Vissza a listához

VEZETÉST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

„Vezetést segítő rendszerek” menü

A főmenüben nyomja meg az „Beállítások” elemet, majd a „Jármű” lapot. Ebben a menüben beállíthatja a vezetést segítő rendszereket.

„Vezetést segítő rendszerek” képernyő

1 „Kijelzési mód”;

2 „Közl. jelzés”;

3 „Sáv”;

4 „Holttér”;

5 „Helyi menü”;

6 „Vissza az előző oldalra”;

7 „Fáradtság”;

8 „Aktív fékezés”vagy „Korszerű biztonság”, „járműtől függően”;

9 „Távolság elöl”.

„Kijelzési mód”

Nézet üzemmód kiválasztásakor 1 választhat az interaktív mód 10 vagy a lista mód között, 11 amely segítségével minden „Vezetést segítő rendszerek” elemet megtekinthet.

Válassza ki a beállítás gombját, ha szeretné be- vagy kikapcsolni.

Bizonyos beállításokat módosítani kell, amíg a motor jár, hogy azokat a multimédia rendszer tárolja.

Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.

„Közl. jelzés”

Ez a funkció segítséget nyújt utazásai során azáltal, hogy tájékoztatja Önt az adott terület sebességkorlátozásáról, a veszélyzónákról és a veszélyes területekről:

- a multimédia kijelzőjén és a kijelzőegységen megjelenítve;

- figyelmeztető hangjelzés formájában.

„Közlekedési tábla felismerés”

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kiválassza azokat az információkat, amiket meg szeretne kapni. Válassza az „ON” lehetőséget a rendszer aktiválásához.

„Figyelmeztetés sebességtúllépéskor”

A funkció érzékeli a sebességhatár túllépését, és figyelmezteti a vezetőt egy figyelmeztetés megjelenítésével a kijelzőegységen, és egy hangjelzéssel. Válassza az „ON” opciót a funkció bekapcsolásához.

Megjegyzés: a sebességtúllépésre figyelmeztető hangjelzés nem aktiválható, ha a sebességkorlátozásra figyelmeztető jelzés inaktiválva van.

„Veszélyes terület kijelzése”

Ez a funkció jelzi a vezetőnek a kijelzőegységen, ha veszélyes vagy magas kockázati szintű területbe lép. Válassza az „ON” opciót a funkció bekapcsolásához.

Megjegyzés: a szolgáltatásoknak aktívnak kell lenniük a veszélyes területek megjelenítéséhez. Lásd a „Szolgáltatások aktiválása” szakaszt.

„Veszélyes területre figyelmeztető hang”

A funkció figyelmeztető hangjelzéssel értesíti a gépkocsivezetőt, amikor belép egy veszélyes vagy magas kockázatú területre.

Válassza az „ON” opciót a funkció bekapcsolásához.

Megjegyzés: ha a „Veszélyes terület kijelzése” ki van kapcsolva, a „Veszélyes területre figyelmeztető hang” funkció automatikusan kikapcsol.

„Fáradtság”

Ez a funkció észleli a vezető reakcióképességének bármilyen csökkenését. Számításba veszi a hirtelen és véletlen mozdulatokat a kormánykerékkel, a sávelhagyásra való figyelmeztetések gyakoriságát és a két óránál hosszabb ideje tartó folyamatos vezetést.

A funkció figyelmeztető hangjelzéssel értesíti a gépkocsivezetőt, valamint egy figyelmeztető üzenet megjelenítésével a kijelzőegységen, amely azt javasolja a gépkocsivezetőnek, hogy tartson szünetet.

Válassza az „ON" lehetőséget a rendszer aktiválásához. További információk a gépkocsi használati utasításának „Fáradtság-felismerési figyelmeztető" című fejezetében.

„Sáv” (Sávasszisztens beállítások)

A sávelhagyás figyelmeztető funkció értesítést ad a gépkocsivezetőnek arról, ha véletlenül terelő- vagy záróvonalat lép át.

Beállíthatja a kormánykerék rezgésének intenzitását (és a figyelmeztető hangjelzés hangerejét, felszereltségtől függően), valamint a sávelhagyásra való figyelmeztetés érzékenységét.

További információk a gépkocsi használati utasításának „Sávtartás-rásegítés” című fejezetében.

„Aktív fékezés”

„Aktív fékezés”: ez a funkció figyelmezteti a vezetőt, ha ütközés veszélye áll fenn. Válassza az „ON” opciót a funkció bekapcsolásához. Igénye szerint kiválaszthatja a „Aktív fékezés” figyelmeztetési érzékenységet:

- „Early”;

- „Standard”;

- „Late”.

További információért tanulmányozza a „Aktív fékezés” fejezetet vagy a jármű felhasználói kézikönyvének „Korszerű biztonság” fejezetét (járműtől függően).

„Korszerű biztonság”

(felszereltségtől függően)

Ez a rendszer a következő funkciókat tartalmazza:

- „Aktív fékezés”;

- „Vészhelyzeti sávtartó segéd”: ez a funkció figyelmeztet, és korrigálja a jármű pályáját a következő esetekben:

- az útszél sérült;

- ütközésveszély áll fenn a szomszédos sávban szemből érkező járművel;

- fennáll annak a veszélye, hogy ütközik egy, a holttérben haladó járművel (a felszereléstől függően).

További információkért lásd a „Korszerű biztonság” fejezetet a jármű felhasználói kézikönyvében.

Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.

„Holttérfigyelő”

Ez a funkció figyelmezteti a vezetőt, ha a holttérben jármű tartózkodik. Válassza az „ON” opciót a funkció bekapcsolásához. További információk a gépkocsi használati utasításának „Holttérfigyelő rendszer" című fejezetében.

„Távolság elöl”

Ez a funkció figyelmezteti a vezetőt, ha túl közel kerül egy másik járműhöz. Válassza az „ON” opciót a funkció bekapcsolásához. További információk a gépkocsi használati utasításának „A követési távolságra figyelmeztető rendszer" című fejezetében.

Helyi menü

Az 5 helyi menüben visszaállíthatja az alapértelmezett beállításokat az egyes menük esetén.

Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.