Vissza a listához

SÁVELHAGYÁSRA VALÓ FIGYELMEZTETÉS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A sávelhagyásra figyelmeztető funkció értesítést ad a gépkocsivezetőnek arról, ha véletlenül terelő- vagy záróvonalat lép át.

A funkció a belső visszapillantó tükör mögött elhelyezett kamera segítségével működik.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Az ütések módosíthatják a kamera helyzetét és teljesítményét. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- A kamera helyzete körüli területen bármilyen műveletet (javítás, csere, szélvédő módosítás stb.) csak képzett szakember végezhet.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos körülmények megzavarhatják vagy ronthatják a rendszer működését, például:

- összetett környezeti feltételek (alagút stb.);

- rossz időjárási viszonyok (hó, jégeső, jegesedés stb.);

- rossz látási viszonyok (éjszaka, köd stb.);

- kopott, kontraszt nélküli vagy nagy távolságra lévő (részlegesen törölt vonalak stb.) esetén;

- vakító körülmények ( vakító napsütés, szembejövő járművek fényszórói stb.) esetén;

- ha az út keskeny vagy kanyargós (éles kanyarok stb.);

- a gépkocsit hátulról szorosan követő jármű.

A téves vagy elmaradó riasztások esélye megnő

Bekapcsolás/kikapcsolás

Navigációs berendezéssel felszerelt gépkocsik

A multimédiás képernyőn 1: válassza ki a „Jármű” menü, „Vezetési segéd”, „Sávelhagyás jelző” lehetőségeket, majd a „ON” vagy a „OFF” lehetőséget.

A(z) „Vezetési segéd” menüpontot a gomb 2 megnyomásával közvetlenül is elérheti.

Navigációs rendszerrel fel nem szerelt gépkocsik

Nyomja meg a kapcsolót 3.

Működés

Amikor a funkció be van kapcsolva, a balés jobboldali terelő- vagy záróvonalak láthatóságának szürke kijelzői 4 megjelennek a kijelzőegységen.

A funkció figyelmeztetésre készen áll, ha:

- ha a gépkocsi sebessége nagyobb kb. 70 km/óránál;

és

- a terelő- vagy záróvonalakat észleli a rendszer, és a láthatóság kijelzői 4 zöld vagy fehér színűek a gépjárműtől függően.

A funkció figyelmeztet, ha anélkül halad át a terelővonalon, hogy az irányjelzők be lennének kapcsolva. A funkció egy hangjelzés segítségével figyelmezteti a vezetőt és a gépjárműtől függően a láthatóság kijelzői 4 pirosra változnak, vagy megjelenik a 5 grafika a műszerfalon.

A figyelmeztető funkció nem kapcsol be:

- Ha az irányjelzőlámpa a vonalon áthaladás előtt kevesebb mint kb. 2 másodperccel lett bekapcsolva;

- terelő- vagy záróvonalon történő nagyon gyors áthaladáskor;

- ha a gépkocsi folytonosan a vonalon halad;

- nagy ívben bevett kanyarnál;

- bekapcsolt elakadásjelző-lámpa;

-...

Beállítások

Navigációs berendezéssel felszerelt gépkocsik

A multimédiás képernyőn 1 válassza a „Jármű”, „Vezetési segéd”, „Sávelhagyás jelző beállítása” lehetőséget.

- „Hangerő”: állítsa be a figyelmeztető hangjelzés hangerejét, ehhez válasszon az öt fokozat közül;

- „Érzékenység”: érzékenység: állítsa be a terelő- és záróvonalak észlelésének érzékenységi szintjét. Ehhez válassza a következők egyikét:

- „Alacsony” áthaladáskor észlelt terelő- vagy záróvonal;

- „Közepes” közeledéskor észlelt terelő- vagy záróvonal;

- „Magas” a gépkocsi közelében észlelt terelő- vagy záróvonal.

Navigációs rendszerrel fel nem szerelt gépkocsik

- A beállítások menüjének eléréséhez a gépkocsi álló helyzetében nyomja meg hosszan a kapcsolót 6 OK;

- nyomja meg többször egymás után a kapcsolót 7 felfelé vagy lefelé a(z) „Vezetési segéd” menüpont eléréséig. Nyomja meg a kapcsolót 6 OK;

- nyomja meg többször egymás után a kapcsolót 7 felfelé vagy lefelé a(z) „Sávelhagyás jelző beállítása” menüpont eléréséig és nyomja meg a kapcsolót 6 OK;

- „Hangerő”: állítsa be a figyelmeztető hangjelzés hangerejét, ehhez válasszon a három fokozat közül;

- „Érzékenység”: érzékenység: állítsa be a terelő- és záróvonalak észlelésének érzékenységi szintjét. Ehhez válassza a következők egyikét:

- „Alacsony” áthaladáskor észlelt terelő- vagy záróvonal;

- „Átlag” közeledéskor észlelt terelővagy záróvonal;

- „magas” a gépkocsi közelében észlelt terelő- vagy záróvonal.

Működési rendellenesség

Működési rendellenesség esetén a(z) „Sávelhagyás fi-gyelő hibás” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen és a bal és jobb oldali terelő- vagy záróvonalak láthatóságának kijelzői eltűnnek a kijelzőegységről.

Forduljon a márkaképviselethez.

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer