Vissza a listához

ELEKTROMOS GÉPKOCSI: töltés

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A feltöltéshez szükséges felszerelésekkel kapcsolatos kérdésekkel forduljon márkaszervizhez.

A gépkocsi feltöltésével kapcsolatos fontos előírások

Olvassa el figyelmesen az előírásokat. Az előírások figyelmen kívül hagyása tűzveszélyt, súlyos sérüléseket vagy halálos áramütést okozhat!

Feltöltés

Feltöltés közben ne nyúljon a gépkocsihoz (ne mossa le azt, ne matasson a motortérben, stb.).

Ha a töltőzsinór csatlakozójában vagy a gépkocsi töltőaljzatában vizet, rozsdásodást vagy idegen elemeket észlel, ne töltse fel a gépkocsit. Tűzveszély.

Ne nyúljon a zsinór, a háztartási konnektor vagy a töltőaljzat érintkezőihez, és ne tegyen semmit beléjük.

Sose dugja a töltőzsinórt adapterbe, elosztóba vagy hosszabbítóba.

Agregátor használata tilos!

Ne szerelje szét a gépkocsi töltőaljzatát vagy a töltőzsinórt és ne módosítson ezeken. Tűzveszély.

Töltés közben ne módosítson és ne végezzen semmilyen műveletet az elektromos berendezésen.

Ha a töltőaljzat fedelét vagy a csappantyút akármilyen kicsi ütés éri, minél előbb ellenőriztesse ezeket márkaszervizben.

Óvja a zsinór állapotát: ne taposson rá, ne tegye vízbe, ne húzza meg, ne érje ütés, stb.

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a töltőzsinór jó állapotban van-e.

Ha a töltőzsinór (rozsdásodás, megbarnulás, szakadás, stb.) vagy a töltődoboz rongálódását észleli, ne használja azt. Forduljon márkaszervizhez a zsinór cseréje érdekében.

Töltőzsinór A

Ez a speciális fali töltődobozhoz vagy nyilvános töltőaljzathoz való zsinór hagyományos használat esetén a vontató-akkumulátor feltöltésére szolgál.

Töltőzsinór B

A töltőzsinór lehetővé teszi a töltést:

- hagyományos használat esetén a gépkocsi töltésére szolgáló (14A/16A-es) aljzaton;

- kivételes használat esetén (10A-es) háztartási aljzaton például akkor, ha Ön nem otthon tartózkodik.

A használt aljzatokat minden esetben a töltőzsinórhoz B mellékelt használati útmutató előírásainak megfelelően kell felszerelni.

A működést illetően minden esetben figyelmesen olvassa el a töltőzsinórhoz B mellékelt használati útmutatót.

Elsősorban a vontató-akkumulátor hagyományos használat esetén történő feltöltésére szolgáló zsinór használata ajánlott.

Minden töltőzsinór külön zacskóban található a gépkocsi csomagtartójában.

Sose hagyja a dobozt a zsinóron lógni. Rögzítse a kijelölt helyeken C.

Ha a feltöltés során rendellenességet észlel (kigyullad a doboz D piros visszajelzőlámpája), azonnal hagyja abba a feltöltést! Tájékozódjon a zsinór használati útmutatójában.

A gépkocsi feltöltésével kapcsolatos fontos előírások

Olvassa el figyelmesen az előírásokat. Az előírások figyelmen kívül hagyása tűzveszélyt, súlyos sérüléseket vagy halálos áramütést okozhat!

A töltőzsinór kiválasztása

A gépkocsihoz mellékelt hagyományos töltőzsinórok kifejezetten a gépkocsihoz készültek. Úgy lettek kialakítva, hogy megvédjék Önt az áramütés veszélyétől, amely halált vagy tűzveszélyt okozhat.

