Vissza a listához

FORGALMI ÉS AUTÓPÁLYA ASSZISZTENS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Az Autópálya és forgalmi segéd egy vezetéstámogatási rendszer hosszabb, autópályán haladó forgalomban vagy közlekedési dugókban megtett utakra.

A járműtől függően ez a rendszer tartalmazza az „Stop and Go Adaptív sebességtartó funkciótSTOP AND GO ADAPTÍV SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA és a „Sávközéptartás” funkciót.

Ha a két funkciót egyidejűleg aktiválja, a rendszer lehetővé teszi a vezetőnek a következőket:

- a jármű sebességének fenntartása egy korábban mentett sebesség alapján;

- a jármű és az elöl haladó jármű közötti távolság beállítása;

- a jármű sáv közepére történő irányítása.

A(z) „Stop and Go adaptív sebességtartó” funkció

A radarból vagy a kamerából származó információk alapján a Stop and Go adaptív sebességtartó automatika funkció lehetővé teszi a kiválasztott sebesség fenntartását, ugyanakkor biztonságos távolságot tart az elöl haladó járműtől.

Ha az elöl haladó jármű leáll, a Stop and Go adaptív sebességtartó automatika teljesen leállíthatja a járművet, mielőtt újra elindulna.

A rendszer a motor és a fékrendszer segítségével szabályozza a jármű gyorsulását és lassulását.

A „Stop and Go adaptív sebességtartó automatika” funkció 0 km/h és 170 km/h között aktiválható az útviszonyoknak (forgalom, időjárás stb.) megfelelően.

Ezt a következő szimbólum jelöli STOP AND GO ADAPTÍV SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA.

Megjegyzés:

- a járművezetőnek be kell tartania a legnagyobb sebességhatárt és a biztonságos távolságokat az adott országban;

- a(z) Stop and Go adaptív sebességtartó a fékezési teljesítmény egyharmadáig fékezheti a gépkocsit. Az adott helyzettől függően előfordulhat, hogy a vezetőnek ennél erősebben kell fékeznie.

Fontos: tartsa a lábát a pedálok közelében, a kezeit pedig a kormánykeréken folyamatosan, hogy bármilyen eseményre fel legyen készülve.

A Stop and Go adaptív sebességtartó automatika nem kezdeményez vészleállást, és fékezési képessége korlátozott.

A „Sávközéptartás” funkció

A kamerából származó információk segítségével a „Sávközéptartás” funkció a kormányrendszert vezérelve a járművet a sáv közepére irányítja. Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a Stop and Go adaptív sebességtartó automatika aktív. STOP AND GO ADAPTÍV SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA

Ha a feltételek megengedik, a funkció a következők között érhető el:

- körülbelül 0 km/h és 160 km/h, elöl haladó járművel;

vagy

- 60 km/h és 160 km/h, elöl haladó jármű nélkül.

A „Sávközéptartás” funkció egy kényelmi funkció. Ezt a szimbólum jelöli.

Megjegyzés: éles kanyar esetén a funkció oldalsó sávtartási kapacitása korlátozott, és a vezetőnek kell cselekednie a kormánykerékkel.

További információk

Gépkocsitól függően az „Autópálya és forgalmi segéd” funkció más vezetési segédfunkciókkal is használható.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy:

- a sebességkorlátozó aktiválása a rendszer deaktiválását okozza;

- a rendszer nem aktiválható, ha a „Parkolássegítő” funkció aktív;

- A „Sávközéptartás” funkció aktiválása a „Sávelhagyásra figyelmeztetés” és a „Sávtartássegéd” funkciók felfüggesztéséhez vezet, ha ezek aktiválva vannak. Ezek újra aktiválódnak, amikor a vezető úgy dönt, hogy kikapcsolja a „Sávközéptartás” funkciót.

