Vissza a listához

VEZETÉST SEGÍTŐ BERENDEZÉSEK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gépkocsitól függően az alábbi részekből állhat:

- ABS (blokkolásgátló rendszer);

- dinamikus menetstabilizáló rendszer ESC alulkormányzás-ellenőrző rendszerrel és kipörgésgátló rendszerrel;

- vészfékezést segítő rendszer és - gépjárműtől függően - fékezést elősegítő rendszer;

- emelkedőn való elindulást segítő rendszer;

- regeneratív fékrendszer.

A következő oldalak egyéb vezetést segítő rendszerek leírását tartalmazzák.

ABS (blokkolásgátló rendszer)

Intenzív fékezés esetén az ABS rendszer elkerülhetővé teszi a kerekek blokkolódását, ezáltal csökken a féktávolság és Ön megőrizheti uralmát a gépjármű felett.

Ezekben az esetekben lehetőség van fékezés közben is kikerülő manővert megvalósítani. A rendszer lehetővé teszi a féktávolság optimalizálását is, különösen csúszós útfelületen (nedves útfelület stb.).

Ha a berendezés működésbe lép, a fékpedálon rezgés tapasztalható. A gumiabroncs és az útfelület tapadásának fizikai korlátai az ABS rendszer alkalmazása esetén sem léphetők át. Feltétlenül tartsa be az óvatossági szabályokat (megfelelő követési távolság, stb.).

Ez kiegészítő segítség szélsőséges vezetési körülmények között, hogy az autó jobban alkalmazkodjon a vezető elvárásaihoz.

Ezek a funkciók természetesen nem helyettesítik a vezetőt. A gépkocsi lehetőségeinek korlátain nem változtatnak, a vezető ezért ne vezessen gyorsabban. Semmilyen körülmények között sem helyettesíthetik sem az éberséget, sem a felelősségteljes vezetést (a vezetőnek mindig felkészültnek kell lennie a váratlan eseményekre, amelyek bármikor bekövetkezhetnek).

Ha a helyzet megkívánja, veszélyhelyzetben teljes erővel és folyamatosan fékezzen. Szükségtelen a fékpedál pumpálása. Az ABS szabályozza a rendszer által alkalmazott fékezési erőt.

Működési rendellenességek

- A © és a x jelzés kigyullad a kijelzőegységen, gépkocsitól függően az „Ellenőrizze az ABS-t”, a „Ellenőriztesse a fékrendszert” és az „Ellenőriztesse az ESC-t” üzenet kíséretében: ez azt jelenti, hogy az ABS, az ESC és a vészfékezést segítő rendszer ki van kapcsolva. A fékrendszer továbbra is működőképes;

- x, D, © és ® jelzések kigyulladnak a műszerfalon a „Fékrendszerhiba” üzenet mellett: ez a fékrendszerben bekövetkezett hibát jelzi.

Mindkét esetben vegye fel a kapcsolatot a márkaképviselettel.

Dinamikus menetstabilizáló rendszer ESC alulkormányzás ellenőrző rendszerrel és kipörgésgátló rendszerrel

ESC dinamikus menetstabilizáló rendszer

A rendszer segít megőrizni az uralmat a gépkocsi felett kritikus vezetési helyzetekben (valamilyen akadály kikerülése, tapadás megszűnése kanyarban stb.).

A berendezés működési elve

A kormánykeréken elhelyezett érzékelő lehetővé teszi a kívánt kanyarodási ív kiszámítását.

További, a gépkocsin elhelyezett érzékelők érzékelik a valódi ívet.

A rendszer összehasonlítja a gépkocsivezető szándékát a gépkocsi valós pályájával, és korrigálja azt, ha szükséges, működtetve a fékrendszert bizonyos kerekeken és/vagy módosítva a motor teljesítményét. A rendszer működésekor a visszajelzőlámpa villog a kijelző-egységen.

Alulkormányzás-védelem

Ez a rendszer optimalizálja az ESC rendszer működését alulkormányozottság esetén (az első futómű megcsúszása).

kipörgésgátló rendszer

A rendszer korlátozza a meghajtott kerekek kipörgését, és így segít a gépkocsi irányításában indítási, illetve gyorsulási vagy lassítási szituációkban.

A berendezés működési elve

A kerekeken elhelyezett érzékelők segítségével a rendszer méri és összehasonlítja a meghajtott kerekek sebességét minden pillanatban, és így érzékeli a kipörgést. Ha valamelyik kerék kipörög, a rendszer bekapcsolja a féket a keréken egészen addig, amíg a kerékre jutó nyomaték megfelel a kerék alatti tapadásnak.

A fékrendszer részlegesen működik. Mindenesetre veszélyes hirtelen fékezni és a forgalmi viszonyoknak megfelelően azonnal meg kell állnia. Forduljon márkaszervizhez.

