Vissza a listához

GUMIABRONCSOK NYOMÁSELLENŐRZŐ RENDSZERE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ha a gépkocsi fel van ilyennel szerelve, a rendszer figyelmeztet egy vagy több gumiabroncs nyomáscsökkenésére.

A rendszer a gépkocsiban található 1 címkével azonosítható.

A berendezés működési elve

Ez a rendszer a kerekek sebességének vezetés közbeni mérésével deríti fel a gumiabroncsok esetleges nyomáscsökkenését.

A visszajelzőlámpa  2 folyamatosan világít a műszerfalon, így figyelmeztetve a vezetőt, hogy nem elegendő a nyomás (leeresztett kerék, defektes kerék stb.).

Működési feltételek

A rendszert a gumiabroncsok levegőnyomására vonatkozó címkén szereplő levegőnyomással egyenlő alapértékre kell állítani, (lásd a 4. fejezet „A gumiabroncsok nyomása” című részét) ellenkező esetben jelentős nyomásvesztés esetén nem tud megbízható figyelmeztetést küldeni.

Az visszaállítást mindig azután kell elvégezni, hogy hideg motornál ellenőrizte mind a négy gumiabroncs nyomását.

A következő esetekben előfordulhat, hogy a rendszer késve lép működésbe, vagy nem működik helyesen:

- a kerekek felfújását vagy bármilyen, a kerekekre vonatkozó műveletet követően a rendszer alapértékre állítása nem történt meg;

- az alapértékekre rosszul beállított rendszer: az ajánlott nyomásoktól eltérő levegőnyomások;

- a terhelés jelentős módosulása vagy a terhelésnek a gépkocsi egyik oldalát érintő megoszlása;

- hirtelen gyorsulással járó sportos vezetés;

- közlekedés havas vagy csúszós úton;

- közlekedés hólánccal;

- csak egyetlen új gumiabroncs felszerelése esetén;

- a hálózatban nem jóváhagyott gumiabroncsok használata.

Előfordulhat, hogy a rendszer nem észleli, ha a gumiabroncs nyomása hirtelen csökken le (például defekt esetén).

A megadott gumiabroncs-nyomás értékének újra beállítása

A következő esetekben szükséges elvégezni:

- minden felfújást vagy a gumiabroncsok nyomásának újbóli beállítását követően;

- kerékcsere után;

- a kerekek felcserélése után.

A gumiabroncsok nyomását a gépkocsi használati körülményeihez (üresen, terhelés esetén, autópályán haladáskor stb.) kell igazítani.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció.

A funkció nem avatkozik be a vezető helyett. Semmilyen esetben sem helyettesíti tehát sem a vezető éberségét, sem a felelősségét. Havonta ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását, beleértve a pótkerék nyomását is.

Alapértékre állítási eljárás

Bekapcsolt gyújtásnál, a gépkocsi álló helyzetében:

- a gépkocsi típusától függően nyomja meg röviden a(z) 6 kapcsolót ahányszor szükséges, a területre való elhelyezéshez 7;

- röviden nyomja meg a(z) 3 vagy a(z) 4 kapcsolót a(z) „TPMS: gombot hosszan nyomni” lap megjelenítéséhez;

- tartsa lenyomva a 5 OK gombot az újraindításhoz.

Nyomja meg hosszan a(z) 5 kapcsolót a „Művelet befejezve” üzenet megjelenéséig. Elindulhat.

Az alábbi táblázat a gumiabroncs-visszaállítási eljárással kapcsolatos lehetséges üzeneteket mutatja.

Létra

Üzenetek

Értelmezések

-

Guminyomás: STOP + visszaállítani

Az üzenet a vezetés közben jelenik meg. Ha vissza szeretné állítani a négy gumiabroncs nyomását, állítsa le a gépkocsit.

1

TPMS: gombot hosszan nyomni

Álló gépkocsinál, kezdje el a mind a négy gumiabroncs nyomásának visszaállítását a(z) 5 OK kapcsoló nyomva tartásával a visszaállítás elindításához, amíg a(z) „Ha a nyomás OK [nyomva tartani]” üzenet meg nem jelenik.