Számítógép 1

Információkat kap a radartól és a kamerától, hogy meghatározza a gépkocsi pályáját és sebességét (gyorsítás vagy fékezés). Többek között ez vezérli a rendszer be/kikapcsolását (ajtónyitás stb.).

Kamera 2

Észleli az úttesten található jelöléseket és a különböző forgalmi sávokban a gépkocsik helyzetét. Kiegészíti az 6 radar által közvetített információkat.

Győződjön meg arról, hogy a szélvédőt nem takarja semmi (piszok, sár, hó stb.).

Automata parkolófék 3

Álló helyzetben tartja a gépkocsit adott körülmények között.

Szervokormány 4

Az első kerekeket működteti, hogy segítséget nyújtson a gépkocsi pályatartásában az 1 számítógép által továbbított részletek alapján. Ezenkívül lehetővé teszi a gépkocsivezető kezének észlelését a kormánykeréken.

Motorszámítógép 5

Szabályozza és irányítja a motort a szükséges gyorsítás végrehajtása érdekében.

Radar 6

Kiszámítja a távolságot saját gépkocsija és az előtte haladó gépkocsi között.

A rendszer maximális hatótávolsága körülbelül 150 méter. Ez az útviszonyoktól függően változhat (terep, időjárási viszonyok stb.).

Győződjön meg róla, hogy a radar területét semmi sem takarja el (piszok, sár, hó vagy rosszul felszerelt rendszámtábla), nem érte ütés, és nem módosították (beleértve a fényezést is) vagy a gépkocsi elején (hűtőrács vagy embléma stb.) nincs felszerelt tartozék.

Aktív gépkocsi-szabályozás 7

Ez a rendszer információt biztosít a gépkocsi dinamikájáról az 1 számítógépnek (sebesség, oldalirányú gyorsulás stb.) és működteti a fékrendszert, hogy szabályozza a lassítást, valamint álló helyzetben tartsa a gépkocsit.

A rendszer megfelelő működése érdekében a radar és a kamera zónáját tisztán kell tartani, ezeken módosítás nem végezhető.

Kapcsolók

8 Biztonságos távolság beállításai.

9 Az aktív funkciókat készenléti állapotba kapcsolja (a szabályozott sebességérték memorizálásával) (0).

10 Adaptív sebességtartó fő leállító/indító kapcsolója .

11 A „Sávközéptartás” funkció aktiváló/deaktiváló kapcsolója .

12 A szabályozott sebesség bekapcsolása, elmentése, illetve csökkentése (SET/-).

13 Kapcsolja be az aktiváláshoz, és növelje a szabályozott sebességet, vagy hívja elő a memorizált szabályozott sebességet (RES/+).

Megjelenik a kijelzőegységen

14 „Stop and Go adaptív sebességtartó” funkció visszajelzőlámpája .

15 „Sávközéptartás” funkció visszajelzőlámpája .

16 Jármű elöl.

17 Bal és jobb oldali vonaljelzők

18 Tárolt biztonságos távolság

19 Tárolt szabályozott sebességérték.

20 „Vegye le a kormánykerékről a kezét” érzékelés visszajelző lámpája .

Kormánykerék 21

A gépkocsivezetőnek mindig a kormánykeréken kell tartania a kezét. Ha túl nagy erőt kell kifejteni kanyarodáskor a kormánykerékre, a „Sávközéptartás” funkció készenléti állapotba kerül, így a gépkocsivezető visszanyerheti uralmát a gépkocsi felett.

Bizonyos körülmények között (éles kanyarok stb.) a kormánykerék rezgéssel figyelmeztetheti a vezetőt, hogy vissza kell szereznie az irányítását a gépkocsi felett.

Ha a vezető nem kezeli a kormánykereket (kéz nem érzékelhető), akkor a „Sávközpontozás” funkció több riasztás után kikapcsol.

A „Sávközéptartás” funkció bekapcsolása

Ha a Stop and Go adaptív sebességtartó automatika aktív STOP AND GO ADAPTÍV SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA, a „Sávközéptartás” funkció aktiválásához nyomja meg a 11 gombot.

