Vissza a listához

SEBESSÉGTARTÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A sebességtartó lehetővé teszi, hogy folyamatosan egy előre kiválasztott sebességgel haladjon, ennek a sebességnek a neve szabályozott sebesség.

Ez a szabályozott sebesség folyamatosan állítható, 30 km/h értéktől kezdődően.

Kapcsolók

1 Sebességtartó automatika Be/Ki gomb.

2 Kapcsolja be az aktiváláshoz, és csökkentse a szabályozott sebességet (SET/-).

3 Kapcsolja be az aktiváláshoz, és növelje a szabályozott sebességet, vagy hívja elő a memorizált szabályozott sebességet (RES/+).

4 A funkció készenléti állapota (a szabályozott sebességérték memorizálásával) (0).

5 Sebességhatároló Be/Ki gomb.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció.

Soha nem válthatja fel a sebességkorlátozások betartását, valamint a vezető éberségét és felelősségét. A járművezetőnek mindig uralma alatt kell tartania a járművet.

A sebességtartó automatika nem használható sűrű forgalomban, kanyargós vagy csúszós úton (jegesedés, vízhártya, kavics) és kedvezőtlen időjárási körülmények között (köd, eső, oldalszél stb.).

Balesetveszély.

Üzembe helyezés

Nyomja meg a 1kapcsolót.

6 visszajelzőlámpa szürkén jelenik meg.

A „Seb. szabályozó bekapcsolva” üzenet megjelenik a kijelzőegységen vonalak kíséretében, annak jelzésére, hogy a sebességtartó funkció működik, és várja a szabályozott sebességérték elmentését.

A sebességszabályozás indítása

Állandó, körülbelül 30 km/h feletti sebesség mellett nyomja meg a 2 (SET/-) gombot, vagy a 3 (RES/+) gombot : a funkció aktiválódik, és a rendszer figyelembe veszi a pillanatnyi sebességet.

A szabályozott sebesség a vonalak helyébe lép. A sebességtartó automatikát a memorizált sebesség és a 6 figyelmeztető lámpa zöld színe jelzi.

Ha 30 km/óra sebesség alatt próbálja bekapcsolni a funkciót, a „Hibás érték” üzenet jelenik meg, a funkció pedig kikapcsolva marad.

Vezetés

Ha van mentett sebességérték, és a szabályozás be van kapcsolva, leveheti a lábát a gázpedálról.

Figyelem: mindenképpen tartsa a lábát a pedálok közelében, hogy vészhelyzet esetén be tudjon avatkozni.

A szabályozott sebesség megváltoztatása

A szabályozott sebesség változtatása lehetséges egymás utáni gombnyomással:

- a 2 gomb (SET/-) a sebesség csökkentéséhez;

- a 3 gomb (RES/+) a sebesség növeléséhez.

Megjegyzés: tartsa nyomva az egyik a kapcsolót a sebesség adott lépésközzel történő módosításához.

A beállított szabályozott sebesség átlépése

Minden pillanatban lehetőség van a szabályozott sebesség átlépésére a gázpedál megnyomásával.

Amíg a sebesség meghaladja a szabályozott sebesség értékét, a sebességérték villog a kijelzőegységen.

Ezt követően engedje fel a gázpedált: néhány másodperc után a gépkocsi automatikusan felveszi az eredeti szabályozott sebességértéket.

Ha a szabályozott sebesség betartása nem lehetséges

Meredek lejtő esetén előfordulhat, hogy a rendszer nem képes tartani a tartandó sebességet: tájékoztatásul az eltárolt sebesség villog a kijelzőegységen.

Ha a sebességtartó már nem érhető el (az aktiválás többszöri megkísérlése után), forduljon egy hivatalos márkaszervizhez.

A sebességtartó-automatika funkció nem befolyásolja a fékrendszer működését.

A funkció készenléti állapota

A funkció készenléti állapotba kerül, ha megnyomja:

- a kapcsolót 4 (0);

- a fékpedált;

- semleges helyzetbe kapcsol.

A szabályozott sebességérték memorizált, és szürkén jelenik meg a kijelzőegységen.

A szabályozott sebesség alkalmazása

Ha van elmentett sebességérték, van mód annak előhívására, miután meggyőződött arról, hogy a forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik (forgalom, út állapota, időjárási viszonyok stb.). Nyomja meg a 3 (RES/+) gombot, ha a gépkocsi sebessége 30 km/h felett van.

Ha a sebesség tárolt, a sebességtartó-automatika aktiválását a szabályozott sebesség és - a gépkocsi típusától függően - a 6 figyelmeztető lámpa megjelenése jelzi.

Megjegyzés: ha a korábban elmentett sebességérték jelentősen magasabb az aktuálisnál, a gépjármű erőteljes gyorsításba kezd egészen annak az eléréséig.

A sebességtartó rendszer felfüggesztett állapotában a 2 (SET/-) kapcsoló egyszeri megnyomása bekapcsolja a funkciót, a memorizált sebességérték figyelembevétele nélkül: a rendszer a gépkocsi aktuális haladási sebességét veszi figyelembe.

A sebességtartó funkció készenléti üzemmódba kerül az ECO (takarékos) üzemmód minden egyes be- és kikapcsolásakor VEZETÉSI TANÁCSOK, TAKARÉKOS VEZETÉS.

A funkció kikapcsolása

A sebességtartó funkció megszakad:

- ha megnyomja az 1 gombot. Ebben az esetben nincs memorizált sebességérték;

- ha megnyomja az 5 gombot. Ebben az esetben a sebességhatároló van kiválasztva, és nincs tárolt sebességérték.

A figyelmeztető lámpa 6 kialszik a műszerfalon, annak megerősítésére, hogy a funkció már nem aktív.

A sebességtartó funkció készenléti állapotba kapcsolása vagy kikapcsolása nem eredményezi a sebesség gyors csökkenését: ehhez fékeznie kell a fékpedál megnyomásával.

A SEBESSÉGTARTÓ SEBESSÉGHATÁROLÓ HASZNÁLATA