Vissza a listához

HÁTSÓ ABLAKTÖRLŐ, ABLAKMOSÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Y Hátsó ablaktörlő

Bekapcsolt gyújtásnál forgassa el a kapcsolókar 1 gyűrűjét 3, hogy a szimbólum a jelzéssel 2 szembe kerüljön.

- kikapcsolás

- szakaszos törlés

Két törlés között az ablaktörlő lapátok néhány másodpercre megállnak. A törlés gyakorisága a gépkocsi sebességének függvényében változik;

- folyamatos lassú törlés

A funkció leállításához forgassa el újra a gyűrűt 3.

Megjegyzés: ha görgős típusú gépkocsi mosót használ fordítsa vissza a gyűrűt 3 a kapcsolókaron 1 stop állásba, hogy deaktiválja az automatikus ablaktörlést.

Tartsa be a használati előírásokat.

Ne használja az ablaktörlő lapát karját a csomagtér ajtajának nyitására vagy csukására.

A hátsó szélvédőn történő minden beavatkozás előtt (a gépkocsi mosása, jégmentesítés, tisztítás stb.) állítsa a kapcsolókart 1 kikapcsolt helyzetbe.

Sérülés és rongálódás veszélye áll fenn.

Törlőlapát hatékonysága

Ügyeljen az ablaktörlő lapátok állapotára. Élettartama Öntől függ:

- tisztán kell maradjon: tisztítsa meg a pengéket és a szélvédőt rendszeresen szappanos vízzel;

- ne használja, ha a szélvédő száraz;

- emelje fel a szélvédőről, ha sokáig nem használta.

Minden esetben cserélje, amint csökken a hatásfoka: kb. évente. ABLAKTÖRLŐLAPÁTOK.

Az ablaktörlővel kapcsolatos óvintézkedések

- Fagypont alatti havas időben tisztítsa meg a szélvédőt az ablaktörlők használata előtt (túlmelegedhet a motor);

- győződjön meg róla, hogy semmi nem akadályozza a lapát szabad mozgását.

A hátsó ablaktörlő be-/kikapcsolása

A hátramenetbe kapcsolás elindítja a hátsó szélvédő szakaszos törlését (amennyiben az első ablaktörlő működik). Ha a gépkocsi fel van szerelve a személyre szabott beállítások menüjével, abban kiválaszthatja, hogy be- vagy kikapcsolja-e ezt a funkciót. A GÉPJÁRMŰ SZEMÉLYRE SZABOTT BEÁLLÍTÁSAINAK MENÜJE.

Ha a gépkocsi nincs felszerelve a személyre szabott beállítások menüjével, a funkciót márkaszervizben kapcsoltassa ki.

Ha a hátsó szélvédőt takarja valami (szennyeződés, hó stb.), a hátsó ablaktörlő megpróbálja azt leseperni. Ha az ablaktörlőlapát mozgását akadályozza valami, a lapát megállhat. Távolítsa el az akadályozó tárgyat, várjon körülbelül 30 másodpercet és a kapcsolókarral kapcsolja vissza az ablaktörlést.

Előírások

- Jegesedés esetén ellenőrizze, hogy a lapátok nem fagytak-e rá a szélvédőre, mielőtt használná a törlőlapátokat. Ha úgy működteti az ablaktörlőt, hogy a lapát ráfagyott a szélvédőre, a lapát és az ablaktörlő motorja is károsodhat.

- Ne használja a törlőlapátokat száraz szélvédőn. Ez korai elhasználódáshoz, vagy a lapátok sérüléséhez vezethet.

p Hátsó ablaktörlő / ablakmosó

Bekapcsolt gyújtás mellett hosszan tolja el a kapcsolókart 1, majd engedje el.

A kapcsolókar hosszabb ideig tartó nyomva tartása (az ablakmosó működtetése mellett) után kétszer törölnek a lapátok, majd pár másodperccel később következik egy harmadik törlés is (cseppmentes törlés funkció).

Ha elengedi a kart, a hátsó ablaktörlésnek megfelelő helyzetbe áll vissza.