A(z) „Sávközép-tartó aktív” üzenet és a 15 visszajelző lámpa, valamint a(z) jelenik meg a kijelzőegységen, megerősítve, hogy a funkció be van kapcsolva.

Megjegyzés: a „Sávközéptartás” funkció használata során a kezeit tartsa a kormánykeréken. A szimbólum jelenik meg, megerősítve, hogy a funkció be van kapcsolva.

A visszajelző lámpa 15 zöld színben kigyullad, és a bal és jobb oldali vonaljelzők 17 jelennek meg a kijelzőegységen, megerősítve, hogy a funkció be van kapcsolva, és a járművet a sáv közepére irányítja.

Megjegyzés: ha megnyomja a 11 gombot, amikor az Stop and Go adaptív sebességtartó funkció nincs aktiválva, a következő üzenet jelenik meg: „Aktiválja a távolságtartót” a kijelzőegységen.

„Sávközéptartás” funkció készenléti módja

A „Sávközéptartás” funkció automatikusan készenléti állapotba kerül az alábbi esetben:

- a(z) Stop and Go adaptív sebességtartó készenléti üzemmódban van STOP AND GO ADAPTÍV SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA;

- a rendszer már nem észleli a vonalakat, vagy csak egy vonalat érzékel a sávban;

- a sáv túl keskeny vagy túl széles;

- a rendszer nem érzékel kezet a kormánykeréken;

- a kanyar túl éles;

- a jármű sebessége kb. 160 km/h felett van;

- a jármű sebessége kb. 60 km/h alatt van, anélkül, hogy elöl haladó jármű lenne;

- a jármű megérint egy vonalat vagy áthalad rajta;

- a rendszert átmenetileg megzavarja valami (például: szennyeződés, sár, hó, kondenzáció stb. által eltakart kamera).

A vezető által végrehajtott bizonyos műveletek a „Sávközéptartás” funkciót is felfüggesztik:

- az irányjelzők aktiválása;

- a kormány kerék kezeléséhez alkalmazott erő túl nagy.

A funkció készenléti üzemmódját a 15 visszajelzőlámpa, valamint a műszerfal bal és jobb oldali 17 jelzőfényeinek szürke színnel történő megjelenítése jelzi.

A feltételek teljesülése után a funkció ismét a sáv közepére irányítja a járművet. A 15 visszajelzőlámpa zöld színben kigyullad, és a bal és jobb oldali 17 vonaljelzők jelennek meg a kijelzőegységen.

Fontos: tartsa a lábát a pedálok közelében, a kezeit pedig a kormánykeréken folyamatosan, hogy bármilyen eseményre fel legyen készülve.

Bármikor módosíthatja a gépkocsi pályáját a kormánykerék elfordításával.

„Kezeket a kormánykerékre” riasztás

Ha a „Sávközéptartás” funkció nem érzékeli a vezető kezét a kormánykeréken, több figyelmeztető szint aktiválódik:

- mintegy 15 másodperc elteltével, a következő üzenet: „Tartsa a kezeit a kormányon” jelenik meg a műszerfalon 22;

- körülbelül 30 másodperc után, a(z) „Tartsa a kezeit a kormányon” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen 22 és a 20 figyelmeztető lámpa piros színben kigyullad, és hangjelzés hallatszik, fokozatosan növekvő hangerővel;

- kb. 45 másodperc után, a hangforrások készenléti állapotba állnak, a hangjelzés folyamatosan hallatszik, a 20 figyelmeztető lámpa kikapcsol, és a(z) „Sávközép-tartó kikapcsolva” felirat jelenik meg a kijelzőegységen 22 a „Sávközéptartás” funkció kikapcsolt.

