Vissza a listához

SEBESSÉGTARTÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A sebességtartó lehetővé teszi, hogy folyamatosan egy előre kiválasztott állandó sebességgel haladjon, ennek a sebességnek a neve szabályozott sebesség.

Ez a szabályozott sebesség folyamatosan állítható 30 km/h értéktől kezdődően.

Kapcsolók

1 Központi be- és kikapcsoló.

2 A szabályozott sebesség bekapcsolása, elmentése, illetve növelése (+).

3 A szabályozott sebességérték csökkentése (-).

4 A funkció készenléti állapota (a szabályozott sebességérték memorizálásával) (O).

5 Bekapcsolás a memorizált szabályozott sebességérték visszahívásával (R).

A sebességtartó-automatika funkció nem befolyásolja a fékrendszer működését.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. A funkció nem avatkozik be a vezető helyett. Soha nem teszi szükségtelenné a sebességkorlátozások betartását, nem teszi feleslegessé az éberséget (minden pillanatban legyen fékezésre kész) és a vezető felelősségét. A sebességtartó automatika nem használható sűrű forgalomban, kanyargós vagy csúszós úton (jegesedés, vízhártya, kavics) és kedvezőtlen időjárási körülmények között (köd, eső, oldalszél stb.).

Balesetveszély.

Üzembe helyezés

Nyomja meg a 1-gyel jelölt kapcsoló oldalát.

A(z)  6 visszajelzőlámpa zölden világít, és a(z) „Cruise ctrl” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen vonalak kíséretében annak jelzésére, hogy a sebességtartó funkció működik, és várja a szabályozott sebesség bejegyzését.

A sebességszabályozás indítása

Állandó sebességnél (30 km/h felett), nyomja meg a kapcsolót 2 (+): a funkció bekapcsol, az aktuális sebességérték memorizálódik.

A szabályozott sebességérték a vonalak helyébe lép, a sebességtartó funkció működését a visszajelzőlámpa Ï zöld háttéren történő kigyulladása jelzi.

Vezetés

Ha van elmentett sebességérték és a szabályozás be van kapcsolva, leveheti a lábát a gázpedálról.

Ne feledje, hogy közel kell tartania a lábait a pedálokhoz, hogy vészhelyzet esetén gyorsan tudjon reagálni.

A szabályozott sebesség megváltoztatása

A szabályozott sebesség változtatása lehetséges egymás utáni gombnyomással:

- kapcsoló 2 (+) a sebesség növeléséhez,

- a 3 (-) kapcsolót a sebesség csökkentéséhez.

A sebességtartó-automatika funkció nem befolyásolja a fékrendszer működését.

A szabályozott sebesség túllépése

Minden pillanatban lehetőség van a szabályozott sebesség átlépésére a gázpedál megnyomásával. Amíg a sebesség meghaladja a szabályozott sebesség értékét, a sebességérték villog a kijelzőegységen.

Ezt követően engedje fel a gázpedált: néhány másodperc után a gépkocsi automatikusan felveszi az eredeti szabályozott sebességértéket.

Ha a sebesség tartása nem lehetséges

Meredek lejtő esetén előfordulhat, hogy a rendszer nem képes tartani a szabályozott sebesség értékét: tájékoztatásul a beállított sebesség villog a kijelzőegységen.

A funkció készenléti állapota

A funkció készenléti állapotba kerül, ha megnyomja:

- a kapcsolót 4 (O) ;

- a fékpedált;

- semleges (üres) állásba kapcsol;

- az „ECO” (takarékos) üzemmód kapcsolója.

A szabályozott sebesség mind a négy esetben memorizált marad és a(z) „Memóriába” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen.

A készenléti üzemmódba kapcsolás megerősítéseként a(z) Ï visszajelzőlámpa zöld háttéren kialszik, és kigyullad a(z) visszajelzőlámpa.

A sebességtartó funkció készenléti üzemmódba kerül az ECO (takarékos) üzemmód minden egyes be- és kikapcsolásakor. Tájékozódjon a 2. fejezet „Takarékos vezetés” című részében.

A szabályozott sebesség alkalmazása

Ha van elmentett sebességérték, van mód annak előhívására, miután meggyőződött arról, hogy a forgalmi viszonyok (forgalom, út állapota, időjárási viszonyok stb.) ezt lehetővé teszik. Nyomja meg a kapcsolót 5 (R), ha a járműsebesség meghaladja a 30 km/h értéket.

A memorizált sebesség visszahívása esetén a sebességtartó funkció bekapcsolását a(z) Ï visszajelzőlámpa zöld háttéren történő kigyulladása igazolja vissza.

Megjegyzés: ha a korábban elmentett sebességérték jelentősen magasabb az aktuálisnál, a gépjármű erőteljes gyorsításba kezd egészen annak az eléréséig.

A funkció kikapcsolása

A sebességtartó funkció kikapcsol, ha megnyomja a kapcsolót 1. Ekkor nem marad elmentett sebességérték. A kijelzőegységen a kijelzett visszajelzőlámpa ( vagy Ï) kialvása a funkció kikapcsolódását erősíti meg.

A sebességtartó rendszer készenléti állapotában a kapcsoló 2 (+) egyszeri megnyomása bekapcsolja a funkciót, a memorizált sebességérték figyelembevétele nélkül: a rendszer a gépkocsi sebességét veszi figyelembe.

A sebességtartó funkció készenléti állapotba kapcsolása vagy kikapcsolása nem eredményezi a sebesség gyors csökkenését: ehhez fékeznie kell a fékpedál megnyomásával.