Clio

Ismerje meg, mit jeleznek a gépkocsi visszajelző lámpái

A helyzetjelző lámpák visszajelzője
A távolsági fényszórók vissza-jelzőlámpája
A tompított fényszórók vissza-jelzőlámpája
Az első ködlámpa visszajelzőlámpája
A hátsó ködlámpa visszajelző-lámpája
A bal oldali irányjelzők vissza-jelzőlámpája
Jobb oldali irányjelzők vissza-jelzőlámpája
A légzsák visszajelzője
Tankolásra figyelmeztető lámpa
A feltétlen megállásra felszólító lámpa
A kézifék működését és a fékrendszer meghibásodását jelző lámpa
Az akkumulátor töltésellenőrző lámpája
Az olajnyomás visszajel- zőlámpája
Figyelmeztető lámpa
A dinamikus menetstabilizáló rendszer (ESC) és a kipörgésgátló rendszer visszajelző-lámpája
A környezetvédelmi rendszer visszajelzőlámpája
A blokkolásgátló berendezés (ABS) visszajelzőlámpája
A hűtőfolyadék hőmérsékletére figyelmeztető visszajelzőlámpa
Az előizzítás visszajelzője (dízel változat)
Sebességtúllépésre figyelmeztető lámpa
Az automata parkolás visszajelzőlámpája
A sebességhatároló és a sebességtartó visszajel-zőlámpája.
A motor készenléti üzemmódjának visszajelzőlámpája
A motor készenléti üzemmódjának nem elérhetőségét jelző visszajelzőlámpa
A gumiabroncsok nyomáscsökkenésére figyelmeztető rendszer
Sebességváltás jelzője
Az ECO (takarékos) üzemmód visszajelzőlámpája
Utasoldali légzsák
     ON
Utasoldali légzsák
     OFF
A be nem kapcsolt elülső biztonsági övre figyelmeztető visszajelzőlámpa
Nyitott ajtóra figyelmeztető visszajelzőlámpa

A helyzetjelző lámpák visszajelzője

A távolsági fényszórók vissza-jelzőlámpája

A tompított fényszórók vissza-jelzőlámpája

Az első ködlámpa visszajelzőlámpája

A hátsó ködlámpa visszajelző-lámpája

A bal oldali irányjelzők vissza-jelzőlámpája

Jobb oldali irányjelzők vissza-jelzőlámpája

A légzsák visszajelzője

A gyújtás bekapcsolásakor kigyullad, majd néhány másodperc után elalszik.

Ha a lámpa a gyújtás bekapcsolásakor nem gyullad ki vagy járó motor esetén világít, ez a rendszer valamilyen hibájára utal.

Forduljon azonnal márkaszervizhez.

Tankolásra figyelmeztető lámpa

A gyújtás bekapcsolásakor kigyullad, majd néhány másodperc után elalszik.

Ha menet közben világít, tankoljon minél előbb. Még mintegy 50 km megtételére van elegendő üzemanyag.

A feltétlen megállásra felszólító lámpa

A gyújtás bekapcsolásakor kigyullad, majd elalszik a motor beindításakor. Más visszajelző-lámpával és/vagy üzenettel együtt jelenik meg, és hangjelzés kíséri.

Kigyulladása esetén biztonsági okokból, a forgalmi viszonyoknak megfelelően azonnal álljon meg. Állítsa le a motort és ne indítsa újra.

Forduljon márkaszervizhez.

A kézifék működését és a fékrendszer meghibásodását jelző lámpa

A gyújtás bekapcsolásakor kigyullad, majd a kézifék kiengedésekor elalszik.

Ha fékezéskor gyullad ki a vissza-jelzőlámpával ® együtt, hangjelzés kíséretében, akkor vagy azt jelzi, hogy a rendszerben csökkent a folyadékszint, vagy azt, hogy meghibásodott a fékrendszer.

Álljon meg és forduljon márkaszervizhez.

Az akkumulátor töltésellenőrző lámpája

A gyújtás bekapcsolásakor kigyullad, majd néhány másodperc után elalszik.

Ha menet közben gyullad ki a visszajelzőlámpával ® együtt, egy hangjelzés kíséretében, akkor ez az elektromos rendszer túlterhelését vagy lemerülését jelzi.

Álljon meg és forduljon márkaszervizhez.

Az olajnyomás visszajel- zőlámpája

A gyújtás bekapcsolásakor kigyullad, majd néhány másodperc után elalszik.

Ha menet közben gyullad ki a visszajelzőlámpával ® együtt, hangjelzés kíséretében, akkor feltétlenül álljon meg, és kapcsolja ki a gyújtást.

Ellenőrizze az olajszintet. Ha az olajszint megfelelő, a jelenségnek más oka van. Forduljon márkaszervizhez.

Figyelmeztető lámpa

A gyújtás bekapcsolásakor kigyullad, majd elalszik a motor beindításakor. Más visszajelzőlámpákkal és/vagy üzenetekkel együtt világíthat a kijelzőegységen.

