Vissza a listához

SEBESSÉGVÁLTÓGOMB

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fokozatválasztó kar 1

R: hátramenet.

N: üres állás.

D: előremenet normál körülmények között.

B: előremenet erős regeneratív fékezéssel.

Az A jelzőfény megjeleníti a sebességfokozatot.

A következő tájékoztató szimbólumok jelenhetnek meg a kijelzőegység B kijelzőjén:

2: a beállított sebességfokozat állása;

3: az aktuális fokozatból az 1 váltókar egy fokozattal előre vagy hátra történő mozgatásával elérhető fokozat;

4: az aktuális fokozatból az 1 váltókar két fokozattal előre vagy hátra történő mozgatásával elérhető fokozat.

3 vagy 4 szimbólumok jelennek meg a választható fokozatokat jelezve. Ha hiányoznak ezek a szimbólumok, az azt jelzi, hogy az aktuális pozícióból nem választhatók az adott fokozatok.

A kívánt sebességfokozat villog a kijelzőegységen, ha a kar kapcsolt sebességfokozatából az adott fokozat nem választható.

Elindulás

Járó motor mellett a READY üzenet világít a kijelzőegységen A MOTOR BEINDÍTÁSA, LEÁLLÍTÁSA, a sebességváltó automatikusan N fokozatba kapcsol.

Az N fokozatból való kilépéshez le kell nyomni a fékpedált.

Tartsa a lábát a fékpedálon (a visszajelzőlámpa c kialszik a kijelzőn A), vegye ki N állásból.

A gépkocsit csak akkor tudja beindítani, ha a töltőzsinórt kihúzta a gépkocsiból.

A vezetés zavarása

A vezető oldalán csak a típusnak megfelelő, olyan kiegészítő szőnyeget használjon, amely illeszkedik a gépkocsi előzetesen felszerelt elemeihez. Rendszeresen ellenőrizze a szőnyeg rögzítését. Ne tegyen egymásra több szőnyeget. A pedálok beakadhatnak.

Egyszeri gombnyomásos választó

Mozgassa az 1 választókart egy vagy két fokozattal előre vagy hátra a kívánt fokozat kapcsolásához (R, N, D vagy B) majd engedje el a kart, hogy visszatérjen egy stabil fokozatba.

A kiválasztott fokozat megjelenik a kijelzőegységen a fokozat előtti 2 visszajelzőlámpával.

Ha bizonyos körülmények nem teszik lehetővé a váltást az egyik helyzetből egy másikba, a kérelmezett pozíció villog a kijelzőegységen.

Vezetés D üzemmódban

A D fokozat kiválasztásakor, a gépkocsi álló helyzetében a gépkocsi elindul, amint felengedi a fékpedált (a gázpedál lenyomása nélkül).

Menet közben a kívánt sebességtől függően használja a gázpedált.

Vezetés B üzemmódban

Ez a mód lehetővé teszi a dinamikusabb regeneratív módú vezetést. A gázpedál felengedésekor a gépkocsi regeneratív fékezéssel lassít. Így a motor nagyobb elektromos áramot generál, amellyel a meghajtó akkumulátor feltölthető.

A B fokozat kiválasztásakor, a gépkocsi álló helyzetében a gépkocsi elindul, amint felengedi a fékpedált (a gázpedál lenyomása nélkül).

B üzemmódban a regeneratív fékezés csökkenni fog, ha az akkumulátor hideg vagy teljesen feltöltött állapotú.

Váltson D fokozatból B fokozatba, vagy B fokozatból D fokozatba

Egyik fokozatból a másikba való váltáshoz döntse a kart egy vagy két fokozattal hátra.

A kiválasztott fokozat kigyullad a kijelzőegységen a 2 visszajelzőlámpával együtt, amely megerősíti a sebességváltó aktuális helyzetét.

Az utoljára választott fokozatot (B vagy D) eltárolja a rendszer, így ez lesz az aktuális N vagy R fokozatból elérhető két fokozat közül az első.

Hátramenet kapcsolása

A gépkocsi álló helyzetében, járó motor mellett, N, D vagy B sebességfokozatban, nyomja le a fékpedált és tolja előre a kart két fokozattal, az R kigyullad a kijelzőegységen.

A tolatólámpa világítani kezd a hátrameneti fokozat kiválasztásakor (bekapcsolt gyújtásnál), és gépkocsitól függően a tolatókamera TOLATÓKAMERA.

Megjegyzés: járó motornál, ha a gépkocsi 0 és 8 km/h közötti sebességgel halad, és a sebességváltó N vagy R állásban van, nem szükséges rálépni a fékpedálra a D fokozat kapcsolásához. Ez akkor is hasznos, ha a parkolási manőverhez az előremeneti és hátrameneti fokozatokat kell váltogatni.

Várakozás a járművel

A gépkocsi álló helyzetében állítsa le a motort. Az üres fokozat és az elektronikus parkolófék automatikusan bekapcsol.

Működési rendellenességek

Menet közben:

- ha a kijelzőegységen a(z) „Automata váltót ellenőrizni” üzenet jelenik meg, akkor ez működési rendellenességet jelez.

Forduljon azonnal márkaszervizhez;

- ha a kijelzőegységen megjelenik a „Sebességváltó túlmelegedett” üzenet, álljon meg amint lehet, és hagyja lehűlni a sebességváltót, amíg az üzenet el nem tűnik.

Az ajtó nyitásakor a „Kapcsoljon N-be” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen, ha a sebességváltó N fokozattól eltérő állásban van, és a motor nincs leállítva.

A kar N fokozata nem zárja mechanikusan a meghajtott kerekeket, tehát a jármű elhagyása előtt mindenképpen győződjön meg róla, hogy rögzítette azt.

A manőverek során a gépkocsi alvázának felütközése (például: útpadkának, járdaszegélynek stb.) a gépkocsi, az áramkör vagy a vontató akkumulátor sérüléséhez vezethet (például a féltengely deformációjához).

Ne nyúljon az áramkör elemeihez vagy az esetleges szivárgásokhoz vagy folyadékokhoz.

A baleset kockázatának elkerülése érdekében a lehető leghamarabb ellenőriztesse gépjárművét márkaszervizzel.

Súlyos sérülések érhetik vagy halálos áramütést kaphat.

A SEBESSÉGVÁLTÓ HASZNÁLATA