Az Ön biztonsága érdekében szigorúan tilos a gyártó által nem előírt töltőzsinór használata. Ennek az előírásnak a be nem tartása tűzveszélyt vagy halálos áramütést okozhat. Az Ön gépkocsijához megfelelő töltőzsinór kiválasztása érdekében forduljon márkakereskedőhöz.

Berendezések

Hagyományos feltöltés esetén

-  A töltőzsinór használata

Speciális fali töltődobozt képesített szakemberrel szereltessen fel!

-  B töltőzsinór használata

Feltétlenül az elektromos gépkocsikhoz készült (14A/16A-es) aljzatot szereltesse fel egy képesített szakemberrel! Olvassa el figyelmesen a termékhez mellékelt útmutatót.

Kivételes feltöltés esetén ( B töltőzsinór)

(10A-es) háztartási aljzattal

Ellenőriztesse szakemberrel, hogy minden egyes aljzat, amelyhez a töltőzsinórt csatlakoztatja, valóban megfelel-e az adott országban hatályos szabványoknak és szabályoknak.

Olvassa el figyelmesen a töltőzsinórhoz mellékelt útmutatót, hogy megismerje a zsinór használatára vonatkozó előírásokat és az aljzat felszereléséhez előírt műszaki feltételeket.

Töltőaljzat 1

Megjegyzés: Ha a gépkocsit hó takarja, takarítsa el a havat a töltőaljzat körüli területről, mielőtt bedugná vagy kihúzná a töltőzsinórt. Ha hó kerül az aljzatba, előfordulhat, hogy a töltőzsinór csatlakozóját nem lehet ahhoz csatlakoztatni.

A gépkocsi elülső részén töltőaljzat található.

Ne töltse fel és ne parkoljon a gépkocsival szélsőséges hőmérsékleti körülmények között (forróság vagy hideg).

Szélsőséges körülmények között a töltés több percig is eltarthat indulás előtt (idő szükséges a meghajtó akkumulátor lehűléséhez vagy felmelegedéséhez).

Ha a gépkocsi körülbelül -25°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten több mint 7 napon át parkol, előfordulhat, hogy a vontató-akkumulátort lehetetlen feltölteni.

Ha a gépkocsi a nullához közeli töltöttségi szinten több mint 3 hónapig parkol, előfordulhat, hogy az akkumulátort lehetetlen feltölteni.

A vontató-akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében a gépjármű ne parkoljon több mint egy hónapon át magas töltöttségi szinten, különösen nagy melegben.

A vontató-akkumulátort a gépkocsi használata után és/vagy mérsékelt hőmérsékletű helyen töltse fel. Ellenkező esetben a feltöltés hosszabb ideig tarthat, de az is előfordulhat, hogy nem lehetséges.

Tanácsok

- Nagy melegben árnyékos/fedett helyen parkolja le és töltse fel a gépkocsit.

- A feltöltés lehetséges esőben és hóban.

- A légkondicionálás bekapcsolása növeli a feltöltéshez szükséges időt.

A túlfeszültség elleni védelem hiányakor nem ajánlott viharos időben (villámlás, stb.) tölteni a gépkocsit.

A vontató-akkumulátor feltöltése

Álló gépkocsinál, kikapcsolt gyújtásnál és a sebességváltókar P állásában:

- vegye elő a gépkocsi csomagtartójában található töltőzsinórt;

- vegye ki a zacskójából ;

- csatlakoztassa a zsinór végét az áramforráshoz;

- nyomja meg a RENAULT kártya gombját 5 vagy a kapcsolót 4 a töltőaljzat fedelének kioldásához 6.

A kijelzőegységen kigyullad a piros visszajelzőlámpa 10 és a Z.E. visszajelzőlámpa 7 kéken gyullad ki;

- nyissa ki a csappantyút 8;

- fogja meg a fogantyút 9;

- csatlakoztassa a zsinórt a gépkocsihoz. A Z.E. visszajelzőlámpa 7 gyorsan villog;

- a zár kattanó hangja után ellenőrizze, hogy a töltőzsinór megfelelően van-e csatlakoztatva. A zár ellenőrzéséhez óvatosan húzza meg a fogantyút 9.

