Vissza a listához

STOP AND GO ADAPTÍV SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A radarból vagy a kamerából származó információk alapján a Stop and Go adaptív sebességtartó automatika funkció lehetővé teszi a kiválasztott sebesség fenntartását, ugyanakkor biztonságos távolságot tart az elöl haladó járműtől.

Ha az elöl haladó jármű leáll, a Stop and Go adaptív sebességtartó automatika teljesen leállíthatja a járművet, mielőtt újra elindulna.

A rendszer a motor és a fékrendszer segítségével szabályozza a jármű gyorsulását és lassulását.

A rendszer maximális tartománya körülbelül 150 m. Ez az útviszonyok (terep, időjárási viszonyok stb.) függvényében változhat.

A Stop and Go adaptív sebességtartó automatika funkció 0 km/h és 170 km/h között aktiválható az útviszonyoknak (forgalom, időjárás stb.) megfelelően.

Ezt a szimbólum jelöli.

Megjegyzés:

- a járművezetőnek be kell tartania a legnagyobb sebességhatárt és a biztonságos távolságokat az adott országban;

- az adaptív sebességtartó a fékezési teljesítmény egyharmadáig fékezheti a gépkocsit. Az adott helyzettől függően előfordulhat, hogy a vezetőnek ennél erősebben kell fékeznie.

A Stop and Go adaptív sebességtartó automatika nem kezdeményez vészleállást, és fékezési képessége korlátozott.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció.

Soha nem válthatja fel a sebességkorlátozások betartását, valamint a vezető éberségét és felelősségét.

A járművezetőnek mindig uralma alatt kell tartania a járművet.

A járművezetőnek mindig a környezettől és a közlekedési viszonyoktól függően kell meghatároznia a sebességét. A(z) Stop and Go adaptív sebességtartó automatika csak autópályán (vagy többsávos főúton elválasztó elemmel) használható. A sebességtartó automatika nem használható sűrű forgalomban, kanyargós vagy csúszós úton (jegesedés, vízhártya, kavics) és kedvezőtlen időjárási körülmények között (köd, eső, oldalszél stb.). Balesetveszély.

Az 1 kamera elhelyezkedése

Győződjön meg arról, hogy a szélvédőt nem takarja semmi (piszok, sár, hó stb.).

2 radar elhelyezkedése

Győződjön meg róla, hogy a radar biztonsági fedelét semmi sem takarja (piszok, sár, hó, rosszul felszerelt rendszámtábla stb.), nem érte ütés, és nem módosították (beleértve a fényezést is).

Kapcsolók

3 Biztonságos távolság beállításai

4 A funkció készenléti állapota (a szabályozott sebességérték memorizálásával) (0).

5 Adaptív sebességtartó fő leállító/indító kapcsolója .

6 A szabályozott sebesség bekapcsolása, elmentése, illetve csökkentése (SET/-).

7 Kapcsolja be az aktiváláshoz, és növelje a szabályozott sebességet, vagy hívja elő a memorizált szabályozott sebességet (RES/+).

A rendszer megfelelő működése érdekében a radar és a kamera zónáját tisztán kell tartani, ezeken módosítás nem végezhető.

Kijelzések

8 Stop and Go adaptív sebességtartó visszajelzőlámpája.

9 Jármű elöl.

10 Tárolt biztonságos távolság

11 Tárolt szabályozott sebességérték.

Fontos: lábát mindig tartsa a pedálok közelében, hogy bármilyen eseményre fel legyen készülve.

Üzembe helyezés

Nyomja meg a 5kapcsolót.

A visszajelző lámpa szürke színben kigyullad, és a(z) „Távolságtartó bekapcsolva” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen vonalakkal jelezve, hogy a funkció működik és várja a szabályozott sebesség megadását.

Ez a funkció nem aktiválható, ha:

- a parkolófék be van húzva;

- a parkolássegítő rendszer már be van kapcsolva AUTOMATA PARKOLÁS.

A „Távolságtartó nem elérhető” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen.

A sebességszabályozás indítása

Ha a jármű álló helyzetben van, vagy állandó sebességgel halad, nyomja meg a 6 (SET/-) vagy 7 (RES/+) gombokat a funkció bekapcsolásához és az aktuális sebesség tárolásához. A legkisebb szabályozott sebesség 30 km/h.

A szabályozott sebességérték 11 megjelenik a vonalak helyén, és a sebességtartó funkció működését a szabályozott sebesség zöld háttér előtt való megjelenése és a visszajelzőlámpa kigyulladása jelzi.

Ha a 170 km/h sebességnél nagyobb sebességgel próbálja aktiválni a funkciót, megjelenik az „Hibás érték” üzenet, és a funkció inaktív marad.

