Vissza a listához

AUTOMATA PARKOLÁS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A gépkocsi lökhárítójába épített, 3 nyilakkal jelölt ultrahangos érzékelőkkel ez a funkció segít hozzáférhető parkolóhelyeket találni, és segíti a parkolási műveletet.

Vegye le a kezét a kormányról, csak az alábbiakat vezérelje:

- a gázpedált;

- a fékpedált;

- a sebességváltó kart.

Az irányítást a kormánykerék elfordításával bármikor átveheti.

Üzembe helyezés

Járó motor mellett, a jármű álló helyzetében vagy kevesebb, mint 30 km/h sebességgel haladva:

- nyomja meg a kapcsolót 2. A 2 gomb jelzőlámpája felgyullad, és az A kijelző megjelenik az 1 multimédia képernyőn.

- kapcsolja be az irányjelzőket azon az oldalon, amerre parkolni szeretne.

Különleges funkciók

Ügyeljen arra, hogy a nyíllal 3 jelölt ultrahangos érzékelőket semmi ne takarja (piszok, sár, hó stb.).

A manőver kiválasztása

A rendszer négyféle manővert képes végrehajtani:

- a gépkocsi leparkolása az úttal párhuzamosan;

- a gépkocsi leparkolása két jármű közé 90°-os szögben;

- a gépkocsi leparkolása srégen kialakított parkolóhelyre;

- kiállás a gépkocsival az úttal párhuzamos parkolóhelyről.

1 multimédia képernyőn válassza ki az elvégzendő műveletet.

Megjegyzés: a gépkocsi indításakor vagy a rendszer segítségével sikeresen végrehajtott úttal párhuzamos parkolási manőver után a rendszer által alapértelmezetten felajánlott manőver az úttal párhuzamos parkolóhelyről történő kiállás. Egyéb esetekben az alapértelmezett manőver beállítható a multimédia képernyőn 1. További információkért tájékozódjon a multimédia rendszer útmutatójában.

A rendszer indítását a parkolást segítő rendszer bekapcsolása, és az adott funkcióval felszerelt járművek esetén a tolatókamera bekapcsolása kíséri, hogy segítséget nyújtson a vezetőnek a manőver vizualizálásában. PARKOLÁST SEGÍTŐ RENDSZER, TOLATÓKAMERA.

Működés

Parkolás

Amíg a gépkocsi sebessége 30 km/óránál kisebb, a rendszer keresi a szabad parkolóhelyeket a vezető által választott oldalon.

Megjegyzés: ha a másik oldalon van szabad parkolóhely, kapcsolja be a másik oldali irányjelzőt, hogy a rendszer a másik oldalon keressen parkolóhelyet.

Amikor a rendszer helyet talált, az megjelenik a multimédiás képernyőn, és egy kisbetűs „P” jelzi. Vezessen lassan, miközben az irányjelzők azon az oldalon legyenek bekapcsolva, ahol szabad parkolóhely van mindaddig, amíg a „Álljon meg” üzenet meg nem jelenik és egy hangjelzés nem hallatszik.

A helyet ez után egy nagybetűs „P” jelzi a multimédia képernyőn.

- Állítsa meg a gépkocsit;

- kapcsoljon hátramenetbe.

A kijelzőegységen hangjelzés kíséretében megjelenik a visszajelzőlámpa .

- Engedje el a kormánykereket;

- kövesse az 1 többfunkciós képernyőn megjelenő utasításokat.

A gépkocsi sebessége nem lehet több kb. 7 km/óránál.

A visszajelzőlámpa hangjelzés kíséretében eltűnik a kijelzőegységről, ezzel figyelmeztetve Önt a manőver befejezésére.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció.

Soha nem teszi feleslegessé a vezető éberségét, valamint a vezető felelősségét a manőverek során (minden pillanatban legyen fékezésre kész).

Kiállás az úttal párhuzamos parkolóhelyről

- Nyomja meg röviden a 2 gombot;

- válassza a „Kiállás úttal párhuzamos parkolóhelyről” üzemmódot;

- működtesse az irányjelzőt azon az oldalon, amerre ki szeretne állni a gépkocsival;

- tartsa nyomva a 2 gombot (kb. két másodpercig).

