Vissza a listához

SEBESSÉGHATÁROLÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A sebességhatároló funkció biztosítja, hogy a kiválasztott sebességhatárt menet közben ne tudja túllépni.

Kapcsolók

1 Központi be- és kikapcsoló.

2 A sebességhatár bekapcsolása, elmentése, illetve növelése (+).

3 A sebességhatár csökkentése (-).

4 A funkció készenléti állapota, a sebességhatár memorizálásával (O).

5 A memorizált sebességhatár bekapcsolása és előhívása (R).

Üzembe helyezés

Nyomja meg a kapcsoló 1 oldalát. A(z)  6 visszajelzőlámpa narancssárgán világít, és a(z) „Speed limiter” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen vonalak kíséretében annak jelzésére, hogy a sebességhatároló funkció működik és várja a sebességhatár beállítását.

Az aktuális sebességérték memorizálásához nyomja meg a kapcsolót 2 (+): a vonalak helyén megjelenik a sebességhatár értéke és a sebességhatár megerősítéseként a(z) Ð visszajelzőlámpa narancssárga háttéren kigyullad.

A minimális memorizálható sebességérték 30 km/h.

Vezetés

Ha a határ sebességérték memorizálódott, amíg ezt a sebességértéket el nem éri, a vezetés azonos a sebességhatárolóval nem felszerelt gépkocsiéval.

Amint elérte a sebességhatárt, a gázpedál lenyomása nem teszi lehetővé a beprogramozott sebesség túllépését, sürgős esetet kivéve (tájékozódjon a „Sebességhatár túllépése” című részben).

A sebesség változtatása

Megváltoztathatja a sebességhatárt egymás után megnyomva a következőket:

- a kapcsoló 2 (+) a sebesség növeléséhez;

- a kapcsoló 3 (-) a sebesség csökkentéséhez.

A sebességhatároló automatika funkció nem befolyásolja a fékrendszer működését.

A sebességhatár átlépése

Bármikor lehetőség van a sebességhatár átlépésére: nyomja be határozottan és teljesen a gázpedált (az „ellenállási ponton” túlhaladva a pedállal).

A sebességhatár átlépésének időtartama alatt a sebességhatár értéke villog a kijelzőegységen, és hangjelzés hallatszik.

Ezt követően engedje fel a gázpedált: a sebességhatároló funkció ismét működésbe lép, amint a gépkocsi sebessége a memorizált érték alá csökken.

Ha a sebesség betartása nem lehetséges

Meredek lejtő esetén előfordulhat, hogy a rendszer nem képes tartani a sebességhatár értékét: tájékoztatásul a beállított sebesség villog a kijelzőegységen.

A funkció készenléti állapota

A kapcsoló 4 (O) megnyomása esetén a sebességhatároló funkció készenléti állapotba kerül. Ebben az esetben a sebességhatár értéke memorizált marad, és a kijelzőegységen megjelenik a(z) „Memóriába” üzenet a memorizált sebességérték kíséretében.

A készenléti üzemmódba kapcsolás megerősítéseként a(z) Ð visszajelzőlámpa narancssárga háttéren kialszik, és kigyullad a(z) visszajelzőlámpa.

Az elmentett sebességérték lehívása

Ha egy sebességérték el van mentve, a kapcsoló 5 (R) segítségével elő lehet hívni.

A memorizált sebesség visszahívása esetén a sebességhatároló bekapcsolását a visszajelzőlámpa Ð narancssárga háttéren történő kigyulladása igazolja vissza.

A sebességhatároló rendszer készenléti állapotában a kapcsoló 2 (+) egyszeri megnyomása újra bekapcsolja a funkciót, a memorizált sebességérték figyelembevétele nélkül: a rendszer a gépkocsi sebességét veszi figyelembe.

A funkció kikapcsolása

A sebességhatároló funkció kikapcsol, ha megnyomja a kapcsolót 1, ekkor nem marad elmentett sebességérték. A kijelzőegységen a kijelzett visszajelzőlámpa ( vagy Ð) kialvása a funkció kikapcsolódását erősíti meg.