Vissza a listához

DEFEKT, PÓTKERÉK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Defekt esetén

Gépkocsitól függően defektjavító készlet vagy pótkerék áll a rendelkezésére (tájékozódjon a következő oldalakon).

A gumiabroncsok nyomáscsökkenésére figyelmeztető rendszerrel felszerelt jármű

Alacsony légnyomás esetében (defekt, alacsony nyomás stb.) a(z) visszajelzőlámpa jelenik meg a műszerfalon. Lásd a 2. fejezet „A gumiabroncsok nyomáscsökkenésére figyelmeztető rendszer” című részét.

A gépkocsi út szélén történő leállítása esetén jeleznie kell a közlekedés többi résztvevőjének a jármű jelenlétét. Ehhez használjon elakadásjelző háromszöget és az adott országban érvényes előírásoknak megfelelő egyéb eszközt.

Ha a pótkerék már több éve használaton kívül van, ellenőriztesse, hogy megfelelő és problémamentesen használható-e.

A többi négy keréktől különböző pótkerékkel felszerelt jármű:

- Egy gépjárműre soha ne tegyen föl egynél több pótkereket.

- A defektes kerék szélesebb, mint a pótkerék, ezért a jármű szabadmagassága lecsökken.

- A pótkereket minél előbb cserélje ki egy olyan kerékre, amely megegyezik az eredetivel.

- A pótkerék csak ideiglenesen használható, a használat során az utazási sebesség nem haladhatja meg a keréktárcsa jelölőmatricáján feltüntetett értéket.

- A kerék használata módosíthatja a gépjárműve megszokott menettulajdonságait. Kerülje a szélsőséges gyorsításokat és lassításokat, a kanyarokban lassabban vezessen.

- Ha hóláncot kell használnia, a pótkereket a hátsó tengelyen helyezze el, ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.

Pótkerék

- Nyissa ki a csomagtérajtót;

- emelje fel a szőnyeget;

- emelje fel a fedelet 1, majd vegye ki;

- emelje ki a szerszámkészletet a fogantyúi segítségével;

Az ezzel rendelkező gépjárművek esetén figyeljen arra, hogy ne sérüljön a mélyhangsugárzó 3 amikor leszereli a burkolatot 1 és a szerszámkészletet. Amennyiben erre nem figyel, az zavarokat idézhet elő a mélyhangsugárzó megfelelő működésében.

A címke 2 a pótkerék tartószerkezetének működését mutatja.

- forgassa az 4 anyát az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg teljesen kiszabadul, majd tegye a tenyerét a(z) A területre a 5 fogantyún, és nyomja a jármű eleje felé. A kerék leesik;

- mozgassa a kereket maga felé;

- a kereket vízszintesen hagyva akassza ki a huzalt 6 a helyéről 7.

A kerék kivehető a helyéről.

Ha megnyomja a fogantyút 5, a kerék leesik a gépkocsi alá (sérülés veszélye).

Ügyeljen arra, hogy senki ne tartózkodjon a gépkocsi alatt.

Ne érjen a kipufogócsőhöz, megégetheti magát.

A kerék visszaszerelése

Ehhez a művelethez a huzalnak letekert állapotban kell lenni.

Ha a huzal feltekeredett, tegye a következőket:

- húzza a fogantyút, hogy a huzal letekeredjen;

- nyomja meg a fogantyú 5 alatti gombot, hogy letekerve tartsa a huzalt, majd segítse leereszkedni;

- szedje össze a gépjármű alatti huzalt.

A kerék most visszaszerelhető.

Kerékcsere után a leszerelt kereket helyezze a tartóra, 8 a szelep a talaj felé legyen. Akassza a huzalt 6 a helyére, 7 majd tolja a kereket a csomagtartó alá.

Ügyeljen, hogy a nyelvet 9 a gépjármű vége felé állítsa.

Álljon a gépkocsi mögé, és húzza a fogantyút 5 a kerék felemeléséhez, addig amíg az nem rögzül a gépkocsi alsó részén.

38 centiméternél nagyobb méretű kerék nem szerelhető a gépkocsira.

Amikor a kart használja, a balesetek elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy senkinek ne legyen az ujja a huzal közelében.

A rendszer lezárása

- Nyomja meg az anyát 4 teljesen visszacsavarva, míg a helyére nem rögzítődik. Több fordulatnyi csavarás szükséges. Ez a művelet elengedhetetlen a kerék biztonságos rögzítéséhez;

- állítsa vissza a fogantyút 5 a helyére;

- pattintsa vissza a szerszámkészletet;

- tegye vissza a 1 fedelet, majd engedje le, és igazítsa vissza a csomagtartó szőnyegét.

Megjegyzés: Ha a szerszámkészlet nem rögzül, ellenőrizze a 4 rögzítőanyát és a 5 fogantyú megfelelő helyzetét.

Különlegességek

A pótkeréktartónak menet közben mindig a helyén kell lennie, még akkor is, ha nincs benne kerék, különben befolyhat a víz.

Ha úgy kell kinyitnia, hogy nincs benne kerék, nyomja a keréktartó közepét a talaj felé, miközben a fogantyút 5 nyomja.

Az ezzel rendelkező gépjárművek esetén figyeljen arra, hogy ne sérüljön a mélyhangsugárzó 3 amikor visszaszereli a szerszámkészletet és a burkolatot 1. Amennyiben erre nem figyel, az zavarokat idézhet elő a mélyhangsugárzó megfelelő működésében.

A rendszer csak a jármű eredeti kerekeivel vagy azokkal megegyező tulajdonságokkal rendelkező kerekekkel használható.

A biztonságos kerékrögzítés érdekében tartsa be az anya meghúzásánál leírtakat.