VONTATÁS, AUTÓMENTÉS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Az autómentés típusának kiválasztása

Az akkumulátor lemerülése esetén

A meghajtó akkumulátor teljes lemerülése esetén a vontatás csak felemelt első kerekekkel vagy platós teherautó fedélzetén megengedett.

Bármilyen más hiba esetén

A gépkocsi kizárólag platón vontatható.

A gépjármű vontatása

Csak kivételesen, energiahiba (a meghajtó akkumulátor teljes lemerülése) esetén vontathatja felemelt első kerekekkel a járművét.

Vontatás platón

A gépkocsi kizárólag platón vontatható az akkumulátor lemerülésén (a vontató-akkumulátor teljes lemerülése) kívüli minden más hiba esetén.

Bármilyen vontatási vagy helyreállítási művelet megkezdése előtt oldja ki a kormányoszlopot: amikor a kártya az utastérben van, kapcsolja a sebességváltó kart N állásba, és nyomja le a motorindítás gombot nagyjából két másodpercig.

Az akkumulátor lemerülése esetén: vontatás

A vontató-akkumulátor teljes lemerülése esetén:

- a 2 visszajelzőlámpa sárgán villog;

- a(z) 1 kijelző lemerült akkumulátort mutat.

A következő utasítások betartásával lehetséges a gépkocsi vontatása platón vagy a vontatási pont használatával.

A vontatás megkezdése előtt oldja ki a kormányoszlopot: ha a kártya az utastérben van, kapcsolja a sebességváltó kart N állásba, és nyomja le a motorindítás gombot nagyjából két másodpercig.

A kormányzár kinyílik, a gépjármű segédberendezés funkciói táplálást kapnak: használhatja a gépkocsi világítását (elakadásjelző lámpa, féklámpa, stb.). Éjszakai vontatáskor a gépkocsi legyen kivilágítva.

A vontatás hatályos szabályait feltétlenül tartsa be.

A vontatás befejeztével nyomja meg kétszer a motor indítógombját (a 12 V-os akkumulátor lemerülhet).

Álló motor mellett a kormányszervo nem működőképes.

A vontatási pont elérése

Kizárólag az első vonószemeket használja 3.

A vontatási pont kizárólag vízszintes vontatásra alkalmas, segítségével soha ne kísérelje meg - akár közvetlenül, akár közvetve - a gépkocsi felemelését.

Akassza ki a burkolatot 5, egy lapos végű szerszámot vezetve be a burkolat alá.

Csavarja be a vonószemet 4 teljesen: először kézzel ütközésig, majd a karral húzza meg.

Csak 4 vontatószemet, és a csomagtartó szőnyege alatti szerszámkészletben lévő kart használja SZERSZÁMKÉSZLET.

Megjegyzés: kérjük, ne használjon eldeformálódott vonószemet.

Vontatás közben hagyja a kártyát a gépkocsiban.

A kormányzár bekapcsolódásának veszélye.

Ellenőrizze, hogy a vonószem megfelelően van-e felcsavarozva.

Ellenkező esetben fennáll a vontatott tárgy elvesztésének veszélye.

Soha ne hagyja széjjel a szerszámokat a gépjárműben, ezek fékezéskor elszabadulhatnak.

Használat után tegye vissza a szerszámokat a szerszámkészletbe, majd a szerszámkészletet illessze vissza a helyére (gépkocsitól függően).

Sérülésveszély.