A töltőzsinór automatikusan rögzül a gépkocsihoz. Zárt ajtózárak mellett lehetetlen kihúzni a zsinórt a gépkocsiból.

Ne használjon hosszabbítót, elosztót vagy adaptert.

Tűzveszély.

A töltőzsinórt feltétlenül jól le kell tekerni, hogy ne melegedjen fel túlságosan.

Töltés közben a Z.E. visszajelzőlámpa 7 lassan kéken villog.

Töltés közben a kijelzőegységen a következő információk jelennek meg:

- az energiaszint az akkumulátort jelző visszajelzőlámpán 11;

- az akkumulátor feltöltésének százalékos aránya;

- a fennmaradó feltöltési idő becsült értéke (körülbelül 95% töltöttségi szint felett a fennmaradó feltöltési időt már nem jelzi ki a rendszer);

- a kijelzőegységen a háttér kéken villog;

- a visszajelzőlámpa 12 annak jelzésére, hogy a gépkocsi áramforráshoz van csatlakoztatva.

A teljes feltöltöttség elérésekor a Z.E. visszajelzőlámpa 7 folyamatosan kéken világít. Néhány másodperc után az összes kijelzés eltűnik a kijelzőegységről.

A gépkocsi feltöltéséhez nem szükséges megvárni, hogy az teljesen lemerüljön.

Működési rendellenesség

Az akkumulátort nem lehet feltölteni

Ez azért lehet, mert feltöltés van időzítve olyan időpontra, amely egybeesik az azonnali feltöltési kéréssel.

Vonja vissza az időzített feltöltést (tájékozódjon az 1. fejezet „Elektromos gépkocsi: a feltöltés időzítése” című részében).

Ha nincs időzítve feltöltés, forduljon márkaszervizhez.

A vontató-akkumulátor feltöltési ideje a maradék energia mennyiségétől és a töltőaljzat teljesítményétől függ. Feltöltés közben a kijelzőegység mutatja. Tájékozódjon az 1. fejezet „Kijelzők és mutatók” című részében.

Probléma esetén javasoljuk, hogy a hibás zsinórt a gyárival megegyező zsinórral cserélje ki. Forduljon márkaszervizhez.

A zsinór kihúzásakor a következőkre figyeljen

- Nyomja meg a RENAULT kártya gombját 5 vagy a kapcsolót 4 a gépkocsi töltőzsinórjának kioldásához;

- fogja meg a fogantyút 9;

A leválasztás lépéseinek sorrendjét feltétlenül tartsa be.

- húzza ki a töltőzsinórt a gépkocsiból;

- a szelepet 8 be kell zárni;

- a töltőaljzat fedelének 6 zárva kell lennie. Nyomja le a bezáráshoz. A piros visszajelzőlámpa 10 eltűnik a kijelzőegységről;

- húzza ki a zsinórt az áramforrásból;

- tegye el a zsinórt a zacskójába, majd a csomagtartóba.

Megjegyzés: a meghajtó akkumulátor hosszú töltése után közvetlenül, a kábel forró lehet. Használja a fogantyúkat.

A töltőzsinórt kioldó gomb megnyomását követően 30 másodperce van arra, hogy kihúzza a zsinórt, mielőtt az ismét rögzülne.

Címke 13

A címke 13 a töltőaljzat fedelén emlékezteti Önt a fedél nyitási és zárási utasításaira:

- a gépkocsi álló helyzetében a szelep és a töltőaljzat fedele nyitva lehet;

- ha a jármű halad, a szelepnek és a töltőaljzat fedelének zárva kell lennie.

A töltést felügyelő rendszer zavartalan működése érdekében ne helyezzen a gépkocsira antisztatikus szalagot.