Vissza a listához

AUTOMATA LÉGKONDICIONÁLÁS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kapcsolók

1 Automata üzemmód.

2 A levegő hőmérsékletének beállítása.

3 „Jó kilátás” funkció.

4 Az utastéri levegőelosztás szabályozása.

5 A légkondicionálást kikapcsoló kapcsoló.

6 A ventilátor fordulatszámának beállítása a rendszer kikapcsolásáig.

7 Gépkocsitól függően „A légkondicionálás időzítése” menü gyors elérésének kapcsolója vagy a légkondicionálás időzítését bekapcsoló kapcsoló.

8 Levegőkeringtetés.

9 A hátsó szélvédő és a fűthető visszapillantó tükrök pára-/jégmentesítése (gépkocsitól függően).

A fűtés és a légkondicionálás használata csak beindított motornál lehetséges.

Automata üzemmód

Az automata légkondicionáló berendezés biztosítja (a szélsőséges eseteket kivéve) az utastér kényelmét és a megfelelő kilátást, optimális fogyasztás mellett.

A rendszer felügyeli a ventilátor fordulatszámát, a levegőelosztást, a belső levegőkeringtetést, a légkondicionálás és a fűtés elindítását vagy leállítását és a levegő hőmérsékletét.

AUTO: a külső körülmények függvényében a választott komfortfokozat elérésének optimalizálása. Nyomja meg a gombot 1.

A levegő hőmérsékletének beállítása

Fordítsa a kapcsolót 2 a kívánt hőmérsékletnek megfelelő állásba. Minél távolabb kerül a kurzor a „fűtés leállítása” helyzettől, annál magasabb a hőmérséklet.

Ha túl magas a külső hőmérséklet, a fűtés automatikusan csökken. Ezáltal kevesebb az energiafogyasztás, és a gépkocsi által megtehető távolság értéke is növekszik.

Sajátosság: a szélsőséges értékre történő beállítás a rendszer számára lehetővé teszi a maximum vagy minimum hőmérséklet létrehozását („LOW” és „HIGH” kijelzés a multimédia rendszer kijelzőjén).

Bizonyos gombok rendelkeznek a működés kijelzésével, amely a funkció állapotáról ad jelzést.

A légkondicionálás kikapcsolása

A(z) 5 gomb (világító visszajelzőlámpa mellett) lehetővé teszi a légkondicionálás működtetését.

A légkondicionálás bekapcsolásához nyomja meg a(z) 1 gombot, a(z) 5 gombba épített visszajelzőlámpa kialszik.

A légkondicionáló berendezés használata lehetővé teszi:

- az utastér belső hőmérsékletének csökkentését;

- a gyors páramentesítést.

A légkondicionáló nem működik, ha a külső hőmérséklet alacsony.

Tanács: a gépkocsi által megtehető távolság optimalizálásához kapcsolja ki a légkondicionálást, ha a külső hőmérséklet megfelelő.

„Jó kilátás” funkció

Nyomja meg a gombot 3, a beépített visszajelzőlámpa kigyullad.

Ez a funkció lehetővé teszi a szélvédő és az első oldalablakok gyors páramentesítését és jégtelenítését. Automatikusan működteti a légkondicionálást és a fűtést.

A funkcióból való kilépéshez nyomja meg a(z) 3 gombot.

A kijelzett hőmérsékleti értékek meghatározott komfortfokozatot jelentenek.

A gépkocsi indításakor a kijelzett érték növelése vagy csökkentése semmilyen esetben sem teszi lehetővé a komfortfokozat gyorsabb elérését. A rendszer mindig optimalizálja a hőmérséklet növelését vagy csökkentését (a szellőzés nem indul be rögtön maximális sebességgel, fokozatosan gyorsul), ez néhány másodperctől terjedően akár több percig is eltarthat.

Hacsak nem különösen zavaró, a műszerfali szellőzőnyílásokat állandóan nyitva kell tartani.