Működési rendellenesség

Ha a rendszer működési rendellenességet érzékel, az „Ellenőriztesse az ESC-t” üzenet jelenik meg és a © valamint a figyelmeztető lámpa világít a kijelzőegységen. Ebben az esetben az ESC és a kipörgésgátló rendszer ki van kapcsolva.

Forduljon a márkaképviselethez.

Vészfékezést segítő rendszer

Ez az ABS kiegészítő rendszere, mely a gépkocsi féktávolságának csökkentését segíti elő.

A berendezés működési elve

A rendszer lehetővé teszi a vészfékezés érzékelését. Vészfékezés esetén a fékrendszer azonnal maximális hatást fejt ki, és működésbe lép az ABS.

Az ABS fékezés mindaddig fennmarad, amíg a pedált nem engedi fel.

A féklámpák kigyulladnak

A vészvillogók gépkocsitól függően erőteljes lassításkor kigyulladhatnak.

Fékezést elősegítő rendszer

Gépjárműtől függően, ha hirtelen felengedi a gázpedált, a rendszer előkészíti a fékezést a féktávolság csökkentése érdekében.

Különleges esetek

Sebességtartó használata során:

- ha használja a gázpedált, a gázpedál felengedésekor a rendszer bekapcsolódhat;

- ha nem használja a gázpedált, a rendszer nem lép működésbe.

Működési rendellenességek

Ha a rendszer működési rendellenességet észlel, a kijelzőegységen a „Ellenőriztesse a fékrendszert” üzenet jelenik meg és a © figyelmeztető lámpa világít.

Forduljon márkaszervizhez

Ez kiegészítő segítség szélsőséges vezetési körülmények között, hogy az autó jobban alkalmazkodjon a vezető elvárásaihoz.

Ez a funkció nem helyettesíti a gépkocsivezetőt. Nem tolják ki a gépkocsi határait, ne vezessen miattuk gyorsabban. Semmilyen körülmények között sem helyettesíthetik sem az éberséget, sem a felelősségteljes vezetést (a vezetőnek mindig fel kell készülnie a váratlan eseményekre, amik bármikor adódhatnak).

Emelkedőn való elindulást segítő rendszer

Attól függően, hogy az emelkedő milyen meredek, a rendszer segíti a vezetőt egy emelkedőn való induláskor. A fékek automatikus behúzásával megakadályozza a gépjármű hátragurulását, amikor a vezető leveszi a lábát a fékpedálról a gázpedál működtetésének érdekében.

A rendszer működése

Csak akkor működik, ha a sebességváltó nem N állásban és a gépjármű álló helyzetben van (fékpedál lenyomva).

A rendszer kb. 2 másodpercig tartja meg a gépjárművet. Ezt követően a fék fokozatosan kienged (a gépjármű a lejtőtől függően gurul).

Az emelkedőn való elindulást segítő rendszer nem tudja minden esetben teljesen megakadályozni a gépjármű hátragurulását (nagyon meredek lejtő stb.).

A vezető minden esetben működtetheti a fékpedált, hogy ezzel megakadályozza a hátragurulást.

Az emelkedőn való elindulást segítő rendszert nem szabad hosszabb leállásra használni: erre használja a fékpedált.

Ez a funkció nem a gépkocsi állandó rögzítésére való.

A gépjármű megállításához szükség esetén használja a fékpedált.

A vezetőnek különösen figyelmesnek kell lennie, ha csúszós, alacsony tapadású felületen vezet.

Súlyos balesetveszély.

Regeneratív fékrendszer

Fékezéskor a regeneratív fékrendszer a gépkocsi lassulásakor generált energiát elektromos energiává képes átalakítani.

Ez feltölti a 400 V-os vontatási akkumulátort, és nagyobb hatótávolságot biztosít a járműnek.

Működési rendellenességek

- © világít a kijelzőegységen a(z) „Ellenőriztesse a fékrendszert” üzenet kíséretében: a fékrásegítés továbbra is automatikus.

Ilyen körülmények között a fékpedál lenyomása a megszokottól eltérő érzést kelthet.

Erővel és folyamatosan fékezzen.

Forduljon márkaszervizhez.

- A ® jelzés kigyullad a műszerfalon a „Fékrendszerhiba” üzenet mellett: ez a fékrendszerben bekövetkezett hibát jelzi.

Forduljon márkaszervizhez.

A visszajelzőlámpa ® kigyulladása esetén biztonsági okokból azonnal álljon meg, a forgalmi viszonyoknak megfelelően. Állítsa le a motort és ne indítsa újra. Forduljon márkaszervizhez.

REGENERATÍV FÉKEZÉSI MÓD