Vissza a listához

VEZETÉST SEGÍTŐ BERENDEZÉSEK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ezek a következők:

- ABS (blokkolásgátló rendszer);

- dinamikus menetstabilizáló rendszer ESC alulkormányzás-ellenőrző rendszerrel és kipörgésgátló rendszerrel;

- vészfékezést segítő rendszer és - gépjárműtől függően - fékezést elősegítő rendszer;

- regeneratív fékrendszer.

Ez kiegészítő segítség szélsőséges vezetési körülmények között, hogy az autó jobban alkalmazkodjon a vezető elvárásaihoz.

Ezek a funkciók természetesen nem helyettesítik a vezetőt. A gépkocsi lehetőségeinek korlátain nem változtatnak, a vezető ezért ne vezessen gyorsabban. Semmilyen körülmények között sem helyettesíthetik sem az éberséget, sem a felelősségteljes vezetést (a vezetőnek mindig felkészültnek kell lennie a váratlan eseményekre, amelyek bármikor bekövetkezhetnek).

ABS (blokkolásgátló rendszer)

Intenzív fékezés esetén az ABS rendszer elkerülhetővé teszi a kerekek blokkolódását, ezáltal csökken a féktávolság és Ön megőrizheti uralmát a gépjármű felett.

Ezekben az esetekben lehetőség van fékezés közben is kikerülő manővert megvalósítani. A rendszer lehetővé teszi a féktávolság optimalizálását is, különösen csúszós útfelületen (nedves útfelület stb.).

Ha a berendezés működésbe lép, a fékpedálon rezgés tapasztalható. A gumiabroncs és az útfelület tapadásának fizikai korlátai az ABS rendszer alkalmazása esetén sem léphetők át. Feltétlenül tartsa be az óvatossági szabályokat (megfelelő követési távolság, stb.).

Működési rendellenességek

- © és x világítanak a kijelzőegységen, gépkocsitól függően a(z) „Check ABS”, a(z) „Check braking system” és a(z) „Check ESC” üzenetek kíséretében: az ABS, az ESC és a vészfékezést segítő rendszer ki van kapcsolva. A fékrendszer továbbra is működőképes;

- x, D, © és û világít a kijelzőegységen a(z) „Braking system fault” üzenet kíséretében: ez a fékrendszer meghibásodását jelzi.

Mindkét esetben vegye fel a kapcsolatot a márkaképviselettel.

Ha a helyzet megkívánja, veszélyhelyzetben teljes erővel és folyamatosan fékezzen. Szükségtelen a fékpedál pumpálása. Az ABS szabályozza a rendszer által alkalmazott fékezési erőt.

A fékrendszer részlegesen működik. Mindenesetre veszélyes hirtelen fékezni és a forgalmi viszonyoknak megfelelően azonnal meg kell állnia. Forduljon márkaszervizhez.

Dinamikus menetstabilizáló rendszer ESC alulkormányzás ellenőrző rendszerrel és kipörgésgátló rendszerrel

ESC dinamikus menetstabilizáló rendszer

A rendszer segít megőrizni az uralmat a gépkocsi felett kritikus vezetési helyzetekben (valamilyen akadály kikerülése, tapadás megszűnése kanyarban stb.).

A berendezés működési elve

A kormánykeréken elhelyezett érzékelő lehetővé teszi a kívánt kanyarodási ív kiszámítását.

További, a gépkocsin elhelyezett érzékelők érzékelik a valódi ívet.

A rendszer összehasonlítja a gépkocsivezető szándékát a gépkocsi valós pályájával, és korrigálja azt, ha szükséges, működtetve a fékrendszert bizonyos kerekeken és/vagy módosítva a motor teljesítményét. A rendszer működésekor a visszajelzőlámpa villog a kijelző-egységen.

Alulkormányzás-védelem

Ez a rendszer optimalizálja az ESC rendszer működését alulkormányozottság esetén (az első futómű megcsúszása).

kipörgésgátló rendszer

A rendszer korlátozza a meghajtott kerekek kipörgését, és így segít a gépkocsi irányításában indítási, illetve gyorsulási vagy lassítási szituációkban.

