Vissza a listához

BIZTONSÁGI ÖVEK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Biztonsága érdekében a biztonsági övet minden alkalommal csatolja be. Minden esetben be kell tartania az adott ország közlekedési szabályait.

A hátsó biztonsági övek megfelelő működése érdekében ellenőrizze a hátsó ülés megfelelő rögzítését. HÁTSÓ ÜLÉSPAD: használat.

A rosszul beállított vagy összecsavarodott biztonsági övek baleset esetén sérülést okozhatnak.

Egy személyhez (felnőtt vagy gyermek) egy biztonsági övet használjon.

Még a terhes nőknek is használniuk kell a biztonsági övet. Ebben az esetben ügyeljen arra, hogy a medencét rögzítő heveder ne nyomja túlságosan a has alját, de túlságosan laza se legyen.

A megfelelő védelem biztosítása érdekében, indulás előtt végezze el a kezelőszervek helyzetének beállítását, majd a biztonsági övek beállítását minden utas részére.

A vezetőülés beállítása

- Helyezkedjen el úgy az ülésen, hogy a háta végig támasztva legyen (miután levette kabátját, dzsekijét, stb.). Ez nagyon fontos a hát megfelelő helyzetben tartásához;

- állítsa be az ülést a pedálok függvényében. Úgy tolja hátra az ülését, hogy a pedálokat még teljesen ki tudja nyomni. A háttámlát úgy állítsa be, hogy a karjai könyékben enyhén behajlított helyzetben legyenek;

- állítsa be a kormánykerék helyzetét.

A biztonsági övek beállítása

A biztonsági övek helyes beállításához és elhelyezéséhez minden ülésen:

- állítsa be az üléseket (az üléshelyzetet és a háttámla dőlésszögét, ha állítható);

- dőljön jól hátra az ülésen úgy, hogy a háta teljesen felfeküdjön a támlára;

- tegye a mellkaspántot 1 a lehető legközelebb a nyaka tövéhez anélkül, hogy hozzáérne (ha szükséges, állítsa be a biztonsági öv magasságát), és győződjön meg arról, hogy a mellkaspánt 1 érintkezik a vállával;

- helyezze el a hasi övet 2 úgy, hogy az a combokon és a medencén feküdjön fel.

Az övek a testhez minél közelebb helyezkedjenek el. Pl.: kerülje a túl vastag ruhákat, a heveder alá beszoruló tárgyakat stb.

Becsatolás

Húzza ki a hevedert lassan, rángatás nélkül, és ellenőrizze az övnyelv 3 bekapcsolódását a tartóbakba 5 (ellenőrizze a záródást az övnyelv 3 meghúzásával). Ha a heveder megakad, végezzen egy széles mozdulatot hátrafelé, és húzza ki újra.

Ha a biztonsági öve teljesen elakadt, húzza lassan, de erőteljesen mintegy 3 cm-t. Hagyja visszatekeredni, majd húzza ki újra.

Ha a hiba nem szűnik meg, forduljon márkaszervizhez.

Nyitás

Nyomja meg a gombot 4, és az övtekerő visszahúzza a hevedert. Kísérje a kezével.

A vezetőoldali és - gépjárműtől függően - az utasoldali első biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető visszajelzőlámpa

Ez jelenik meg a 6 központi kijelzőn, ha a gyújtás bekapcsolásakor a vezető- és/vagy az első utasoldali biztonsági öv nincs bekötve (ha az utasülésben ülnek).

A gépkocsitól függően, ha az ülésben ülnek, és az egyik biztonsági öv nincs becsatolva vagy kioldódik, miközben a gépkocsi körülbelül 20 km/h feletti sebességgel halad, a visszajelző lámpa villog, és 120 másodpercig hangjelzés hallatszik.

Megjegyzés: az utasoldali ülésre helyezett tárgy bizonyos esetekben bekapcsolhatja a visszajelzőlámpát és a figyelmeztető hangjelzést.

Figyelmeztetés a hátsó biztonsági öv becsatolására

(típustól függően)

A gyújtás bekapcsolásakor a(z) 7 ábra látható a kijelzőegységen.