2

Ha a nyomás OK [nyomva tartani]

Az üzenet felvillan, jelezve, hogy az újbóli beállítást a rendszer regisztrálta. Ha a négy gumiabroncs nyomása gumiabroncsok levegőnyomására vonatkozó címkén szereplő levegőnyomással egyenlő alapértékre lett beállítva (lásd a 4. fejezet „A gumiabroncsok nyomása” című részét), nyomja meg és tartsa lenyomva a(z) 5 OK kapcsolót amíg a(z) „Művelet befejezve” üzenet meg nem jelenik.

3

Művelet befejezve

A visszaállítási eljárás sikeresen befejeződött. Elindulhat.

A gumiabroncsok nyomásának beállítása

A nyomásokat hidegen kell beállítani (tájékozódjon a vezetőoldali ajtó belső részén elhelyezkedő matricán).

Ha az ellenőrzést nem lehetséges hidegen végezni, a megadott értéket növelje meg 0,2 - 0,3 barral (3 PSI).

Meleg abroncsból soha ne engedjen ki levegőt!

A gumiabroncsok felfújását vagy nyomásuk újbóli beállítását követően minden esetben indítsa el a gumiabroncsnyomás referenciaértékének újrabeállítását.

A kerekek/gumiabroncsok cseréje

Kizárólag a márka által jóváhagyott berendezéseket használjon, ellenkező esetben a rendszer késve lép működésbe, vagy nem működik helyesen. Tájékozódjon az 5. fejezet „Gumiabroncsok” című részében.

Minden egyes kerék/gumiabroncs-cserét követően újból állítsa be a gumiabroncsok nyomását, és indítsa el a gumiabroncsnyomás-referenciaérték alapértékre állítását.

Pótkerék

Ha a gépkocsi fel van ilyennel szerelve, állítsa be újra a gumiabroncsokat, és kezdje meg a gumiabroncsnyomás-referenciaértékének alapértékre állítását.

Gumiabroncs-javító aeroszolok és defektjavító készlet

Kizárólag a márka által jóváhagyott berendezéseket használjon, ellenkező esetben a rendszer késve lép működésbe, vagy nem működik helyesen. Lásd az 5. fejezet „Defektjavító készlet” című részét.

A defektjavító készlet használata után állítsa be újra a gumiabroncsok nyomását, és indítsa el a megadott gumiabroncsnyomás értékének újra beállítását.

Gumiabroncsnyomás-hibák

A következő oldalon található táblázat felsorolja a kijelzőegységen megjelenő figyelmeztető üzeneteket 8 ha a rendszer gumiabroncsnyomás-hibát észlel.

A kijelzőegységen található információk jelzik az esetleges a gumiabroncsok nyomásával kapcsolatos hibákat (pl. lapos gumiabroncs, defekt).

Visszajelzőlámpák

Üzenetek

Értelmezések

Gumikat felfújni + visszaállítani

Ez azt jelzi, hogy alacsony légnyomás vagy defekt észlelhető. Ellenőrizze, és állítsa be hidegen a négy gumiabroncs nyomását, és állítsa vissza a rendszert.

Guminyomást ell. + visszaállítani

Ez azt jelzi, hogy a visszaállítás nem sikerült. Ellenőrizze és állítsa be újra a gumiabroncsnyomást, mielőtt újraindítja a visszaállítási eljárást.

Guminyomást ell. + visszaállítani

Ez azt jelzi, hogy az utolsó rendszer-visszaállítás több mint 6 hónappal ezelőtt történt, vagy mintegy 10 000 km felett. Ellenőrizze és állítsa be újra a gumiabroncsnyomást, mielőtt újraindít egy másik visszaállítási eljárást.

