Vissza a listához

PARKOLÁST SEGÍTŐ RENDSZER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A berendezés működési elve

Az 1 nyilakkal jelölt ultrahangos érzékelők a lökhárítókba vannak szerelve, a jármű és egy akadály közötti távolság méréséhez.

A gépkocsi típusától függően a rendszer a gépkocsi előtt, mögött és oldalán észleli az akadályokat.

Ha a gépkocsi kb. 10 km/h-nál kisebb sebességgel halad, a parkolást segítő rendszer aktív marad.

Ez olyan ismétlődő hangjelzést ad, amelynek gyakorisága a jármű mögötti akadály közelségével arányosan nő, és ha ez a távolság eléri a kb. 20-30 centimétert, a hangjelzés folyamatossá válik.

Az 1 ultrahangos érzékelők helye

Győződjön meg róla, hogy az 1 nyilakkal jelölt ultrahangos értékelőket semmi sem takarja (piszok, sár, hó vagy rosszul felszerelt rendszámtábla), nem érte ütés, nem módosították (beleértve a fényezést is) és a gépkocsi elején és/vagy hátulján (gépkocsitól függően az oldalán) nincs felszerelt tartozék.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció.

Semmiképpen nem helyettesíti az éberséget vagy a vezető felelősségét a hátramenet során.

A vezetőnek mindig fel kell készülnie azokra az esetleges hirtelen eseményekre, amelyek bekövetkezhetnek vezetés közben: ügyeljen arra, hogy nincsenek-e kicsi, keskeny mozgó objektumok (gyermek, állat, kerekes székes személy, kerékpáros, kövek, padka stb.) a manőverezés során az autó holtterében.

Navigációs berendezéssel felszerelt gépkocsi

Megjegyzés:2 kijelző hangjelzésekkel kiegészítve megjeleníti a gépkocsi környezetét.

Az oldalsó érzékelés bekapcsolódásához a gépkocsival meg kell tenni néhány métert.

Ha az összes zóna szürke hátterű, a gépkocsi körüli összes területet figyeli a rendszer:

- A: a gépkocsi környezetének elemzése folyamatban;

- B: a gépkocsi környezetének elemzése befejeződött.

Működés

A rendszer érzékeli a gépkocsi elejéhez, hátuljához és oldalaihoz közel elhelyezkedő tárgyak többségét.

A gépkocsi és az akadály közötti távolságtól függően a hangjelzés gyakorisága egyre nő egészen körülbelül 20 cm-ig (akadály a gépkocsi oldalánál) és körülbelül 30 cm-ig (akadály a gépkocsi elejénél vagy hátuljánál), ezután folyamatossá válik. A járműtől függően a zöld, narancs (vagy sárga) és piros zónák a C kijelzőn jelennek meg.

Megjegyzés: előfordulhat, hogy a rendszer későn figyelmeztet az akadállyal való ütközés veszélyére, ha művelet közben változik a gépkocsi által leírt pálya.

A manőverek során a gépkocsi alvázának felütközése (például útpadkának, járdaszegélynek stb.) a gépkocsi sérüléséhez vezethet (például a féltengely deformációja).

A baleset kockázatának elkerülése érdekében ellenőriztesse gépjárművét szakszervizzel.

Akadályok észlelése oldalt

(típustól függően)

A kerekek irányából következtetve a rendszer meghatározza a gépkocsi által leírt pályát, és tájékoztat, hogy fennáll-e a gépkocsi oldalánál elhelyezkedő akadállyal 3 történő ütközés veszélye.

Ha a rendszer oldalsó akadályt észlel:

- az akadály közelebb kerülésével egyre gyakoribbá, majd folyamatossá válnak a hangjelzések. A zöld, narancssárga és piros területek megjelennek a kijelzőn D;

- ha nincs ütközésveszély, az akadály közelebb kerülése nem vált ki hangjelzést. A zöld, narancssárga és piros területek csíkozva jelennek meg a kijelzőn D.

Megjegyzés: előfordulhat, hogy a rendszer későn figyelmeztet az akadállyal való ütközés veszélyére, ha művelet közben változik a gépkocsi által leírt pálya.

A manőverek során a gépkocsi alvázának felütközése (például útpadkának, járdaszegélynek stb.) a gépkocsi sérüléséhez vezethet (például a féltengely deformációja).

A baleset kockázatának elkerülése érdekében ellenőriztesse gépjárművét szakszervizzel.

Bekapcsolás/kikapcsolás

Navigációs berendezéssel felszerelt gépkocsi

Álló gépkocsinál, járó motor mellett a 4 multimédia képernyőn válassza ki a „Beállítások” menüben a „Jármű” lapot, válassza ki a „Parkolási segéd” menüt, majd válassza a „ON” vagy a „OFF” lehetőséget az ultrahangos érzékelőkkel felszerelt területek be- vagy kikapcsolásához.

