Vissza a listához

SEBESSÉGTARTÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A sebességtartó lehetővé teszi, hogy folyamatosan egy előre kiválasztott sebességgel haladjon, ennek a sebességnek a neve szabályozott sebesség.

Ez a szabályozott sebesség folyamatosan állítható 30 km/h értéktől kezdődően.

Kapcsolók

1 Központi be-/kikapcsoló.

2 Kapcsolók:

a a szabályozott sebesség bekapcsolása, elmentése és növelése (+) ;

b a szabályozott sebesség csökkentése (-).

3 Bekapcsolás a memorizált szabályozott sebességérték visszahívásával (R).

5 A funkció készenléti állapota (a szabályozott sebességérték memorizálásával) (O).

4 Ez a vezérlő csak adaptív sebességtartó vezérléssel felszerelt gépjárműveknél aktív (lásd az „adaptív sebességtartó automatika” című részt a 2. fejezetben).

A sebességtartó-automatika funkció nem befolyásolja a fékrendszer működését.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció nem avatkozik be a vezető helyett. Soha nem teszi szükségtelenné a sebességkorlátozások betartását, nem teszi feleslegessé az éberséget (minden pillanatban legyen fékezésre kész) és a vezető felelősségét. A sebességtartó automatika nem használható sűrű forgalomban, kanyargós vagy csúszós úton (jegesedés, vízhártya, kavics) és kedvezőtlen időjárási körülmények között (köd, eső, oldalszél stb.).

Balesetveszély.

Üzembe helyezés

Nyomja meg a kapcsoló 1 oldalát.

A vagy visszajelző lámpa zölden világít, és a „Seb.szabályozó” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen vonalak kíséretében annak jelzésére, hogy a sebességtartó működik, és várja a tartandó sebesség bejegyzését.

A sebességszabályozás indítása

Állandó sebességnél (körülbelül 30 km/óra felett) nyomja meg a kapcsoló 2  a (+) oldalát: a funkció bekapcsol, az aktuális sebességérték memorizálódik.

A tartandó sebességérték a vonalak helyébe lép. A sebességtartó funkció működését a tartandó sebesség kijelzése a(z) „Seb.szabályozó” üzenet megjelenése és a gépjárműtől függően a visszajelző lámpa, a és a visszajelző lámpák mellett.

Ha 30 km/óra sebesség alatt próbálja bekapcsolni a funkciót, a(z) „Hibás érték” üzenet jelenik meg, a funkció pedig kikapcsolva marad.

Vezetés

Ha van elmentett sebességérték és a szabályozás be van kapcsolva, leveheti a lábát a gázpedálról.

Figyelem: erősen javasoljuk, tartsa a lábait a pedálok közelében, hogy vészhelyzet esetén be tudjon avatkozni.

A szabályozott sebesség megváltoztatása

A szabályozott sebesség módosításához nyomja meg egymás után többször a kapcsolót 2 :

- a (+) oldalon a sebesség növeléséhez;

- b (-) oldalon a sebesség csökkentéséhez.

A szabályozott sebesség túllépése

Minden pillanatban lehetőség van a szabályozott sebesség átlépésére a gázpedál megnyomásával. Amíg a sebesség meghaladja a szabályozott sebesség értékét, a sebességérték villog a kijelzőegységen.

Ezt követően engedje fel a gázpedált: néhány másodperc után a gépkocsi automatikusan felveszi az eredeti szabályozott sebességértéket.

Ha a sebesség tartása nem lehetséges

Meredek lejtő esetén előfordulhat, hogy a rendszer nem képes tartani a tartandó sebességet: tájékoztatásul az eltárolt sebesség villog a kijelzőegységen.

A sebességtartó-automatika funkció nem befolyásolja a fékrendszer működését.

A funkció készenléti állapota

A funkció készenléti állapotba kerül, ha megnyomja:

- a kapcsolót 5 (O) ;

- a fékpedált;

- a tengelykapcsoló-pedált, vagy automata sebességváltó esetén semleges (üres) állásba kapcsol.

A tartandó sebesség tárolásra kerül és megjelenik a kijelzőegységen az „Memorizált érték” üzenet kíséretében. A készenléti mód megerősítése a tartandó sebesség szürke színben történő kijelzése, az „Memorizált érték” üzenet megjelenítése és a gépjárműtől függően a visszajelző lámpa kikapcsolása.

A szabályozott sebesség alkalmazása

Ha van elmentett sebességérték, van mód annak előhívására, miután meggyőződött arról, hogy a forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik (forgalom, út állapota, időjárási viszonyok stb.). Nyomja meg a kapcsolót 3 (R), ha a járműsebesség meghaladja a 30 km/h értéket.

A tárolt sebesség előhívásakor a sebességtartás megerősítéseként megjelenik a tartandó sebesség a(z) „Seb.szabályozó” üzenettel együtt, és a gépjárműtől függően kigyullad a visszajelző lámpa.

Megjegyzés: ha a korábban elmentett sebességérték jelentősen magasabb az aktuálisnál, a gépjármű erőteljes gyorsításba kezd egészen annak az eléréséig.

A sebességtartó funkció készenléti üzemmódjába kerülésekor a kapcsoló 2 a (+) oldalának egyszeri megnyomása visszakapcsolja a sebességtartó funkciót, a memorizált sebességérték figyelembevétele nélkül: a rendszer a gépkocsi sebességét veszi figyelembe.

A funkció kikapcsolása

A sebességtartó funkció kikapcsolódik, ha megnyomja a kapcsolót 1, ekkor nem marad elmentett sebességérték. A gépjárműtől függően a zöld visszajelző lámpa vagy a és a zöld visszajelző lámpák kialvása, illetve a kapcsolódó üzenet megszűnése a kijelzőegységen erősíti meg, hogy ki van kapcsolva.

A sebességtartó funkció készenléti állapotba kapcsolása vagy kikapcsolása nem eredményezi a sebesség gyors csökkenését: ehhez fékeznie kell a fékpedál megnyomásával.