A kijelzőegységen hangjelzés kíséretében megjelenik a visszajelzőlámpa .

- Engedje el a kormánykereket;

- végezze el az első és hátsó manővereket az 1 multimédia képernyőn megjelenő utasítások, valamint a parkolást segítő rendszer riasztásai alapján.

A gépkocsi sebessége nem lehet több kb. 7 km/óránál.

Ha a gépkocsi a parkolóhelyről való kiálláshoz megfelelő pozícióban van, a figyelmeztető lámpa eltűnik a kijelzőegységről, és egy hangjelzés és egy üzenet jelenik meg az 1 multimédia képernyőn, amely megerősíti a manőver befejeződését.

Manőverezés közben a kormánykerék gyorsan foroghat: ne tegye a kezét a belső oldalára, és győződjön meg róla, hogy semmi sincs beakadva a szerkezetbe.

A manőver megszakítása/folytatása

A manőver a következő esetekben szakítódik meg:

- Ön megfogja a kormánykereket;

- a gépkocsi túl sokáig van álló helyzetben;

- a gépkocsi pályáján valamilyen tárgy akadályozza a manőver befejezését;

- a motor leáll;

- egy ajtó vagy a csomagtérajtó kinyílik.

2 gomb visszajelző lámpája kikapcsol, és a figyelmeztető lámpa eltűnik a kijelzőegységről, valamint egy hangjelzés megerősíti, hogy a manővert felfüggesztették. A manőver felfüggesztésének oka megjelenik az 1 multimédia képernyőn.

Győződjön meg a következőkről:

- elengedte a kormánykereket;

és

- az összes ajtó és a csomagtartó zárva van;

és

- semmilyen akadály ne legyen a haladás útjában;

és

- a motor be van indítva.

Ha a 2 gomb visszajelző lámpája villog, ez azt jelzi, hogy a rendszer készen áll a manőver folytatására.

A manőver folytatásához tartsa nyomva a 2 gombot. A 2 gomb visszajelző lámpája felgyullad, és a jelenik meg a kijelzőegységen.

Kövesse az 1 multimédiás képernyőn megjelenő utasításokat.

A manőver visszavonása

A manőver a következő esetekben szakad meg:

- a gépkocsi sebessége átlépte a 7 km/órát;

- ha megnyomja a kapcsolót 2;

- a gépkocsival egy manőver során több mint 10 előre-hátra mozdulatot tett;

- a parkolást segítő rendszer érzékelőit takarja valami (pl. piszok);

- a gépkocsi kerekei kipörögtek;

- a manőver túl sokáig volt felfüggesztve.

2 gomb visszajelző lámpája kikapcsol, és a figyelmeztető lámpa eltűnik a kijelzőegységről, valamint egy hangjelzés megerősíti, hogy a manőver megszakadt. A manőver megszakításának oka megjelenik az 1 multimédia képernyőn.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát. Ügyeljen arra, hogy a manőver megfeleljen a helyi, hatályos közlekedési szabályoknak.

A vezetőnek mindig fel kell készülnie azokra az esetleges hirtelen eseményekre, amelyek bekövetkezhetnek vezetés közben: ügyeljen arra, hogy nincsenek-e kicsi, keskeny mozgó objektumok (gyermek, állat, kerekes székes személy, kerékpáros, kövek, padka stb.) a manőverezés során az autó holtterében.

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Az ütések módosíthatják az érzékelők helyzetét és teljesítményét. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- Az érzékelők helyzete körüli területen bármilyen műveletet (javítás, csere, külső burkolat módosítása stb.) csak képzett szakember végezhet.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos feltételek megzavarhatják vagy ronthatják a rendszer működését, például rossz időjárási viszonyok (hó, jégeső, jegesedés stb.).

Ha a rendszer rendellenesen viselkedik, kapcsolja ki, és vegye fel a kapcsolatot egy márkaszervizzel.

Hibás téves riasztás veszélye.

A rendszer működésének korlátai

- Előfordulhat, hogy a rendszer nem észleli az érzékelők holtterében található objektumokat.

- Mindig végezzen szemmel ellenőrzést, hogy a rendszer által javasolt parkolóhely biztosan szabad-e és a parkolást nem akadályozza-e semmi.