Ha van elmentett sebességérték, és a szabályozás be van kapcsolva, leveheti a lábát a gázpedálról.

Megjegyzés: ha a jármű sebessége körülbelül 30 km/h-nál alacsonyabb, a funkció 30 km/h alapértelmezett szabályozott sebességértéket alkalmaz. A jármű addig gyorsít, amíg el nem éri a tárolt szabályozott sebességértéket.

A követési távolságra figyelmeztető rendszer bekapcsolása

Amint a sebességtartó automatikát bekapcsolja, az alapértelmezett 10 biztonságos követési távolság zöld háttérrel megjelenik a kijelzőegységen. Az alapértelmezett biztonságos követési távolság körülbelül két másodpercnek felel meg (lásd a következő oldalakon).

Ha sávjában a rendszer egy gépkocsit érzékel, egy gépkocsi körvonala 9 jelenik meg a távolságmérő felett 10 a kijelzőegységen.

A jármű beállítja a sebességét az elöl haladó jármű sebességére, és szükség szerint aktiválja a fékeket (a féklámpák kigyulladnak), hogy megtartsa a kijelzőegységen látható távolságot.

Megjegyzés:9 körvonal mérete az elöl haladó jármű és az Ön járműve közötti távolságtól függ. Minél nagyobb ez a körvonal, annál közelebb van a jármű az elöl haladó másik járműhöz.

A szabályozott sebesség beállítása

A sebességet módosíthatja, ha ismételten megnyomja (kisebb módosításhoz), vagy nyomva tartja (nagyobb módosításhoz) a(z) 6 vagy a(z) 7 gombot:

- használja a „SET/-” gombot 6 a sebesség csökkentéséhez;

- használja a „RES/+” gombot 7 a sebesség növeléséhez.

A követési távolság beállítása

A gépkocsi és az előtte haladó jármű közötti biztonságos követési távolságon bármikor változtathat a 3 gomb egymás után többszöri megnyomásával.

A vízszintes távolságmérő a kijelzőegységen a különböző rendelkezésre álló biztonságos követési távolságokat jelzi:

- távolságmérő A: nagy távolság (körülbelül 2,4 másodpercnek felel meg);

Biztonságos távolság beállítása (folyt.)

- távolságmérő B: 2. közepes távolság (körülbelül 2 másodpercnek felel meg);

- távolságmérő C: 1. közepes távolság (körülbelül 1.6 másodpercnek felel meg);

- távolságmérő D: kis távolság (körülbelül 1,2 másodpercnek felel meg).

A kiválasztott távolsági zöld háttér előtt jelenik meg a kijelzőegységen. A többi műszer szürke hátterű marad.

Megjegyzés: a távolságot a forgalom, a helyi előírások és az időjárási körülmények függvényében kell beállítani.

A biztonságos távolságot a rendszer alapértelmezetten beállítja a távolságmérőn B.

A beállított szabályozott sebesség átlépése

Minden pillanatban lehetőség van a szabályozott sebesség túllépésére a gázpedál megnyomásával.

Ha túllépik, a szabályozott sebesség 11 piros színben jelenik meg.

A műszer villog, ha a jármű és az előtte haladó jármű közötti távolság kisebb, mint a kiválasztott biztonságos követési távolság: a „Biztonságos távolság tartása” funkció már nem aktív.

Majd engedje fel a gázpedált: a sebességtartó automatika és a biztonságos távolság tartása funkció automatikusan visszaállítja a korábban beállított sebesség- és távolságértékeket.

Előző manőver

Ha előzni kívánja az Ön előtt haladó járművet, a jelző aktiválása ideiglenesen kikapcsolja a biztonságos távolság tartását, és lehetővé teszi a kellő sebességet az előzés elvégzéséhez.

Megállás és indítás

Ha az elöl haladó jármű lelassít, a rendszer szükség szerint igazodik a sebességhez, akár a teljes megállásig (pl. nagy forgalomban stb.). A jármű néhány méterre az elöl haladó járműtől áll meg. A Stop and Start funkció a motort készenléti állapotba helyezheti STOP AND START FUNKCIÓ.

Ha az elöl lévő jármű újra elindul:

- ha a megállás nem haladja meg a kb. három másodpercet, a jármű automatikusan elindul a vezető közbeavatkozása nélkül;

- ha a megállási idő meghaladja a kb. három másodpercet, akkor nyomja le a gázpedált, vagy nyomja meg a 7 (RES/+) gombot a jármű ismételt elindulásához. A következő üzenet: „Nyomja le: RES/+ vagy gyorsítson” jelenik meg a műszerfalon megerősítésül.