Megjegyzés: bizonyos helyzetekben a „Sávközéptartás” funkció nem fogja tovább érzékelni a kezeket a kormánykeréken, és hangjelzést adhat:

- a jármű egy hosszú, egyenes sávban halad, és a vezető keze mozdulatlan a kormánykeréken;

- a vezető nagyon enyhén fogja a kormánykereket;

-...

Ha a „Sávközéptartás” funkció kikapcsol, mert a gépkocsivezető kezét nem tudja érzékelni a kormánykerék, a(z) Stop and Go adaptív sebességtartó automatika funkció továbbra is működik.

Az első két riasztási szintnél, ha a rendszer ismét érzékeli a vezető kezét a kormánykeréken, kikapcsolja a figyelmeztetéseket. A funkció folytatja a jármű sáv közepére történő irányítását.

Éles kanyar esetén

Éles kanyar esetén és a jármű sebességétől függően, a funkció oldalsó sávtartási képessége korlátozott lesz, és megköveteli a vezetőtől az azonnali cselekvést a kormánykeréken, hogy a funkció továbbra is a sáv közepén tarthassa a járművet.

Ha a járművezető nem avatkozik be, a funkció megremegteti a kormánykereket, jelezve, hogy a jármű hamarosan átlépi a sávhatárt, és hogy a járművezetőnek azonnal cselekednie kell.

15 visszajelzőlámpa és a bal vagy jobb oldali sávjelzőfények 17 vörösen jelennek meg a kijelzőegységen.

Ha a jármű teljesen átlépi a sávhatárt és elhagyja a sávot, a „Sávközéptartás” funkció készenléti állapotba kerül. A funkció készenléti üzemmódját a 15 visszajelzőlámpa, valamint a műszerfal bal és jobb oldali 17 jelzőfényeinek szürke színnel történő megjelenítése jelzi.

A „Sávközéptartás” funkció kikapcsolása

A „Sávközéptartás” funkció a következőképpen inaktiválódik:

- megnyomja a 11 gombot. A funkció inaktiválását a kijelzőegységen a(z) „Sávközép-tartó kikapcsolva” üzenet jelzi;

Megjegyzés:11 gomb egyszeri megnyomása kikapcsolja a „Sávközéptartás” funkciót, de nem befolyásolja a(z) Stop and Go adaptív sebességtartó funkció működését.

- a(z) Stop and Go adaptív sebességtartó automatika ki van kapcsolva; STOP AND GO ADAPTÍV SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA

Megjegyzés:10 gomb egyszeri megnyomása kikapcsolja a(z) „Stop and Go adaptív sebességtartó” funkciót és a „Sávközéptartás” funkciót.

- a rendszer kb. 45 másodpercig nem fogja észlelni a vezető kezeit a kormánykeréken.

15 figyelmeztető lámpa és a bal és jobb oldali sávjelzőfények 17 eltűnnek a műszerfalról.

Ideiglenes elérhetetlenség

A radar képes érzékelni az elöl haladó járműveket. A rendszer nem működik megfelelően, ha a radar észlelési területe el van takarva, vagy ha a jele megszakad.

Ha a radar észlelési területe takarva van, vagy a radarjel megszakad, a(z) „Első radar kitakarva” üzenet jelenik meg a műszerfalon, és a(z) „Stop and Go adaptív sebességtartó” funkció kikapcsol.

A zöld figyelmeztető lámpa kialszik, hogy jelezze, a funkció automatikusan kikapcsolt.

Győződjön meg róla, hogy a radar területét semmi sem takarja el (piszok, sár, hó vagy rosszul felszerelt rendszámtábla), nem érte ütés, és nem módosították (beleértve a fényezést is) vagy a gépkocsi elején (hűtőrács vagy embléma stb.) nincs felszerelt tartozék.

Bizonyos földrajzi területeken fennálló körülmények akadályozhatják a funkció működését, például:

- építési zónák, alagutak, hosszú hidak vagy ritkán használt utak útjelző vonalak nélkül, közeli táblák vagy fák nélkül;

- katonai vagy repülőtéri zóna.