Lehetőség szerint az automata üzemmódot használja.

Automata üzemmódban (a(z) 1 gomb visszajelzőlámpája világít) a légkondicionáló berendezés összes funkcióját a rendszer szabályozza.

A rendszer választásán mindig módosíthat, ebben az esetben a(z) 1 gomb visszajelzőlámpája kialszik.

A ventilátor fordulatszámának szabályozása

A szellőzés bekapcsolásához és a szellőzés erősségének beállításához forgassa a kapcsolót 6 a nyolc állás közül az egyikbe.

OFF állás

Ebben az állásban:

- a fűtés vagy a légkondicionálás automatikusan leáll;

- az utastérbe befújt levegő szellőzési sebessége nulla;

- haladáskor azért kis mennyiségű levegő áramolhat az utastérbe.

Ezt az állást a szokásos használatnál mellőzni kell.

Az utastérbe befújt levegő elosztásának módosítása

Az elosztás kiválasztásához nyomja meg az egyik gombot 4. A kiválasztott gombba épített visszajelzőlámpa kigyullad.

Lehetséges két állás egyidejű beállítása, ehhez nyomjon meg két gombot a 4-gyel jelölt gombok közül.

Ø A levegő az első oldalablakok és a szélvédő páramentesítő nyílásai között oszlik el.

½ Ebben az állásban a műszerfali szellőzőrácsokon keresztül áramlik a levegő.

¿ A levegő főként az utasok lába felé áramlik.

A hátsó szélvédő páramentesítése és jégmentesítése

Nyomja meg a gombot 9, a beépített visszajelzőlámpa kigyullad. Ez a funkció a hátsó szélvédő és a fűthető visszapillantó tükrök (ha a gépkocsi fel van ezzel szerelve) gyors páramentesítését teszi lehetővé.

A funkcióból való kilépéshez nyomja meg ismét a gombot 9. Ennek hiányában a páramentesítés automatikusan áll le.

Tanács

Fagy esetén, a hátsó szélvédő jégmentesítéséhez a jég- és páramentesítő funkció helyett lehetőleg használjon kézi jégkaparót, hogy csökkentse az energiafogyasztást.

Belső levegőkeringtetés (az utastér elszigetelése) K

A funkció automatikus, de kézzel is be tudja kapcsolni. Ebben az esetben a bekapcsolásról a gombba 8 épített visszajelzőlámpa kigyulladása ad megerősítést.

Gépkocsitól függően a rendszer a külső levegő minősége alapján határozza meg a levegőkeringtetés funkció használatát vagy használaton kívül hagyását.

A levegőminőségről a következő visszajelzőlámpák egyikének kigyulladása ad információt a multimédia rendszer kijelzőjén (a legtisztább levegőtől kezdve a legszennyezettebb levegőig):

.

Megjegyzés:

- levegőkeringtetés közben kívülről nem jut levegő az utastérbe, a rendszer az utastér levegőjét keringteti;

- a levegőkeringetés lehetővé teszi, hogy a külső hatásoktól elszigetelje az utasfülkét (szennyezett területen való áthaladás, stb.) ;

- a belső levegőkeringetés lehetővé teszi az utastér kívánt hőmérsékletének hatékonyabb elérését.

Manuális használat

Nyomja meg a gombot 8, a beépített visszajelzőlámpa kigyullad.

A kapcsoló ezen állásának hosszantartó használata a nem cserélődő levegő miatt szagok, az ablakokon pedig pára megjelenésével járhat.

Tanácsos tehát visszatérni automata üzemmódba újra megnyomva a gombot 8, ahogy a belső levegő keringetése már nem szükséges.

A funkció manuális kikapcsolása

A funkció kikapcsolásához nyomja meg a(z) 8 gombot. A levegőkeringtetés ekkor automatikus.

A pára- és jégmentesítés mindig fontosabb funkció, mint a belső levegőkeringtetés.