Ha a megállás meghaladja a kb. három percet, az elektronikus parkolófék automatikusan aktiválódik, és a Stop and Go adaptív sebességtartó automatika kikapcsol. A jelző kialszik, jelezve a funkció kikapcsolását.

A funkció készenléti állapota

A funkciót készenléti módba állíthatja, ha:

- Ön működteti a kapcsolót 4 (0);

- a fékpedált a jármű haladása közben lenyomja.

A rendszer inaktiválja a funkciót, ha:

- a sebességváltót P, R vagy N állásba kapcsolja;

- kioldja a vezető biztonsági övét;

- kinyitja az egyik ajtót;

- megnyomja a motor indítás/leállítás gombját;

- a lejtő túl meredek;

- a jármű sebessége 180 km/h felett van;

- bizonyos vezetési segédfunkciók és korrekciós eszközök aktiválásakor (aktív vészfékezés, ABS, ESC stb.).

A készenlétet minden körülmények között megerősíti, ha a műszerfalon a figyelmeztető lámpák szürke színűek, és a(z) „Adaptív seb. szabályozó KI” üzenet jelenik meg.

A Stop and Go adaptív sebességtartó automatika készenléti állapotba helyezése vagy kikapcsolása nem okoz gyors sebességcsökkenést: a fékpedállal kell fékezni szükség esetén.

Kilépés a készenléti állapotból

A tárolt szabályozott sebesség alapján

Ha van elmentett sebességérték, van mód annak előhívására, miután meggyőződött arról, hogy a forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik (forgalom, út állapota, időjárási viszonyok stb.). Nyomja meg a 7 (RES/+) gombot a megerősített sebességtartományban.

Amikor a tárolt sebességet újra előhívja, a sebességtartó automatika aktiválását megerősíti a zölden megjelenő szabályozott sebesség.

Megjegyzés: ha a korábban tárolt sebesség nagyobb, mint az aktuális sebesség, a jármű felgyorsul, hogy elérje ezt a sebességet.

Az aktuális sebesség alapján

A sebességtartó rendszer felfüggesztett állapotában a 6 (SET/-) kapcsoló egyszeri megnyomása bekapcsolja a funkciót, a memorizált sebességérték figyelembevétele nélkül: a rendszer a gépkocsi aktuális haladási sebességét veszi figyelembe.

„Take control of the vehicle” figyelmezetés

Bizonyos helyzetekben (például egy sokkal lassabb járműhöz közeledve, gyorsan sávot váltó járművek stb.) előfordulhat, hogy a rendszernek nem lesz ideje reagálni.

A helyzettől függően a rendszer hangjelzést ad:

- narancssárga figyelmeztetéskor E, ha a helyzet a vezető figyelmét igényli;

vagy

- piros figyelmeztetés F, amelyet a(z) „Fékezzen” üzenet kísér, ha a helyzet a vezető azonnali figyelmét igényli.

Minden helyzetben reagáljon megfelelően, és hajtsa végre a megfelelő manővereket.

A funkció kikapcsolása

A(z) Stop and Go adaptív sebességtartó automatika kikapcsol, ha megnyomja a 6 gombot.

A figyelmeztető lámpa kialszik a műszerfalon, hogy jelezze, hogy a funkció már nem aktív.

Ideiglenes elérhetetlenség

A radar képes érzékelni az elöl haladó járműveket. A rendszer nem működik megfelelően, ha a radar észlelési területe el van takarva, vagy ha a jele megszakad.

Ha a radar észlelési területe takarva van, vagy a radarjel megszakad, a „Első radar kitakarva” üzenet jelenik meg a műszerfalon, és a(z) Stop and Go adaptív sebességtartó automatika kikapcsol. A zöld figyelmeztető lámpa kialszik, hogy jelezze, a funkció automatikusan kikapcsolt.

Győződjön meg róla, hogy a radar területe tiszta, és nem akadályozza hó, sár, rosszul felszerelt rendszámtábla vagy a jármű elején, a hűtőrács szintjén felszerelt tartozék.

Bizonyos földrajzi területeken fennálló körülmények akadályozhatják a funkció működését, például:

- építési zónák, alagutak, hosszú hidak vagy ritkán használt utak útjelző vonalak nélkül, közeli táblák vagy fák nélkül;

- katonai vagy repülőtéri zóna.

A funkció működéséhez el kell hagynia az ilyen területeket.

Minden esetben, ha az üzenet nem törlődik a motor újraindítása után, forduljon egy hivatalos márkakereskedőhöz.

