Vissza a listához

SEBESSÉGVÁLTÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Működése az automata sebességváltóéhoz hasonló.

Fokozatválasztó kar 1

A kijelzőegységen található kijelző 3 tájékoztatja a bekapcsolt sebességfokozatról.

P : parkoló állás

R : hátramenet

N : üres állás

D : előremenet

Elindulás

A motor beindításáról tájékozódjon a 2. fejezet „A motor beindítása, leállítása” című részében.

A P állásból történő kivételhez a biztosítógomb 2 lenyomása előtt feltétlenül nyomja le a fékpedált.

Tartsa a lábát a fékpedálon (a visszajelzőlámpa c kialszik a kijelzőn 3), vegye ki P állásból.

A fokozatválasztó kar D vagy R állásba kapcsolása kizárólag álló gépkocsinál, lenyomott fékpedál esetén, és a gázpedál felengedett helyzetében történhet.

Vezetés

Menet közben a kívánt sebességtől függően használja a gázpedált.

Bekapcsolt gyújtás esetén, hátramenetben, a tolatólámpa bekapcsolódik, amikor hátramenetbe kapcsol.

A gépkocsit csak akkor tudja beindítani, ha a töltőzsinórt kihúzta a gépkocsiból.

A gépkocsi csak akkor tud beindulni, ha a fokozatválasztó kar P állásban van.

Tegye a kart 1 D vagy R állásba.

A gépkocsi elindul előre, amint leveszi a lábát a fékpedálról (anélkül, hogy rálépne a gázpedálra).

A vezetés zavarása

A vezető oldalán csak a típusnak megfelelő, olyan kiegészítő szőnyeget használjon, amely illeszkedik a gépkocsi előzetesen felszerelt elemeihez. Rendszeresen ellenőrizze a szőnyeg rögzítését. Ne tegyen egymásra több szőnyeget. A pedálok beakadhatnak.

Várakozás a járművel

Ha mozdulatlanná tette a gépkocsit, tegye a kart P állásba: a meghajtott kerekeket a meghajtórendszer mechanikusan rögzíti.

Húzza be a kéziféket.

Működési rendellenesség

Induláskor, amennyiben a kar P helyzetben marad, annak ellenére, hogy lenyomta a fékpedált és benyomta a kioldógombot 2, lehetőség van a kar kézileg történő kioldására. Ehhez pattintsa le a fedelet 4 a választókar aljzatáról.

Nyomja meg egyszerre a jelzést 7 és a karon lévő nyitógombot 2.

A manőverek során a gépkocsi alvázának felütközése (például: útpadkának, járdaszegélynek stb.) a gépkocsi, az áramkör vagy a vontató akkumulátor sérüléséhez vezethet (például a féltengely deformációjához).

Ne nyúljon az áramkör elemeihez vagy az esetleges szivárgásokhoz vagy folyadékokhoz.

A baleset kockázatának elkerülése érdekében a lehető leghamarabb ellenőriztesse gépjárművét márkaszervizzel.

Súlyos sérülések érhetik vagy halálos áramütést kaphat.

A gépkocsi álló helyzetében, a lejtőtől és/vagy a jármű terhelésétől függően, szükséges lehet, hogy a kéziféket legalább két foknyit jobban behúzza, és a sebességváltót P állásba tegye.