Gépkocsik navigációs berendezés nélkül

A funkció be- vagy kikapcsolása: a jármű álló helyzetében és járó motornál tartsa nyomva az 5 gombot a hangjelzés megszólalásáig.

Navigációs rendszerrel fel nem szerelt járművek beállítása esetében

Gépkocsitól függően, álló gépkocsival, járó motor esetén bizonyos beállítások beállíthatóak a 4 multimédia képernyőn.

További információkért tájékozódjon a multimédia rendszer útmutatójában.

Válassza a „Beállítások”, „Parkolási segéd” elemet.

A parkolást segítő rendszer hangereje

Válassza a „Beállítások”, „Parkolási segéd”, „Hang” elemet. Állítsa be a parkolássegítő rendszer hangerejét a „+” vagy a „-” gombok megnyomásával.

Navigációs rendszerrel felszerelt járművek beállítása (folytatás)

A rendszer hangja

Lehetővé teszi a rendszerhang kiválasztását. Válassza a „Beállítások”, „Parkolási segéd”, „Hangzás” elemet.

A rendszer hangjának kikapcsolása

Kapcsolja be vagy ki a parkolást segítő rendszer hangját.

Megjegyzés: ha kikapcsolja a hangot, a rendszer nem fog hangjelzéssel figyelmeztetni az akadályok közeledésére.

A parkolást segítő rendszer automatikus kikapcsolása

A rendszer kikapcsol:

- ha a gépkocsi sebessége nagyobb kb. 10 km/h-nál;

- gépkocsitól függően, ha a gépkocsi körülbelül öt másodpercnél hosszabb ideig áll, és a rendszer akadályt érzékel (például közlekedési dugóban stb.);

- amikor a N pozícióban van;

- ha a rendszer üzemzavart észlel.

Működési rendellenességek

Ha a rendszer működési rendellenességet érzékel, minden hátramenetbe kapcsoláskor körülbelül három másodpercen keresztül hangjelzés hallatszik, és az „Ellenőriztesse a parkolást segítő rendszert” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen. Ellenőrizze, hogy az ultrahangos érzékelők tiszták-e. Ha az üzenet továbbra is megjelenik, forduljon a legközelebbi márkaszervizhez.

Ha a gépkocsi 10 km/h-nál kisebb sebességgel halad, bizonyos zajforrások (motorkerékpár, tehergépkocsi, légkalapács stb.) előidézhetik a parkolást segítő rendszer hangjelzéseit.

A manőverek során a gépkocsi alvázának felütközése (például útpadkának, járdaszegélynek stb.) a gépkocsi sérüléséhez vezethet (például a féltengely deformációja).

A baleset kockázatának elkerülése érdekében ellenőriztesse gépjárművét szakszervizzel.

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Az ütések módosíthatják az érzékelők helyzetét és teljesítményét. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- Az érzékelők helyzete körüli területen bármilyen műveletet (javítás, csere stb.) csak képzett szakember végezhet.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos körülmények megszakíthatják a rendszer működését, vagy károsíthatják, például:

- rossz időjárási viszonyok (eső, hó, jégeső, jegesedés stb.);

- erős elektromágneses hullámoknak való kitettség esetén (nagyfeszültségű vezetékek alatt stb.);

- bizonyos típusú zajok (motorkerékpár, teherautó, pneumatikus fúrógép stb.).

A téves vagy elmaradó riasztások esélye megnő.

Ha a rendszer rendellenesen viselkedik, kapcsolja ki, és vegye fel a kapcsolatot egy márkaszervizzel.

A rendszer működésének korlátai

- A rendszer megfelelő működése érdekében az érzékelők környékét tisztán kell tartani, és ezeken módosítás nem végezhető.

- Előfordulhat, hogy a gépkocsi közelében haladó kisebb tárgyakat (motorkerékpárok, kerékpárok, gyalogosok stb.) nem ismeri fel a rendszer.

- Előfordulhat, hogy a rendszer nem érzékel olyan tárgyakat, amelyek túl közel vannak a járműhöz.

- Előfordulhat, hogy a rendszer nem figyelmezteti, ha a többi gépkocsi vagy tárgy haladási sebessége jelentősen eltér.

- Manőver közben a pályán bekövetkező változás során a rendszer késéssel jelentheti az akadályokat.

A funkció kikapcsolása

Ki kell kapcsolnia a funkciót, ha az érzékelő területe megsérült (hátsó lökhárító).