Vissza a listához

A RÁDIÓ HALLGATÁSA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

„Rádió” menü

A főmenüben nyomja meg a(z) „Rádió” lehetőséget. Ha egy rádióállomás lejátszása már folyamatban van, nyomja meg az A terület parancsikonját a „Navigáció” vagy a „Telefon” menük bizonyos oldalain.

„Rádió” képernyő

1 Az éppen játszott rádióállomás emblémája.

2 Az aktuális állomás neve és frekvenciája. Szöveges információk (előadó, dal stb.).

3 A kívánt frekvencia kézi megadásának elérése.

4 A közlekedési információk és állomás követési funkciói aktiválásának jelzése.

5 HD Radio Live.

6 Aktuális állomás tárolása a „Elmentett csatornák” résznél.

7 Ugrás a helyi menüre.

8 Következő vagy előző állomás megnyitása.

9 Következő vagy előző frekvencia megnyitása.

10 Frekvenciaválasztó sáv.

11 Vissza az előző képernyőre.

12 Az audio-jelforrások menüjének megnyitása

Megjegyzés: a rendelkezésre álló információk a rádióállomástól vagy a választott rádiósávtól függnek.

Egy mentett állomás kiválasztását, a rádióállomások (a választott módtól függően) frekvencia vagy lista szerinti léptetését a kormánykeréken lévő gombbal végezheti.

„Frekvencia” üzemmód

Ezzel az üzemmóddal a kiválasztott rádiósáv frekvenciáit választhatja ki. A frekvencia-tartományon futtatott kereséshez, két lehetőség közül választhat:

- keresés frekvencia alapján: pásztázza végig a frekvenciákat a 9 gombok ismételt megnyomásával, vagy a kurzort a 10 választósávra mozgatva;

- keresés állomás alapján: előre vagy hátra a következő állomásra a(z) 8 gombok megnyomásával.

Rádiósáv kiválasztása

Válassza ki: „FM”, „AM” vagy „DAB” (digitális rádió) a „Forr.-ok” 12 megnyomásával a multimédia képernyőn.

A rádiósávot a kormánykeréken lévő gombbal is kiválaszthatja.

Rádióállomás tárolása előre beállítottként

Ezzel a funkcióval memorizálhatja a jelenleg játszott állomást.

„Frekvenciaˮ módban nyomja meg a 6 gombot, vagy tartsa nyomva az aktuális állomás 1 emblémáját, és válasszon egy leolvasót a mentéshez (az egyik oldalt 13) a hely hangjelzésig tartó megnyomásával.

27 rádióállomás memorizálható.

„Lista” üzemmód

Ez a mód lehetővé teszi egy rádióállomás kikeresését az ábécésorrendbe rendezett listából, amennyiben ismeri az állomás nevét.

Az összes állomás görgetéséhez pöccintse meg többször gyorsan a listát. A rádió azt az állomást 14 fogja adni, amelyen Ön megállt. Egy rádióállomást is kiválaszthat a listából, hogy közvetlenül hallgathassa.

Ha a rádióállomások nem használnak RDS technológiát, vagy ha a jármű rossz rádióvételű területen van, a név és az embléma nem jelenik meg a képernyőn. Csak a frekvencia jelenik meg a lista tetején.

Megjegyzés: a rendelkezésre álló információk a rádióállomástól vagy a választott rádiósávtól függnek.

„Elmentett csatornák” üzemmód

Ez a mód hozzáférést ad a korábban elmentett rádióállomásokhoz. További információért tájékozódjon az „Csatornakiosztás mentése” fejezetben.

Nyomja meg a(z) 15 gombok valamelyikét a hallgatni kívánt rádióállomás kiválasztásához.

Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.

Helyi menü 7

7 helyi menü segítségével bármely módban a beállításokra ugorhat, és a következő rádiófunkciókat konfigurálhatja:

- „Rádió beállítások”

- Környezeti hangbeállítások

- „Hangbeállítások”.

További információért tájékozódjon a „Beállítások” fejezetben.

„Rádió beállítások”

A beállítási menüben be- vagy kikapcsolhatja a következő elemeket:

- „AM”;

- „Radiotext”;

- „Régió”;

- „TA/i-Traffic”;

- „Logó”;

- „HDrádió”;

-...

AM

Engedélyezheti/letilthatja az AM hullámsáv megjelenítését az audioforrások listájában 11 az „ON” vagy „OFF” gomb megnyomásával.

