Vissza a listához

HOLTTÉRFIGYELŐ RENDSZER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ez a rendszer tájékoztatja a vezetőt arról, ha az észlelési tartományban A másik jármű tartózkodik.

A rendszer akkor működik, ha a gépkocsi körülbelül 30 km/h és 140 km/h közötti sebességgel halad.

A funkció érzékelőket 1 használ, amelyek az első és hátsó lökhárító mindkét oldalára vannak felszerelve.

Sajátosság

Ügyeljen arra, hogy az érzékelőket semmi ne takarja (piszok, sár, hó stb.).

Ha valamelyik érzékelőt takarja valami, a(z) „Holttérfigyelő érzékelő koszos” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen. Tisztítsa meg az érzékelőket.

Ez egy kisegítő funkció, amely a gépkocsi holtterében haladó járművek jelenlétére figyelmeztet.

Ezért semmilyen körülmények között sem helyettesítheti sem az éberséget, sem a felelősségteljes vezetést.

A vezetőnek mindig figyelnie kell és fel kell készülnie azokra az esetleges hirtelen eseményekre, amelyek bekövetkezhetnek vezetés közben: ügyeljen arra, hogy nincsenek-e mozgó objektumok (babakocsi, gyermek, állat, kerekesszékes személy vagy kerékpáros) vagy túl kicsi vagy túl vékony tárgyak, például kövek vagy oszlopok a manőverezés során az autó holtterében.

Bekapcsolás/kikapcsolás

A gépkocsi álló helyzetében, járó motor mellett a 2 multimédia képernyőn válassza ki a „Beállítások” menü „Jármű” fülét, majd válassza ki az „Vezetést segítő rendszerek” menü „Holttérfigyelő” elemét, majd válassza az „ON” vagy „OFF” lehetőséget.

3 Kijelző

Egy jelzőlámpa 3 található az egyes visszapillantó tükrökön 4.

Megjegyzés: tisztítsa a visszapillantó tükröket 4 rendszeresen, hogy a jelzőfények 3 láthatók legyenek.

A rendszer észlelési távolsága átlagos útszélességhez igazodik. Ha keskenyek a forgalmi sávok, a rendszer a többi sávban haladó járműveket is észlelheti.

Működés

Ez a funkció figyelmeztet:

- ha a gépkocsi sebessége körülbelül 30 km/h és 140 km/h között van;

- ha a holttérben jármű található, amely a gépkocsival azonos irányban halad.

Ha a gépkocsi előz, a 3 kijelző csak akkor kapcsol be, ha a leelőzni kívánt jármű egy másodpercnél hosszabb ideig a holttérben található.

B kijelzés

A funkció be van kapcsolva és nem érzékel egy járművet sem.

C kijelzés

Első figyelmeztetés: a 3 kijelzés azt jelenti, hogy a holttérben járművet érzékel.

D kijelzés

Bekapcsolt irányjelző mellett a kijelző 3 villog, ha a funkció abban az irányban érzékel a holttérben járművet, amerre Ön el fogja fordítani a kormánykereket. Ha kikapcsolja az irányjelzőt, a kijelző visszavált az előző figyelmeztetésre (C kijelzés).

A rendszer nem működik, ha:

- Az objektum nincs mozgásban;

- ha nagy a forgalom;

- kanyarban haladáskor;

- ha az első és hátsó érzékelők ugyanabban a pillanatban érzékelnek egy objektumot (például: egy hosszú kamion esetében).

-...

A lökhárítókban elhelyezett érzékelők miatt minden beavatkozást (szerelés, csere, fényezés kijavítása stb.) képesített szakemberrel kell végeztetni.

Működési rendellenességek

Ha a rendszer rendellenességet észlel, a „Holttérfigyelő ellenőrizendő” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen. Forduljon márkaszervizhez.

A rendszer észlelési távolsága átlagos útszélességhez igazodik. Ha széles úton vezet, előfordulhat, hogy nem észleli a holttérben haladó járművet.

Az erős elektromágneses hullámoknak való kitettség (nagyfeszültségű vezetékek alatt tartózkodás stb.) vagy a nagyon rossz időjárási körülmények (zuhogó eső, hó stb.) ideiglenesen megzavarhatják a rendszert. Figyeljen a közlekedési körülményekre.

Balesetveszély.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

A vezetőnek mindig a közlekedési viszonyokhoz kell igazítania a sebességet, a rendszer utasításaitól függetlenül.

A rendszer semmilyen esetben sem szolgál akadályérzékelő vagy ütközéselkerülő rendszerként.

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Ütközés esetén módosulhat az érzékelők helyzete és teljesítménye. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- Az érzékelők helyzete körüli területen bármilyen műveletet (javítás, csere stb.) csak képzett szakember végezhet.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos körülmények megzavarhatják vagy ronthatják a rendszer működését, például:

- összetett környezet (fémhidak, alagutak, korláttal ellátott utak stb.);

- rossz időjárási viszonyok (hó, jégeső, jegesedés stb.).

A téves vagy elmaradó riasztások esélye megnő.

Ha a rendszer rendellenesen viselkedik, kapcsolja ki, és vegye fel a kapcsolatot egy márkaszervizzel.

A rendszer működésének korlátai

- Az érzékelőket tisztán és változtatásoktól mentesen kell tartani a rendszer megfelelő működése érdekében.

- Előfordulhat, hogy a gépkocsi közelében haladó kisebb tárgyakat (motorkerékpárok, kerékpárok, gyalogosok stb.) nem ismeri fel a rendszer.

- Amikor a jármű kereszteződésekhez és kanyarokhoz ér, előfordulhat, hogy az rendszer ideiglenesen nem érzékeli a szomszédos sávban haladó járműveket.

- Előfordulhat, hogy a rendszer nem reagál, ha a jármű sebessége jelentősen eltér a többi jármű sebességétől.

- Ha a gépkocsit egy hosszú jármű előzi (pl. nehéz tehergépjármű előzi meg hasonló sebességgel a gépkocsit), előfordulhat, hogy a rendszer még a manőver előtt megszakítja a figyelmeztetést.

- A gépkocsi kanyargós úton halad.

A funkció kikapcsolása

Ki kell kapcsolnia a funkciót, ha megsérültek az érzékelők (hátsó lökhárító).

A HOLTTÉRFIGYELŐ RENDSZER HASZNÁLATA