A funkció működéséhez el kell hagynia az ilyen területeket.

Minden esetben, ha az üzenet nem törlődik a motor újraindítása után, forduljon egy hivatalos márkakereskedőhöz.

Működési rendellenességek

A sávközéptartás funkció működési rendellenessége esetén a következő üzenet jelenik meg „Sávközép-tartó ellenőrizendő” a műszerfalon, és a funkció kikapcsol.

A Stop and Go adaptív sebességtartó automatika funkció továbbra is működik.

Forduljon márkaszervizhez

Ha működési rendellenességet észlel a rendszer a(z) „Stop and Go adaptív sebességtartó” funkciónál, akkor a(z) „Seb. szabályozó ellenőrizendő” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen, és a(z) „Stop and Go adaptív sebességtartó” funkció, valamint a „Sávközéptartás” funkció fel van függesztve.

Forduljon márkaszervizhez

Az „Autópálya és forgalmi segéd” rendszer egy vagy több alkatrészének meghibásodása esetén a © figyelmeztető lámpa kigyullad a műszerfalon, - a hiba természetétől függően - egy üzenet kíséretében:

- „Első kamera ellenőrizendő”;

- „Első radar ellenőrizendő”;

- „Kamera/radar ellenőrizendő”;

- „Ellenőriztesse a gépkocsit”.

A két „Stop and Go adaptív sebeségtartó” és a „Sávközéptartás” funkciók fel vannak függesztve.

Forduljon márkaszervizhez

Az „Autópálya és forgalmi segéd” funkció egy kiegészítő segédfunkció. Ez a rendszer nem helyettesíti a vezetőt.

Soha nem helyettesíti a sebességkorlátozások és a biztonságos távolságok betartását, nem teszi feleslegessé az éberséget (minden pillanatban legyen fékezésre kész) és nem helyettesíti a vezető felelősségét.

A járművezetőnek mindig uralma alatt kell tartania a járművet. A járművezetőnek mindig a környezettől és a közlekedési viszonyoktól függően kell meghatároznia a haladási irányát és sebességét.

Az „Autópálya és forgalmi segéd” a(z) „Stop and Go adaptív sebességtartó” és „Sávközéptartás” funkciót használja. Kizárólag többsávos autópályán vagy főúton (elválasztóelemmel) használható.

Nem szabad nagy forgalmú, kanyargós vagy csúszós úton (fekete jég, vízencsúszás, kavics) vagy rossz időjárási körülmények között (köd, eső, oldalszél stb.) használni.

Balesetveszély.

Az „Autópálya és forgalmi segéd” funkció egy segédfunkció. Soha nem válthatja fel a sebességkorlátozások és a biztonságos távolságok betartását, valamint a vezető éberségét és felelősségét.

A járművezetőnek mindig uralma alatt kell tartania a járművet.

A járművezetőnek mindig a környezettől és a közlekedési viszonyoktól függően kell meghatároznia a haladási irányát és sebességét, függetlenül a rendszer jelzéseitől.

A sávot körülhatároló vonalak kivételével a rendszer nem ismeri fel a forgalomjelző eszközöket (közlekedési lámpák, táblák, gyalogos átjárók stb.). Ezek nem váltanak ki riasztást vagy reakciót a rendszerben.

Az „Autópálya és forgalmi segéd” a(z) Stop and Go adaptív sebességtartó és Sávközéptartás funkciót használja. A rendszer semmilyen esetben sem szolgál akadályérzékelő vagy ütközéselkerülő rendszerként.

Az Autópálya és forgalmi segéd funkció kizárólag többsávos autópályán vagy főúton (elválasztó elemmel) használható.

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Egy esetleges ütközés módosíthatja a radart és/vagy a kamera helyzetét és teljesítményét. Kapcsolja ki a rendszert, és forduljon egy hivatalos márkakereskedőhöz.