Vezessen kíméletesen, és keresse fel minél hamarabb a márkaképviseletet. Ezen előírás figyelmen kívül hagyása a gépkocsi károsodásához vezethet.

A dinamikus menetstabilizáló rendszer (ESC) és a kipörgésgátló rendszer visszajelző-lámpája

A gyújtás bekapcsolásakor kigyullad, majd néhány másodperc után elalszik.

Az ellenőrzőlámpa kigyulladásának több oka lehet: tájékozódjon a 2. fejezet „Vezetést segítő berendezések” című részében.

A környezetvédelmi rendszer visszajelzőlámpája

Az ezen funkcióval felszerelt gépkocsik esetén ez a lámpa felvillan a gyújtás bekapcsolásakor, illetve a gépkocsi típusától függően, ha a gyújtást kikapcsolják a motor készenléti fázisában (lásd a „Stop and Start funkció” című részt a 2. fejezetben), majd elalszik.

–Ha folyamatosan világít, forduljon mielőbb márkaszervizhez ;

–Ha villog, csökkentse a fordulatszámot a villogás megszűnéséig. Forduljon azonnal márkaszervizhez.

Olvassa el a 2. fejezet „Karbantartási és környezetvédelmi tanácsok” című részét.

A blokkolásgátló berendezés (ABS) visszajelzőlámpája

A gyújtás bekapcsolásakor kigyullad, majd néhány másodperc után elalszik.

Ha menet közben világít, a blokkolásgátló berendezés hibáját jelzi.

A fékrendszer ekkor az ABS nélküli gépkocsik fékezési jellemzőivel rendelkezik. Forduljon sürgősen márkaszervizhez.

A hűtőfolyadék hőmérsékletére figyelmeztető visszajelzőlámpa

A gyújtás bekapcsolásakor kéken gyullad ki.

Ha pirosra vált, álljon meg, és hagyja járni a motort alapjáraton egy-két percig.

A hőmérsékletnek csökkennie kell, és a visszajelzőlámpa kékre kell, hogy váltson. Ellenkező esetben állítsa le a motort. A folyadék kihűlése után ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét.

Forduljon márkaszervizhez.

Az előizzítás visszajelzője (dízel változat)

Bekapcsolt gyújtásnál világítania kell. Az izzítógyertyák működését jelzi.

Az előizzítás végén kialszik. A motor indítható.

Sebességtúllépésre figyelmeztető lámpa

A lámpa hangjelzés kíséretében kigyullad, ha a gépkocsi több mint 120 km/h sebességgel halad.

Az automata parkolás visszajelzőlámpája

Tájékozódjon a 2. fejezet „Automata parkolás” című részében.

A sebességhatároló és a sebességtartó visszajel-zőlámpája.

Olvassa el a 2. fejezetben a „Sebességtartó” és „Sebességhatároló” című részeket.

A motor készenléti üzemmódjának visszajelzőlámpája

Tájékozódjon a 2. fejezet „Stop and Start funkció” című részében.

A motor készenléti üzemmódjának nem elérhetőségét jelző visszajelzőlámpa

Tájékozódjon a 2. fejezet „Stop and Start funkció” című részében.

A gumiabroncsok nyomáscsökkenésére figyelmeztető rendszer

Tájékozódjon a 2. fejezet „A gumiabroncsok nyomáscsökkenésére figyelmeztető rendszer” című részében.

Sebességváltás jelzője

A kigyulladásuk azt jelzi, hogy ajánlott magasabb (felfelé mutató nyíl) vagy alacsonyabb (lefelé mutató nyíl) sebességfokozatba kapcsolni.

Az ECO (takarékos) üzemmód visszajelzőlámpája

Kigyullad az ECO (takarékos) üzemmód bekapcsolásakor.

Tájékozódjon a 2. fejezet „Takarékos vezetés” című részében.

Utasoldali légzsák ON

Lásd az 1. fejezet „Gyermekek biztonsága: az első utasoldali légzsák ki- és bekapcsolása” című részét.

Utasoldali légzsák OFF

Lásd az 1. fejezet „Gyermekek biztonsága: az első utasoldali légzsák ki- és bekapcsolása” című részét.

A be nem kapcsolt elülső biztonsági övre figyelmeztető visszajelzőlámpa

Ha a gépkocsivezető vagy az első utas biztonsági öve (ha az ülésen utas foglal helyet) nincs becsatolva, a motor beindításakor világít, majd ha a gépkocsi eléri a körülbelül 20 km/h sebességet, villog és hangjelzés hallatszik mintegy 2 percen keresztül.

Megjegyzés: az utasoldali ülésre helyezett tárgy a figyelmeztető jelzést bizonyos esetekben elindíthatja.

Nyitott ajtóra figyelmeztető visszajelzőlámpa