+ ©

TPW-t ellenőrizni

A rendszer meghibásodását jelzi. Forduljon márkaszervizhez

TPW nem működik

Ez azt jelzi, hogy a másik négy gumiabroncstól eltérő a pótkerék mérete. A rendszer addig nem áll rendelkezésre, amíg a többi kerékkel azonos méretű kerék nincs felszerelve, és az visszaállítási eljárást elvégezték.

Ha a gépjármű felszereltségéhez tartozik, ez a rendszer felügyeli a gumiabroncsok nyomásértékét.

A berendezés működési elve

Minden kerék (a pótkerék kivételével) fel van szerelve egy, a szelepbe épített érzékelővel, amely rendszeresen méri a levegő nyomását a gumiabroncsban.

A rendszer a kijelzőegységen 1 megjeleníti az aktuális nyomásértékeket és túl alacsony nyomás esetén figyelmezteti a vezetőt.

A megadott gumiabroncs-nyomás értékének újra beállítása

A következő esetekben szükséges elvégezni:

- amikor a megadott gumiabroncs-nyomás értékét a használat körülményeihez (üresen, terhelés esetén, autópályán haladáskor stb.) kell igazítani;

- a kerekek egymással való felcserélése után (ez a gyakorlat semmilyen esetben sem tanácsos);

- kerékcsere után.

Mindig azután kell elvégezni, hogy hideg motornál ellenőriztük mind a négy gumiabroncs nyomását.

A gumiabroncsok nyomását a gépkocsi használati körülményeihez (üresen, terhelés esetén, autópályán haladáskor stb.) kell igazítani.

Ha a jármű navigációs rendszerrel van felszerelve, a visszaállítási eljárást a multimédiás képernyőn is elvégezheti: tekintse meg a berendezéshez tartozó utasításokat.

Alapértékre állítási eljárás

Bekapcsolt gyújtásnál, a gépkocsi álló helyzetében:

nyomja meg röviden a(z) 5 kapcsolót, amíg el nem éri a 6 kijelzőegység 1 terület;

- röviden nyomja meg a(z) 2 vagy a(z) 3 kapcsolót a(z) „Guminyomás” lap megjelenítéséhez;

- a beállítás megkezdéséhez hosszan (körülbelül 3 másodpercen keresztül) nyomja meg a(z) irányítón a(z) 4 -t. A villogó gumiabroncsot követő „Megismertetés folyamatban” és „Kerekek azonosí- tása folyamatban” üzenet jelzi, hogy a rendszer elfogadta a gumiabroncsnyomás referenciaértékének alaphelyzetbe állítására vonatkozó kérelmet.

A beállítás menet közben több percig is eltarthat.

Ha a visszaállítás után rövid távolságokat tesz meg a gépkocsival, a(z) „Kerekek azonosí- tása folyamatban” üzenet több egymás utáni indítást követően is kijelezve maradhat.

Megjegyzés: a megadott nyomásérték nem lehet alacsonyabb az előírtnál, amely a vezető oldali ajtó belső részére ragasztott címkén van feltüntetve.

A ® visszajelzőlámpa kigyulladása esetén biztonsági okokból, a forgalmi viszonyoknak megfelelően azonnal álljon meg.

Az alábbi táblázat a gumiabroncs-visszaállítási eljárással kapcsolatos lehetséges üzeneteket mutatja.

Létra

Kijelzések

Üzenetek

Értelmezések

1

TPMS: gombot hosszan nyomni

Bekapcsolt gyújtással és álló gépkocsinál, kezdje el a mind a négy gumiabroncs nyomásának visszaállítását a(z) 4 OK kapcsoló nyomva tartásával.

2

Megismertetés folyamatban

Az egyes kerekek előtti „---” idézőjelek felvillannak, jelezve, hogy a rendszer regisztrálta a gumiabroncsnyomás-visszaállítást mind a négy keréken.

3

Kerekek azonosí- tása folyamatban

Az egyes kerekek előtti „---” idézőjelek folyamatosan világítanak. Ez a rendszer visszaállítja a négy gumiabroncs nyomását. Elindulhat. Az üzenet rövid utakon megmaradhat.