Ez minden alkalommal tájékoztatja a gépkocsivezetőt az egyes hátsó biztonsági övek becsatolási állapotáról:

- a gyújtás ráadásakor;

- ajtónyitáskor;

- bármelyik hátsó biztonsági öv be és kicsatolásakor.

A(z) 7 ábra magyarázata:

- zöld jelzés: biztonsági övek becsatolva;

- piros jelzés: biztonsági övek nincsenek becsatolva.

Ha a gépkocsi sebessége körülbelül 20 km/h alatt van, a(z) 7 ábra körülbelül 60 másodpercig világít minden egyes alkalommal, ha valamelyik hátsó biztonsági övet becsatolják vagy kioldják.

Amikor a jármű sebessége eléri vagy meghaladja a 20 km/h-t, ha az egyik hátsó biztonsági övet kikötik menet közben:

- a(z) visszajelzőlámpa villog a központi kijelzőn;

és

- körülbelül 30 másodpercig sípoló hang hallható;

és

- a 7 szimbólum legalább 60 másodpercig megjelenik, és az érintett ülés szimbóluma pirossá változik.

Minden esetben ellenőrizze, hogy minden hátsó utas valóban be van-e kötve, és a becsatolt övek kijelzett száma megegyezik-e a hátsó ülésen utazók számával.

Az első biztonsági övek magasságának beállítása

Használja a gombot 8 az öv magasságának beállításához. Az övet úgy állítsa be, hogy a vállheveder 1 az előzőkben ismertetettek szerint haladjon. Nyomja be a gombot 8 és engedje le vagy emelje fel a biztonsági övet. Ha a beállítás megtörtént, ellenőrizze a megfelelő rögzítettséget.

Hátsó oldalsó biztonsági övek 9

Az övek ki- és becsatolása, valamint beállítása ugyanúgy történik, mint az első övek esetében.

Hátsó középső biztonsági öv

Húzza ki lassan a hevedert a helyéről, 10 majd kattintsa az övnyelvet 11 a megfelelő fekete rögzítőházba 13.

Kattintsa a mozgó övnyelvet 12 a megfelelő piros rögzítőházba 14.

A hátsó ülésekkel végzett műveletek után ellenőrizze a hátsó biztonsági övek helyzetét és működését.

Az alábbi megjegyzések mind az első, mind a hátsó biztonsági övekre vonatkoznak.

- Az eredeti biztonsági rendszer elemein − üléseken, öveken és ezek rögzítésein − semmiféle módosítás nem végezhető. Egyedi kívánságokkal (például gyermekülés beszerelése) forduljon a márkaképviselethez.

- Ne használjon olyan tárgyakat, amelyek az öveket lazává teszik (pl.: ruhacsipesz, kapocs, stb.): a túl laza öv baleset esetén sérülést okozhat.

- Figyeljen arra, hogy a vállheveder az ajtó felőli oldalon sose legyen a karja alatt vagy a háta mögött.

- Egy övet csak egy személy bekötésére használjon. Ölbe vett kisbabát vagy gyermeket soha ne kössön be a saját biztonsági övével.

- Ügyeljen arra, hogy az öv ne csavarodjon meg.

- Baleset után ellenőriztesse és, ha szükséges, cseréltesse ki az öveket. Akkor is azonnal cseréltesse ki az öveket, ha azokon az elhasználódás vagy károsodás jelei látszanak.

- Amikor visszakerülnek a gépkocsiba hátsó ülések, győződjön meg arról, hogy a biztonsági övek és a csatok megfelelő helyzetben vannak-e, hogy ezáltal megfelelően lehessen használni őket.

- Ügyeljen arra, hogy az övnyelvet a megfelelő rögzítőházba csatolja.

- Ügyeljen arra, hogy a biztonsági öv csatjának közelébe ne kerüljön olyan tárgy, amely zavarhatja annak megfelelő működését.

- Győződjön meg a biztonsági öv csatjának megfelelő elhelyezéséről (nincs elrejtve vagy megnyomva sem az utasok, sem más tárgyak által).

A FŰTÖTT ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK HASZNÁLATA