Vissza a listához

TELEFONHÍVÁS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

„Telefon” menü

A főmenüben nyomja meg a(z) „Telefon” lehetőséget.

Megjegyzés: érintse meg az A területet a legtöbb menüben szereplő „Telefon” menü közvetlen eléréséhez.

Megjegyzés: Hívás indításához a telefonjának csatlakoztatva kell lennie a multimédia rendszerhez. További információkért tekintse meg a „Telefon csatlakoztatása/szétválasztása” szakaszt.

„Folyamatban lévő hívás” képernyő

1 Kapcsolat neve és telefonszáma.

2 Jelenlegi hívás hívásvárakoztatásra helyezése.

3 Billentyűzet elérése telefonszám tárcsázásához.

4 Kontextuális menü.

5 Jelenlegi hívás időtartama.

6 Hívás átirányítása a telefonra.

7 Visszalépés az előző menübe.

8 Hívás bontása.

Hívás indítása

Hívást indíthat a következők kiválasztásával:

- egy telefonszámmal a hívásnaplóban a „Előzmények” menüből11;

- egy névjeggyel a telefonkönyvben, a „Telefonkönyv” menüből 10;

- a billentyűzet gombjaival a „Tárcsáz” menüből 9.

Hívás fogadása

Bejövő hívás fogadásakor megjelenik a hívásfogadás képernyője a következő információkkal:

- kapcsolat neve (ha a szám szerepel a telefonkönyvben vagy a kedvenc számok listájában);

- hívó fél telefonszáma (ha a szám nem szerepel a telefonkönyvben);

- „Magántelefonszám” (ha a szám nem kijelezhető).

„Válasz”

Hívás fogadásához nyomja meg a „Válasz” billentyűt 16. Nyomja meg a „Hívás bontása” billentyűt 12 a hívás befejezéséhez.

Hívás „elutasítása”

Bejövő hívás elutasításához nyomja meg az „Elutasítás” billentyűt 12. A hívást kezdeményező felet ilyenkor a hangpostafiókra irányítja a rendszer.

Hívás „várakoztatása”

Nyomja meg a Tartás billentyűt 14. A multimédia rendszer felveszi, és automatikusan hívásvárakoztatásra teszi a bejövő hívásokat. Egy szintetikus üzenetben arra kéri a hívókat, hogy várjanak.

A hívások átirányítása

Nyomja meg az Átirányítás billentyűt 13 egy hívás átirányítására a gépkocsiról a telefonra.

Megjegyzés: bizonyos telefonok megszakíthatják a kapcsolatot a multimédia rendszerrel a hívás átirányítása esetén.

Klaviatúra

Nyomja meg a „Billentyűzet” billentyűt 15 a billentyűzet eléréséhez.

Hívás fogadása/bontása a kormánykeréken található 17 vezérlőelem megnyomásával lehetséges.

Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.

Kommunikáció közben

Kommunikáció közben a következőket teheti:

- beállíthatja a hangerőt a gépkocsi kormánykereke alatti vezérlőgombok vagy a multimédia képernyőn lévő hangerő gombok segítségével;

- befejezheti a hívást a „Hívás bontása” 8 vagy a(z) 17 gomb megnyomásával a kormánykeréken;

- a hívó fél várakoztatásához érintse meg a(z) 14 billentyűt. Tartott hívás folytatásához nyomja meg újra a(z) 14 billentyűt;

- átirányíthatja a hívást a csatlakoztatott telefonra az „Átirányítás a telefonra” 13 megnyomásával;

- fogadhat egy második hívást is, és válthat a két hívás között a(z) 18 megnyomásával;

Megjegyzés: a második bejövő hívás fogadását követően, az első hívást automatikusan várakoztatni fogja a rendszer.

- nyomja meg a(z) 15 billentyűt a billentyűzet megjelenítéséhez;

- visszatérés az előző menübe és egyéb funkciókhoz a(z) 19 megnyomásával.

Amint befejezte a hívást, a multimédia rendszer felajánlja a hívó fél visszahívását.

Megjegyzés: hívás közben fogadhat egy második hívást, de nem kezdeményezhet.

Konferenciahívás

Hívás közben lehetősége van meghívni egy másik felet a telefonhívásba, akit készenléti állapotba helyezett.

A helyi menüben 4 nyomja meg a „Hívások összekapcs.” gombot a konferenciahívás bekapcsolásához.

A „TELEPHONE (TELEFON) FUNKCIÓ HASZNÁLATA

Bár ez a videó nem kimondottan az ön járművéről szól, a leírt elv ugyanúgy működik