Működési rendellenességek

A(z) Stop and Go adaptív sebességtartó automatika funkció működési rendellenessége esetén a(z) „Seb. szabályozó ellenőrizendő” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen, és a(z) Stop and Go adaptív sebességtartó automatika funkció kikapcsol.

Ha a rendszer egy vagy több eleme meghibásodik, a(z) Stop and Go adaptív sebességtartó automatika funkció kikapcsol.

A © figyelmeztető lámpa kigyullad a műszerfalon, a meghibásodástól függően az alábbi üzenetek egyikével együtt:

- “Első kamera ellenőrizendő”;

- “Első radar ellenőrizendő”;

- “Kamera/radar ellenőrizendő”;

- „Ellenőriztesse a gépkocsit”.

Forduljon márkaszervizhez

A rendszer működésének korlátai

Járműészlelés

A rendszer csak olyan járműveket (autókat, teherautókat, motorkerékpárokat) észlel, amelyek a járművel azonos irányba mozognak.

Az ugyanabba a sávba forduló járművet (pl. G) a rendszer csak akkor veszi figyelembe, amikor az belép a kamera és a radar észlelési területére.

A rendszer hirtelen vagy késleltetett fékezést kezdeményezhet.

A rendszer nem tudja észlelni a következőket:

- kereszteződéshez érkező járművek: csúszós utak (pl. H) stb.;

- az út rossz oldalán haladó, vagy Ön felé tolató járművek.

Észlelés kanyarban

Előfordulhat, hogy kanyarba való belépéskor a radar és/vagy a kamera ideiglenesen nem tudja észlelni az elöl haladó járművet (például J).

A rendszer gyorsulást kezdeményezhet.

A kanyarból való kilépéskor az elöl haladó jármű felismerése megszakadhat vagy késlekedhet.

A rendszer hirtelen vagy késleltetett fékezést kezdeményezhet.

Ha a szomszédos sávokban egy nagy méretű jármű nagyon közelről ugyanabba a sávba fordul, fennáll az ütközés veszélye. A vezetőnek előre kell néznie és fel kell készülnie a jármű ellenőrzés alatt tartására.

A(z) Stop and Go adaptív sebességtartó automatika csak autópályán vagy többsávos főúton (elválasztó elemmel) használható.

Járművek észlelése szomszédos sávokban

A rendszer felismeri a szomszédos sávban közlekedő járműveket:

- kanyarba való belépéskor (például K);

- keskeny sávú úton történő haladáskor;

- ha a szomszédos sávban haladó jármű sebessége kisebb, és ha az egyik ilyen jármű túl közel van a másik jármű sávjához.

A rendszer helytelenül kezdeményezheti a jármű lassítását vagy fékezését.

A terep miatt nem látható járművek

A rendszer nem észleli a terep miatt nem látható vagy a kamera és a radar észlelési területén kívül lévő járműveket emelkedőn vagy lejtőn.

Járművek a kamera és a radar észlelési területén kívül.

A rendszer későn vagy egyáltalán nem reagál, ha az érzékelt járművek a kamera és a radar észlelési területén kívül vannak, különösen a következő esetekben:

- túl hosszú tárgyakat szállító járművek;

- magas járművek (például L) tényleges hossza a radar észlelési területén kívül (építőgép, mezőgazdasági gép, vontatójármű stb.);

- a sávban nem eléggé középen haladó járművek;

- keskeny járművek, amelyek túl közel vannak (pl. M).

Álló és lassan mozgó járművek

Ha sebessége meghaladja a kb. 50 km/h-t, a rendszer nem érzékeli a következőket:

- álló járművek (pl. N);

- nagyon lassan mozgó járművek.

Ha a sebesség kisebb, mint kb. 50 km/h, a rendszer nem reagál, vagy nagyon későn reagálhat a következőkre:

- álló járművek (pl. N);

- nagyon lassan mozgó járművek;

- elöl haladó 12 járművek, amelyek sávot váltanak, és felfednek egy álló járművet 13 (pl. P).

- ha a gépkocsi álló helyzetben van 14, amikor sávot vált (pl. Q).

Mindig álljon készen arra, hogy átvegye az irányítást a jármű felett, ha álló vagy nagyon lassan mozgó járművekhez közelít (pl. N).

A Stop and Go adaptív sebességtartó automatika nem kezdeményez vészleállást, és fékezési képessége korlátozott.

A rögzített akadályok és kis méretű objektumok nem észlelhetők

A rendszer nem tudja észlelni a következőket:

- gyalogosok, kerékpárok, robogók stb.;

- állatok;

- rögzített akadályok (útdíjfizetési helyek, falak stb.) (pl. R).

