Vissza a listához

KÉZI MŰKÖDTETÉSŰ LÉGKONDICIONÁLÁS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kapcsolók

1 A levegő hőmérsékletének beállítása.

2 „Jó kilátás” funkció.

3 Az utastéri levegőelosztás szabályozása

4 A légkondicionálást kikapcsoló kapcsoló.

5 A ventilátor fordulatszámának beállítása a rendszer kikapcsolásáig.

6 Levegőkeringtetés.

7 Hátsó szélvédő jég-/páramentesítése és a gépkocsitól függően a visszapillantó tükröké.

A fűtés és a légkondicionálás használata csak beindított motornál lehetséges.

A légkondicionálás bekapcsolása vagy kikapcsolása

(típustól függően)

A gomb 4 lehetővé teszi a légkondicionálás bekapcsolását (a visszajelzőlámpa világít) vagy kikapcsolását (a visszajelzőlámpa nem világít).

A bekapcsolás nem lehetséges, ha a kapcsoló 5 OFF állásban van.

A légkondicionáló berendezés használata lehetővé teszi:

- az utastér belső hőmérsékletének csökkentését;

- a párásodás gyors megakadályozását.

Tanács: a gépkocsi által megtehető távolság optimalizálásához kapcsolja ki a légkondicionálást, ha a külső hőmérséklet megfelelő.

A ventilátor fordulatszámának szabályozása

A szellőzés bekapcsolásához és a szellőzés erősségének beállításához forgassa a kapcsolót 5 a nyolc állás közül az egyikbe.

OFF állás

Ebben az állásban:

- a fűtés vagy a légkondicionálás automatikusan leáll;

- az utastérbe befújt levegő szellőzési sebessége nulla;

- haladáskor azért kis mennyiségű levegő áramolhat az utastérbe.

Ezt az állást a szokásos használatnál mellőzni kell.

Bizonyos gombok rendelkeznek a működés kijelzésével, amely a funkció állapotáról ad jelzést.

A levegő hőmérsékletének beállítása

Fordítsa a kapcsolót 1 a kívánt hőmérsékletnek megfelelő állásba. A mutató minél jobban közelít a piros részhez, annál magasabb lesz a hőmérséklet.

Ha a légkondicionáló berendezést hosszabb időn keresztül használja, akkor lehet, hogy fázni fog. A hőmérséklet emeléséhez forgassa a kapcsolót 1 jobbra.

Az utastérbe befújt levegő elosztásának módosítása

Az elosztás kiválasztásához nyomja meg az egyik gombot 3. A kiválasztott gombba épített visszajelzőlámpa kigyullad.

Lehetséges két állás egyidejű beállítása, ehhez nyomjon meg két gombot a 3-gyel jelölt gombok közül.

Ø A levegő az első oldalablakok és a szélvédő páramentesítő nyílásai között oszlik el.

½ Ebben az állásban a műszerfali szellőzőrácsokon keresztül áramlik a levegő.

¿ A levegő főként az utasok lába felé áramlik.

A hátsó szélvédő páramentesítése és jégmentesítése

Nyomja meg a 7 gombot: a beépített jelzőlámpa felgyullad. Ezzel a funkcióval lehetséges a hátsó szélvédő és visszapillantó tükrök (megfelelő felszereltségű gépkocsikon) gyors pára és jégmentesítése.

A funkcióból való kilépéshez nyomja meg ismét a gombot 7. Ennek hiányában a páramentesítés automatikusan áll le.

Tanács

Fagy esetén, a hátsó szélvédő jégmentesítéséhez a jég- és páramentesítő funkció helyett lehetőleg használjon kézi jégkaparót, hogy csökkentse az energiafogyasztást.

„Jó kilátás” funkció

Nyomja meg a 2 gombot: a beépített jelzőlámpa felgyullad.

Ez a funkció lehetővé teszi a szélvédő és az első oldalablakok gyors páramentesítését és jégtelenítését. Automatikusan működteti a légkondicionálást és a fűtést.

A funkcióból történő kilépéshez válassza ki az egyik szükséges beállítást (keringtetés, ventilátor sebessége, hőmérséklet, levegő-elosztás).

A belső levegőkeringtetés bekapcsolása

Nyomja meg a gombot 6: a beépített visszajelzőlámpa kigyullad. Ekkor külső levegő nem jut az utastérbe, a rendszer csak a belső levegőt keringeti.

A belső levegő keringtetése lehetővé teszi:

- a külső levegőtől való elszigetelődést (pl. szennyezett levegőjű területen való közlekedés);

- az utastér mielőbbi lehűtését.

A pára- és jégmentesítés mindig fontosabb funkció, mint a belső levegőkeringtetés.

A belső levegőkeringtetés sokáig tartó használata az oldalablakok és a szélvédő párásodását és az utastér levegőjének elhasználódását idézheti elő. Amint tehát nincs szükség a belső levegőkeringtetésre, tanácsos a gomb 6 ismételt megnyomásával a szokásos üzemmódra (külső levegő) visszaállni.