Vissza a listához

MOTORHÁZTETŐ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kinyitásához húzza meg műszerfal bal oldalán található nyitókart 1.

A motorházfedél biztonsági zárja

Emelje meg a motorháztetőt néhány centiméterre és tolja el a kart 2 balra.

A motorháztető kinyitása előtt győződjön meg arról, hogy az ablaktörlő-kapcsolókar kikapcsolt állapotban van.

Sérülésveszély.

Ne nyúljon a motorháztető alá, amikor a gépkocsi töltődik vagy a gyújtás nincs kikapcsolva.

Ha a hűtőrácsot vagy a motorháztetőt akármilyen kis ütés is éri, ellenőriztesse a motorháztető zárszerkezetét márkaszervizben.

Az elektromos gépkocsi meghajtórendszere körülbelül 400 V-os egyenfeszültséggel működik.

Ez a rendszer a gyújtás kikapcsolása közben és után is forró lehet. Tartsa be a gépkocsiban elhelyezett címkéken feltüntetett figyelmeztető üzenetek utasításait.

A jármű 400 V-os elektromos rendszerébe (alkatrészek, kábelek, csatlakozók, meghajtó akkumulátor) beavatkozni vagy azon változtatni szigorúan tilos.

Súlyos égési sérülés vagy halálos áramütés veszélye áll fenn.

A hűtőventilátor bármikor bekapcsolódhat. A figyelmeztetőlámpa a motortérben emlékezteti erre.

Sérülésveszély

Motorháztető kinyitása

Emelje fel a motorháztetőt és kísérje végig a mozgását, a rögzítőszerkezet megtartja felemelt helyzetben.

A motorháztető bezárása

Ellenőrizze, hogy semmit nem hagyott a motortérben.

A motorháztető zárásához fogja meg a motorháztetőt középen, és kísérje végig a mozgását, amíg az 30 cm távolságra nem kerül a zárt helyzetétől, majd engedje el. A saját súlyánál fogva bezáródik.

Ne támaszkodjon rá a motorháztetőre, mivel véletlenül becsukhatja.

A motortérben végzett minden beavatkozás után ellenőrizze, hogy semmit nem hagyott-e ott (rongyok, szerszámok stb.).

A motor megrongálódását okozhatják.

Ellenőrizze a motorháztető megfelelő rögzülését.

Győződjön meg arról, hogy semmi nem zavarja a rögzítőrendszer megfelelő rögzülését (kavics, rongy stb.).