Ezeket a rendszer nem veszi figyelembe. Nem váltanak ki riasztást vagy reakciót a rendszerben.

Nagy sebességgel sávba haladó járművek észlelése

Ha az Ön járművét egy másik, nagy sebességgel haladó jármű megelőzi 15 (motorkerékpár, autó stb.), és a jármű ideiglenesen Ön és az Ön előtt haladó jármű között van 16, a rendszer indokolatlan gyorsítást, lassítást vagy fékezést válthat ki.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Soha nem válthatja fel a sebességkorlátozások és a biztonságos távolságok betartását, valamint a vezető éberségét és felelősségét.

A járművezetőnek mindig uralma alatt kell tartania a járművet.

A járművezetőnek mindig a környezettől és a közlekedési viszonyoktól függően kell meghatároznia sebességét, függetlenül a rendszer jelzéseitől.

A sávot körülhatároló vonalak kivételével a rendszer nem ismeri fel a forgalomjelző eszközöket (közlekedési lámpák, táblák, gyalogos átjárók stb.). Ezek nem váltanak ki riasztást vagy reakciót a rendszerben.

A rendszer semmilyen esetben sem szolgál akadályérzékelő vagy ütközéselkerülő rendszerként.

Stop and Go Az adaptív sebességtartó automatika csak autópályán vagy többsávos főúton (elválasztó elemmel) használható.

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Egy esetleges ütközés módosíthatja a radart és/vagy a kamera helyzetét és teljesítményét. Kapcsolja ki a rendszert, és forduljon egy hivatalos márkakereskedőhöz.

- A radar és/vagy kamera helyzete körüli területen bármilyen műveletet (csere, javítás, szélvédő módosítás, fényezés stb.) csak képzett szakember végezhet.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A funkció kikapcsolása

A funkció le kell tiltani, ha:

- a gépkocsi kanyargós úton halad;

- a gépkocsit vontatják (autómentés);

- a gépkocsi egy utánfutót vagy egy lakókocsit vontat;

- a járművet alagútban vagy egy fémszerkezet közelében vezetik;

- a jármű egy útdíjfizetési pontra, útépítési területre vagy túl keskeny sávba érkezik;

- a járművet nagyon meredek lejtőn vezetik felfelé vagy lefelé;

- a láthatóság rossz (ragyogó nap, köd stb.);

- a járművet csúszós útfelületen vezetik (eső, hó, kavics stb.);

- az időjárási viszonyok rosszak (eső, hó, oldalszél stb.);

- a radarterület sérült (ütések stb.);

- a kameraterület sérült (szélvédő belső vagy külső felülete); a szélvédő repedt vagy torzult.

Ha a rendszer rendellenesen viselkedik, kapcsolja ki, és vegye fel a kapcsolatot egy márkaszervizzel.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos körülmények megzavarhatják vagy ronthatják a rendszer működését, például:

- a szélvédő vagy a lökhárító felületét takarja valami a radar területén (piszok, jég, hó, pára, rendszámtábla stb.);

- összetett környezeti feltételek (alagút stb.);

- rossz időjárási viszonyok (hó, nagy eső, jégeső, fekete jég stb.);

- rossz látási viszonyok (éjszaka, köd stb.);

- vakító körülmények ( vakító napsütés, szembejövő járművek fényszórói stb.) esetén;

- keskeny, kanyargós vagy hullámos út (szűk kanyarok stb.);

- lassabb jármű, jelentős sebességkülönbséggel;

- a járműhoz nem megfelelő szőnyegek használata. A vezető oldalán csak a típusnak megfelelő, olyan kiegészítő szőnyeget használjon, amely illeszkedik a gépkocsi előzetesen felszerelt elemeihez. Rendszeresen ellenőrizze a szőnyeg rögzítését. Ne tegyen egymásra több szőnyeget. A pedálok beakadásának veszélye.

Ezekben az esetekben a rendszer hibásan avatkozhat be.

Nem kívánt fékezés vagy gyorsulás veszélye.

Számos előre nem látható helyzet befolyásolhatja a rendszer működését. Bizonyos tárgyakat vagy járműveket, amelyek a kamera vagy a radarérzékelő zónájában megjelenhetnek, a rendszer helytelenül értelmezhet, ami esetleg nem megfelelő gyorsulást vagy fékezést eredményezhet.

Mindig figyeljen a hirtelen eseményekre, amelyek a vezetés közben előfordulhatnak. Mindig tartsa az irányítása alatt a járművet azáltal, hogy lábát a pedálok közelében tartja, így bármilyen esetben készen állhat a közbelépésre.

ADAPTÍV TEMPOMAT STOP&GO FUNKCIÓVAL