- A radar és/vagy kamera helyzete körüli területen bármilyen műveletet (csere, javítás, szélvédő módosítás, fényezés stb.) csak képzett szakember végezhet.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer kikapcsolása

Ki kell kapcsolnia a rendszert, ha:

- a gépkocsi kanyargós úton halad;

- a gépkocsit vontatják (autómentés);

- a járművet vészhelyzeti pótkerékkel vezetik;

- a gépkocsi egy utánfutót vagy egy lakókocsit vontat;

- a járművet alagútban vagy egy fémszerkezet közelében vezetik;

- a jármű egy útdíjfizetési pontra, útépítési területre vagy túl keskeny sávba érkezik;

- a járművet nagyon meredek lejtőn vezetik felfelé vagy lefelé;

- a láthatóság rossz (ragyogó nap, köd stb.);

- az időjárási viszonyok rosszak (eső, hó, oldalszél stb.);

- a járművet csúszós útfelületen vezetik (eső, hó, kavics stb.);

- a kamera területe megsérült (pl. a szélvédő belsején vagy külső felén);

- a szélvédő megrepedt vagy deformálódott.

- a radarterület sérült (ütések stb.).

Ha a rendszer rendellenesen viselkedik, kapcsolja ki, és vegye fel a kapcsolatot egy márkaszervizzel.

Bizonyos körülmények megszakíthatják a rendszer működését, vagy károsíthatják, például:

- a szélvédő vagy a radarterület eltakarása (szennyeződés, jég, hó, páralecsapódás stb.) Gyakran ellenőrizze a szélvédő, az első ablaktörlő lapátok és az első lökhárító tisztaságát és állapotát;

- összetett környezeti feltételek (alagút stb.);

- rossz időjárási viszonyok (hó, nagy eső, jégeső, fekete jég stb.);

- rossz látási viszonyok (éjszaka, köd stb.);

- rossz a kontraszt a gépkocsi és az azt körülvevő terület között (pl. fehér gépkocsi egy havas területen stb.);

- vakító körülmények ( vakító napsütés, szembejövő járművek fényszórói stb.) esetén;

- keskeny, kanyargós vagy hullámos út (szűk kanyarok stb.);

- a rendszer által vonalként érzékelt kátránysorok;

- keskenyedő/szélesedő sávok;

- kopott, kontraszt nélküli vagy nagy távolságra lévő (részlegesen törölt vonalak stb.) esetén;

- több jelzés a forgalmi sávokon (útépítési területek, a szomszédos autópályákhoz kapcsolódó csúszós utak, leállósáv stb.);

- lassabb jármű, jelentős sebességkülönbséggel;

- a járműhoz nem megfelelő szőnyegek használata. A vezető oldalán csak a típusnak megfelelő, olyan kiegészítő szőnyeget használjon, amely illeszkedik a gépkocsi előzetesen felszerelt elemeihez. Rendszeresen ellenőrizze a szőnyeg rögzítését. Ne tegyen egymásra több szőnyeget. A pedálok beakadásának veszélye.

Ezekben az esetekben a rendszer hibásan avatkozhat be.

- Nem kívánt fékezés vagy gyorsulás veszélye.

- Nem kívánt, hibás korrekció vagy nincs pályakorrekció.

Számos előre nem látható helyzet befolyásolhatja a rendszer működését. Bizonyos tárgyakat vagy járműveket, amelyek a kamera vagy a radarérzékelő zónájában megjelenhetnek, a rendszer helytelenül értelmezhet, ami esetleg nem megfelelő gyorsulást vagy fékezést eredményezhet.

Mindig figyeljen a hirtelen eseményekre, amelyek a vezetés közben előfordulhatnak. A gépkocsit mindig tartsa az uralma alatt úgy, hogy a lábát a pedálok közelében, a kezét pedig a kormánykeréken tartja, hogy készen álljon arra, hogy bármikor cselekedhessen.

RENAULT PILOT FORGALMI ÉS AUTÓPÁLYA ASSZISZTENS