Vissza a listához

A MOTOR TÁVOLRÓL TÖRTÉNŐ BEINDÍTÁSA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

bemutatás

Ha a jármű rendelkezik ilyen felszereltséggel, a funkcióval indítsa be a motort távolról okostelefonjával az utastér felfűtéséhez/szellőztetéséhez, és a motor előmelegítéséhez.

Ez a funkció a „MY Renault” alkalmazáson keresztül érhető el, amely letölthető okostelefonjával, lehetővé téve, hogy kapcsolatba lépjen gépkocsijával, és hozzáférhessen az adatokhoz.

Az alkalmazás használatához okostelefonját párosítani kell a multimédia rendszerrel.

További információkért tekintse meg a „Telefon párosítása/szétválasztása” és a „MY Renault” fejezetet.

Első használat

Minden távoli indítási kérésnél meg kell adnia azt a PIN kódot, amelyet a MY Renault fiók létrehozásakor kapott. További információkkal kapcsolatban lásd a MY Renault fejezeteit.

Amint jár a motor, az alkalmazás megjeleníti az eljárás végéig hátralévő időt.

A motor 10 percig üzemel.

Használati körülmények

A motor távolról történő beindításának működési feltételei:

- a kézi vagy robotizált sebességváltós gépkocsik esetében a sebességváltó kar semleges (üres) állásban van;

- az automata sebességváltós gépkocsik esetében a sebességváltó kar P állásban van;

- a motorháztető zárva van;

- a gyújtás ki van kapcsolva, és a kártyaolvasóban nincs kártya;

- az összes ajtó (ajtók, csomagtérajtó) csukva és zárva van, amikor elhagyja a gépkocsit;

- szélsőséges körülmények között előfordulhat, hogy a programozással történő távoli motorindítás nem működik.

A funkció használata során győződjön meg róla, hogy a gépkocsi elhagyása előtt az elektromos fogyasztók (ablaktörlő, külső lámpák, rádió, ülésfűtés, kormánykerékfűtés stb.) kikapcsolt állapotban vannak és a tartozékok közül egy sincs csatlakoztatva.

A PIN-kód módosítása

A PIN-kód módosításához végezze el a következő lépéseket:

- távirányítós kulccsal felszerelt gépkocsik esetén, helyezze a kulcsot a gyújtáskapcsolóba, majd fordítsa el a kulcsot „ON” pozícióba;

- kártyával felszerelt gépkocsik esetén nyomja meg a „Start/Stop” gombot 2 másodpercig a pedálok lenyomása nélkül.

Megjegyzés: nem szükséges elindítani a motort a művelet elvégzéséhez.

- válassza ki a „PIN-kód módosítása” lehetőséget a „MY Renault” alkalmazásban;

- adja meg új PIN-kódját;

- távirányítós kulccsal felszerelt gépkocsik esetén, fordítsa el a kulcsot „LOCK” pozícióba;

- kártyával felszerelt gépkocsik esetén nyomja meg a „Start/Stop” gombot 2 másodpercig a pedálok lenyomása nélkül.

A PIN-kód módosítását követő 60 másodpercben (a gépkocsi típusától függően) végezze el az alábbi műveleteket:

- távirányítós kulccsal felszerelt gépkocsik esetén, helyezze a kulcsot a gyújtáskapcsolóba, majd fordítsa el a kulcsot „ON” pozícióba;

- kártyával felszerelt gépkocsik esetén nyomja meg a „Start/Stop” gombot 2 másodpercig a pedálok lenyomása nélkül.

Különlegesség:

- a kulcs vagy kártya működésével kapcsolatos további információért lásd a gépkocsi felhasználói kézikönyvének 1. fejezetét;

- minden alkalommal e-mailt kap, ha a PIN-kód módosul.

- nem szükséges elindítani a motort a művelet elvégzéséhez.

A megadott PIN-kód hibás

Három hibásan megadott kód után:

- a távoli indítási kérelmeket a rendszer elutasítja, amíg a gépkocsit kártyával/távirányítóval ki nem nyitják;

- a rendszer értesítést küld okostelefonjára, amelyben figyelmezteti Önt a távoli indítás kikapcsolására.

Megjegyzés: a távoli indítás újraaktiválásához, meg kell változtatnia a PIN-kódot.

A funkcióval rendelkező gépkocsik sajátosságai.

Feltétlenül fontos, hogy legalább 10 percig vezesse a gépkocsit ezen funkció egyes használatai között. A motorolaj elhasználódásának veszélye.

Ne használja a motor távoli indítás funkcióját vagy programozását, ha:

- a gépkocsi egy garázsban vagy zárt térben van.

A kipufogógáz mérgezést vagy fulladást okozhat.

- a gépkocsi védőburkolattal van borítva.

Tűzveszély.

- nyitott motorháztető esetén vagy a motorháztető felnyitása előtt.

Égés- vagy sérülésveszély.

Országtól függően a távoli indítási funkció vagy annak programozása tilos lehet a törvények és/vagy a hatályos jogszabályok alapján.

A funkció használata előtt ellenőrizze az ország törvényeit és/vagy a hatályos jogszabályokat.

A gépjárművezető felelőssége parkoló vagy várakozó gépkocsi esetén

Még rövid időre se hagyja soha a kártyát a járműben, ha ott gyermek, felügyeletet igénylő személy vagy állat marad. Ezzel önmagunkat és másokat is veszélynek tehetjük ki, például a motor elindításával, az elektromos ablakemelő használatával, az ajtók bezárásával stb. Kérjük azt is vegye figyelembe, hogy forró és/vagy napos időben az utastér hőmérséklete nagyon gyorsan emelkedhet.

HALÁLOS VAGY SÚLYOS SÉRÜLÉS VESZÉLYE.