„Radiotext”

(szöveges információk)

Bizonyos FM rádióállomások szöveges információkat sugároznak az aktuálisan hallható programmal kapcsolatban (például egy dal címe). Aktiválja ezt a funkciót, ha szeretne látni ezeket a részleteket.

Megjegyzés: ezek az információk kizárólag bizonyos rádióállomások esetén állnak rendelkezésre.

„Régió”

Az „FM” rádióállomások frekvenciája a földrajzi zónának megfelelően változhat. Kapcsolja be a funkciót ahhoz, hogy régióváltás közben továbbhallgathassa ugyanazt a rádióadót. Az audio rendszer automatikusan követni fogja a frekvencia-váltásokat megszakítás nélkül.

Ha a „Régió” mód ki van kapcsolva, ha a jel szintje csökken, a rádió átkapcsol egy új frekvenciára, amely reléként működhet az előzőleg hallgatott állomás esetén.

Különlegesség:

- néha előfordul, hogy ugyanazon terület állomásai különböző programokat sugároznak vagy a rádióállomásra más nevet használnak.

- néhány rádióadás csak regionális frekvenciákon fogható. Ebben az esetben:

- a „Régió” funkció aktiválásával: a rendszer nem vált adót az új régióban, de a rendszer általában a kezdeti régió adói között vált;

- a „Régió” funkció letiltásával: a rendszer átvált az új régió adójára, még akkor is, ha az aktuálisan hallható program különböző.

„TA/i-Traffic”

(Közlekedési információk)

Országtól függően, ha ez a funkció be van kapcsolva, az audiorendszer automatikusan engedélyezi a közlekedési információkat (országtól függően), amikor az egyes FM rádióállomások azokat sugározzák.

Ezután ki kell választania az állomás frekvenciáját, amely közlekedési információt közvetít. Ha egy másik jelforrás lejátszása folyamatban van (USB, Bluetooth), automatikusan megszakítja a rendszer közlekedési információ közvetítésekor.

„Simulcast”

Országtól függően ez a lehetőség átvált egy DAB-állomásról a megfelelő FM-állomásra, ha a rádió elveszíti a digitális jelet.

Ha a „Simulcast FM/DAB” aktiválva van, eltarthat néhány másodpercig, amíg a rendszer átvált az FM földi sugárzási rádióra. A hangerőben változás léphet fel.

A rendszer automatikusan visszakapcsol a DAB-re, amint a digitális jel újra fogható.

Megjegyzés: simulcast során az állomás neve előtt a következő szerepel „FM>”.

„DAB prioritás”

Országtól függően ezzel a lehetőséggel kiválaszthat egy FM-állomást (ha a kért rádióállomás digitálisan is elérhető), és átválthat a megfelelő DAB-állomásra a jobb hangminőség érdekében.

Megjegyzés: DAB prioritás során az állomás neve előtt a következő szerepel „DAB>”.

„Diavetítés”

Az országtól függően ez a funkció lehetővé teszi, hogy a logó helyett a műsor, a zene vagy az időjárás információi jelenjenek meg, amikor egyes DAB rádióállomásokat hallgat.

A hallgatott digitális rádióállomástól függően képeket küldhet, amelyek vizuális információkat tartalmaznak ezekről az elemekről.

Megjegyzés: ezek az információk kizárólag bizonyos rádióállomások esetén állnak rendelkezésre.

Környezeti hangbeállítások

A beállítási menüben be- vagy kikapcsolhatja a következő elemeket:

- „Természetes”;

- „Live”;

- „Club”;

- „Lounge”;

-...

Megjegyzés: a kiegyenlítő módok listája a felszereltségtől függően változhat.

„Hangbeállítások”

Ez a menü a következők beállítását teszi lehetővé:

- „Bass boost”: ezzel a funkcióval kiemelheti/csökkentheti a mélyhangot.

- „Basszus / Közép / Magas”: ezzel a funkcióval kiemelheti/csökkentheti a mély, közepes vagy magas hangokat.

- Hangerő módosítása a sebességnek megfelelően: ha ez a funkció be van kapcsolva, az audiorendszer hangereje a jármű sebességének megfelelően változik. Beállíthatja érzékenységét vagy letilthatja;

-...

Az elérhető beállításokkal kapcsolatos további információkért lásd a „Beállítások” című részt.

Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.

A RÁDIÓ FUNKCIÓ HASZNÁLATA

Bár ez a videó nem kimondottan az ön járművéről szól, a leírt elv ugyanúgy működik