Megjegyzés: a visszaállítás során a gumiabroncsok nyomásellenőrző rendszere továbbra is működik.

4

Megjelenik a négy gumiabroncs nyomásértéke: a visszaállítási eljárás teljes és sikeres.

A gumiabroncsok nyomásának beállítása

A nyomást hideg gumiabroncsokon kell beállítani (tájékozódjon a vezetőoldali ajtó belső részére ragasztott címkén). Ha a nyomás ellenőrzését nem lehetséges hideg gumiabroncsokon végezni, az előírt értéket növelje meg 0,2-0,3 barral (3 PSI).

Meleg abroncsból soha ne engedjen ki levegőt!

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció.

A funkció nem avatkozik be a vezető helyett. Semmilyen esetben sem helyettesíti tehát sem a vezető éberségét, sem a felelősségét. Havonta ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását, beleértve a pótkerék nyomását is.

A kerekek/gumiabroncsok cseréje

Ez a rendszer speciális felszerelést igényel (kerekek, gumiabroncsok, dísztárcsák stb.). Tájékozódjon az 5. fejezet „Gumiabroncsok” című részében.

Forduljon márkaszervizhez a gumiabroncsok cseréjével kapcsolatban, valamint a márkahálózatban rendelkezésre álló és a rendszerrel kompatibilis kiegészítők megismerése érdekében: minden egyéb kiegészítő használata negatívan befolyásolhatja a rendszer működését.

Pótkerék

Ha a gépjármű felszereltségéhez pótkerék tartozik, az nem rendelkezik érzékelővel.

Kerékcsere

a közlekedési feltételektől függően több perc is eltelhet, amíg a rendszer meghatározza a kerekek helyzetét és nyomását, minden beavatkozás után ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.

Gumiabroncs-javító aeroszolok és defektjavító készlet

A szelepek speciális kialakítása miatt kizárólag a hálózatban jóváhagyott eszközöket használja. Lásd az 5. fejezet „Defektjavító készlet” című részét.

Gumiabroncsnyomás-hibák

A következő oldalon található táblázat felsorolja a kijelzőegységen megjelenő figyelmeztető üzeneteket 1 ha a rendszer gumiabroncsnyomás-hibát észlel.

A kijelzőegységen található információk jelzik az esetleges a gumiabroncsok nyomásával kapcsolatos hibákat (pl. lapos gumiabroncs, defekt). A ® visszajelzőlámpa kigyulladása esetén biztonsági okokból, a forgalmi viszonyoknak megfelelően azonnal álljon meg.

Visszajelzőlámpák

Üzenetek

Kijelzések

Értelmezések

Állítsa be a guminyomásokat

A kerék és a hozzá tartozó nyomásérték sárga színnel jelenik meg.

Ez azt jelzi, hogy alacsony gumiabroncs-légnyomás észlelhető. Ellenőrizze, és állítsa be a négy gumiabroncs nyomását, majd állítsa vissza a rendszert.

+ ®

Defekt

A kerék és a hozzá tartozó nyomásérték piros színnel jelenik meg.

Azt jelzi, hogy az adott gumiabroncs defektes, vagy a nyomása rendkívül alacsony. állítsa be hidegen a négy gumiabroncs nyomását, és állítsa vissza a rendszert, ha a gumiabroncsot leeresztett. Cserélje ki a gumiabroncsot (vagy cseréltesse ki), ha defektes.

+ ©

Ellenőriztesse a kerékjeladókat

A kerék már nem jelenik meg.

Ez a nyomásérzékelő hibáját vagy hiányát jelzi legalább egy keréken (például, ha pótkerék van felszerelve). Forduljon márkaszervizhez.

Kerekek azonosí- tása lehetetlen

Ez azt jelzi, hogy a rendszer nem tudta meghatározni az egyes gumiabroncsok nyomását. Ennek az lehet az oka, hogy nem márkaszerviz által ajánlott érzékelőt használ. A gumiabroncsok nyomásellenőrző rendszere továbbra is működik.

Gumiabroncs-nyomás ellenőrzése