Vissza a listához

MOTOR BEINDÍTÁSÁNAK PROGRAMOZÁSA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

„Motorindítás programoz.” menü

A „Jármű” menüben válassza ki az „Beállítások” fület.

Ez a funkció lehetővé teszi a motor indításának programozását, hogy felfűtse vagy kiszellőztesse az utasteret, legfeljebb 24 órával a gépkocsi használata előtt.

Az elindulási időpont beállítása

Aktiválja a funkciót, majd állítsa be a kívánt elindulási időpontot:

- az órák és a percek léptetéséhez használja a FEL és a LE nyilakat a kívánt időpont kijelzéséig;

- a motor ismételt beindításakor állítsa be a légkondicionáló berendezés vezérlőit az utastér kívánt hőmérsékletének megfelelően (a jármű felszereltségétől függően), majd állítsa be a jégmentesítő módot (lásd a kezelési útmutató 2. fejezetében);

- kapcsolja ki a gyújtást.

Amikor lezárja a gépkocsit, kétszer villog, majd az elakadásjelző lámpák és az oldalsó irányjelzők körülbelül három másodpercre bekapcsolnak, és jelzik, hogy a programozást figyelembe vette a rendszer.

Megjegyzés: a jelző 1 emlékezteti Önt a jármű beállított bekapcsolódási időpontjára.

Az indítás kalibrálásához ki kell választania egy legalább tizenöt perccel későbbi időpontot, amely korábbi a multimédia rendszerben megadott időpontnál.

A motor távolról történő beindításának működési feltételei

„A motor távolról történő beindítása” funkció több feltételnek megfelelve üzemel:

- a kézi vagy robotizált sebességváltós gépkocsik esetében a kar semleges (üres) állásban van;

- az automata sebességváltós gépkocsik esetében a kar P állásban van;

- a gyújtás ki van kapcsolva;

- az összes ajtó (első motorháztető, ajtók, csomagtérajtó) csukva és zárva van, amikor Ön elhagyja a gépkocsit.

Megjegyzés: ki kell kapcsolnia a multimédia rendszert, amikor elhagyja a járművet, hogy a távindítás működjön.

„Beindítás 2 óránként”

Ez a funkció lehetővé teszi a gépkocsi kétóránkénti automatikus beindítását a motor hőmérsékletétől függően.

Ezen funkció aktiválásához nyomja meg az „ON” gombot.

Amikor a funkció aktiválva van, a szellőzőrendszer nem fog aktiválódni az első négy indításkor, ha megtörténik.

Szélsőségesen hideg időben a gépkocsi automatikusan beindul és körülbelül tíz percig jár, majd leáll.

Ha a motor hőmérséklete nem igényel újraindítást, a gépkocsi nem fog automatikusan elindulni az első négy újraaktiváláskor és két órán keresztül tartó készenléti módba tér vissza. A motor újraindul, ha a motor hőmérséklete túl alacsony.

Minden esetben az utolsó indítás fog megtörténni.

Körülbelül 15 perccel a beállított időpont előtt a motor elindul, és körülbelül tíz percig így is marad.

A gépkocsitól függően kérjük, bizonyosodjon meg arról, hogy az olyan fogyasztók, mint az ablaktörlők, a külső világítás, a rádió, a fűthető relék, a fűthető kormány stb. ki vannak kapcsolva, és minden tartozék le van csatlakoztatva a gépkocsi elhagyása előtt.

A szélsőséges körülmények között előfordulhat, hogy a programozással történő távoli indítás nem működik.

Járó motorral soha ne álljon meg olyan helyen, ahol a forró kipufogórendszer gyúlékony anyagokkal (pl. száraz fű, levelek) kerülhet érintkezésbe.

A gépjárművezető felelőssége a gépkocsi parkolása vagy leállítása esetén

Még rövid időre se hagyja soha a kártyát a járműben, ha ott gyermek, felügyeletet igénylő személy vagy állat marad. Ezzel önmagunkat és másokat is veszélynek tehetjük ki, például a motor elindításával, az elektromos ablakemelő használatával, az ajtók bezárásával stb. Kérjük azt is vegye figyelembe, hogy forró és/vagy napos időben az utastér hőmérséklete nagyon gyorsan emelkedhet.

HALÁLOS VAGY SÚLYOS SÉRÜLÉS VESZÉLYE.

A(z) „Beindítás 2 óránként” funkcióval rendelkező gépkocsik sajátosságai.

Feltétlenül fontos, hogy legalább 10 percig vezesse a gépkocsit ezen funkció egyes programozásai között. A motorolaj elhasználódásának veszélye.

Ne használja a motor távoli indítás funkcióját vagy programozását, ha:

- a gépkocsi egy garázsban vagy zárt térben van.

A kipufogógáz mérgezést vagy fulladást okozhat.

- a gépkocsi védőburkolattal van borítva.

Tűzveszély.

- nyitott motorháztető esetén vagy a motorháztető felnyitása előtt.

Égés- vagy sérülésveszély.

Országtól függően a távoli indítási funkció vagy annak programozása tilos lehet a törvények és/vagy a hatályos jogszabályok alapján.

A funkció használata előtt ellenőrizze az ország törvényeit és/vagy a hatályos jogszabályokat.