A berendezés működési elve

A kerekeken elhelyezett érzékelők segítségével a rendszer méri és összehasonlítja a meghajtott kerekek sebességét minden pillanatban, és így érzékeli a kipörgést. Ha valamelyik kerék kipörög, a rendszer bekapcsolja a féket a keréken egészen addig, amíg a kerékre jutó nyomaték megfelel a kerék alatti tapadásnak.

Működési rendellenesség

Ha a rendszer működési rendellenességet érzékel, a(z) „Check ESC” üzenet jelenik meg, és a © visszajelzőlámpa kigyullad a kijelzőegységen. Ebben az esetben az ESC és a kipörgésgátló rendszer ki van kapcsolva.

Forduljon a márkaképviselethez.

Vészfékezést segítő rendszer

Ez az ABS kiegészítő rendszere, mely a gépkocsi féktávolságának csökkentését segíti elő.

A berendezés működési elve

A rendszer lehetővé teszi a vészfékezés érzékelését. Vészfékezés esetén a fékrásegítő azonnal maximális hatást fejt ki, és működteti az ABS-t.

Az ABS fékezés mindaddig fennmarad, amíg a pedált nem engedi fel.

A vészvillogó bekapcsolása

Hirtelen lassításkor automatikusan bekapcsolódhat.

Fékezést elősegítő rendszer

Gépjárműtől függően, ha hirtelen felengedi a gázpedált, a rendszer előkészíti a fékezést a féktávolság csökkentése érdekében.

Különleges esetek

A sebességtartó használata során:

- ha használja a gázpedált, a gázpedál felengedésekor a rendszer bekapcsolódhat;

- a rendszer nem kapcsolódik ki, ha nem használja a gázpedált.

Működési rendellenesség

Ha a rendszer működési rendellenességet észlel, a kijelzőegységen a(z) „Check braking system” üzenet jelenik meg és a © visszajelzőlámpa világít.

Forduljon a márkaképviselethez.

Emelkedőn való elindulást segítő rendszer

Attól függően, hogy az emelkedő milyen meredek, a rendszer segíti a vezetőt egy emelkedőn való induláskor. A fékek automatikus behúzásával megakadályozza a gépjármű hátragurulását, amikor a vezető leveszi a lábát a fékpedálról a gázpedál működtetésének érdekében.

A rendszer működése

Csak akkor működik, ha a sebességváltókar nem N vagy P állásban van, és, ha a gépkocsi teljesen álló helyzetben van (fékpedál benyomva).

A rendszer kb. 2 másodpercig tartja meg a gépjárművet. Ezt követően a fék fokozatosan kienged (a gépjármű a lejtőtől függően gurul).

Az emelkedőn való elindulást segítő rendszer nem tudja minden esetben teljesen megakadályozni a gépjármű hátragurulását (nagyon meredek lejtő stb.).

A vezető minden esetben működtetheti a fékpedált, hogy ezzel megakadályozza a hátragurulást.

Az emelkedőn való elindulást segítő rendszert nem szabad hosszabb leállásra használni: erre használja a fékpedált.

Ez a funkció nem a gépkocsi állandó rögzítésére való.

A gépjármű megállításához szükség esetén használja a fékpedált.

A vezetőnek különösen figyelmesnek kell lennie, ha csúszós, alacsony tapadású felületen vezet.

Súlyos balesetveszély.

Regeneratív fékrendszer

Fékezéskor a regeneratív fékrendszer a gépkocsi lassulásakor generált energiát elektromos energiává képes átalakítani.

Ez pedig tölti a 400 V-os vontatóakkumulátort, így nő a gépkocsi által megtehető távolság értéke.

Működési rendellenességek

- © világít a kijelzőegységen a(z) „Check braking system” üzenet kíséretében: a fékrásegítés továbbra is automatikus.

Ilyen körülmények között a fékpedál lenyomása a megszokottól eltérő érzést kelthet.

Erővel és folyamatosan fékezzen.

Forduljon márkaszervizhez.

- û világít a kijelzőegységen a(z) „Braking system fault” üzenet kíséretében: ez a fékrendszer meghibásodását jelzi.

Forduljon márkaszervizhez.

A visszajelzőlámpa û kigyulladása esetén biztonsági okokból, a forgalmi viszonyoknak megfelelően azonnal álljon meg. Állítsa le a motort és ne indítsa újra. Forduljon márkaszervizhez.