Vissza a listához

SÁVELHAGYÁSRA VALÓ FIGYELMEZTETÉS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Az 1 kamera információi alapján a funkció figyelmezteti a vezetőt, ha az irányjelzők bekapcsolása nélkül terelő- vagy záróvonalat lép át, vagy útpadkához közeledik (elválasztó, korlát, járda, rézsű stb.).

Megjegyzés: győződjön meg arról, hogy a szélvédőt ne takarja semmi (piszok, sár, hó, pára stb.).

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

A sávelhagyásra figyelmeztető funkció nem módosítja a gépkocsi pályáját.

Bekapcsolás/kikapcsolás

A funkció bekapcsolásához nyomja meg a 2 gombot többször, hogy kiválassza a „Sávelhagyásra való figyelmeztetés” lehetőséget a kijelzőegységen. A kijelzőegységen megjelenik az „Sávelhagyás fi- gyelő aktív” üzenet és kigyullad a „” figyelmeztető lámpa.

A funkció kikapcsolásához nyomja meg a 2 gombot többször az „Sávelhagyás fi- gyelő nem aktív” (vagy a gépkocsi típusától függően a „Sávelhagyásgátló kikapcsolva”) lehetőség kiválasztásához a kijelzőegységen. A figyelmeztető lámpa kialszik a kijelzőegységen.

Működés

Amikor a funkció be van kapcsolva, a figyelmeztető lámpa, és a bal- és jobboldali vonalak 3 megjelennek szürkével a kijelzőegységen.

A funkció figyelmeztetésre készen áll, ha:

- a sebessége körülbelül 70 km/h és 180 km/h közötti;

és

- a figyelmeztető lámpa, és bal/jobb oldali vonaljelzők 3 fehérek.

A figyelmeztető funkció akkor lép működésbe, ha a gépkocsi az irányjelzők bekapcsolása nélkül lép át egy záróvonalat, vagy ha a gépkocsi útpadkához közelít (elválasztó, korlát, járda, rézsű stb.).

A funkció figyelmezteti a vezetőt:

- a kormánykerék rezgésével;

és

- a figyelmeztető lámpa és az átlépett vonal 3 jelzője pirosra vált.

A jármű minden egyes indításakor a funkció a motor legutóbbi leállításkor alkalmazott üzemmódtól folytatja működését.

Átmenetileg nem elérhető

- terelő- vagy záróvonalon történő nagyon gyors áthaladáskor;

- ha a gépkocsi folytonosan a vonalon halad;

- a sávváltás után körülbelül négy másodpercig;

- éles kanyaroknál;

- rossz látási viszonyok közt;

- az egyik irányjelző lámpa bekapcsolásával;

- hirtelen gyorsítás stb.

Ha a funkció nem érhető el, a figyelmeztető lámpa és a bal/jobb oldali jelzők szürkévé változnak a kijelzőegységen.

A rendszer nem kapcsol be:

A rendszer nem kapcsolódhat be, ha:

- a motor hátramenetbe lett kapcsolva;

- a kamera látótere takarva van;

- a ® figyelmeztető lámpa megjelenik.

A figyelmeztető lámpa és a bal/jobb oldali vonaljelzők szürkére váltanak a kijelzőegységen.

Beállítások

A gépkocsi álló helyzetében, járó motor mellett a 4 multimédia képernyőn válassza ki a „Beállítások” menü „Jármű” fülét, majd az „Vezetést segítő rendszerek” menü „Sáv” elemét:

- „Rezgési intenzitás”: beállítja a kormánykerék rezgési szintjét;

- „Figyelmeztetés”: érzékenység: állítsa be a terelő- és záróvonalak észlelésének érzékenységi szintjét. Ehhez válassza a következők egyikét:

- „Late”: áthaladáskor észlelt terelő- vagy záróvonal;

- „Standard”: közeledéskor észlelt terelő- vagy záróvonal;

- „Early”: a gépkocsi közelében észlelt terelő- vagy záróvonal.

További információkért tájékozódjon a multimédia rendszer útmutatójában.

Működési rendellenességek

Hibás működés esetén a bal és jobb vonaljelzések, (és a kijelző stílusától függően a figyelmeztető lámpa) eltűnik, vagy szürke marad a műszerfalon.

Bizonyos esetekben a „Első kamera ellenőrizendő” üzenet vagy a © figyelmeztető lámpa felvillanása kíséri a kijelzőegységen.

Forduljon márkaszervizhez

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Az ütések módosíthatják a kamera helyzetét és teljesítményét. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- A kamera helyzete körüli területen bármilyen műveletet (javítás, csere, szélvédő módosítás stb.) csak képzett szakember végezhet.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos körülmények megzavarhatják vagy ronthatják a rendszer működését, például:

- szélvédő homályos (szennyeződés, jég, hó, pára stb. következtében);

- összetett környezeti feltételek (alagút stb.);

- rossz időjárási viszonyok (hó, jégeső, fekete jég, eső stb.);

- rossz látási viszonyok (éjszaka, köd stb.);

- az útburkolati jelek szabálytalanok vagy nehezen megkülönböztethetőek (pl. részlegesen törölt, túl nagy távolságban felfestett, torz útfelületre festett);

- vakító körülmények ( vakító napsütés, szembejövő járművek fényszórói stb.) esetén;

- ha az út keskeny vagy kanyargós (éles kanyarok stb.);

- a gépkocsit hátulról szorosan követő jármű.

A téves vagy elmaradó riasztások esélye megnő

A SÁVELHAGYÁSRA FIGYELMEZTETŐ RENDSZER HASZNÁLATA