Vissza a listához

360°-OS KAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Az első lökhárítóban, a visszapillantó tükrökben és a csomagtartóban lévő 12 és 3 kamerák információi, valamint a lökhárítókban lévő 4 ultrahangos érzékelők információi alapján a funkció segítséget nyújt a bonyolult manőverek (pl. parkolás) kivitelezésében, a jármű környezetének megjelenítésével.

Művelet

A kamerák négy külön nézetet továbbítanak az 5 multimédia képernyőre.

Ezáltal láthatja a gépkocsi környezetét:

- elülső nézet: az 1 kamerával;

- hátsó nézet: a 3 kamerával;

- madártávlatnézet: az 12 és 3 kamerákkal;

- elülső oldalsó nézet (a gépkocsi típusától függően): a 2 kamerával (utasoldal).

Az ultrahangos érzékelők a gépkocsi előtt, mögött és (a gépkocsi típusától függően) mellett észlelnek akadályokat.

Megjegyzés: győződjön meg róla, hogy a kamerák nincsenek eltakarva (szennyeződés, sár, hó stb. által).

Ez a funkció kiegészítő segítséget nyújt. Semmilyen esetben sem helyettesíti tehát sem a vezető éberségét, sem a felelősségét.

A vezetőnek mindig fel kell készülnie azokra az esetleges hirtelen eseményekre, amelyek bekövetkezhetnek vezetés közben: ügyeljen arra, hogy nincsenek-e kicsi, keskeny mozgó objektumok (gyermek, állat, kerekes székes személy, kerékpáros, kövek, padka stb.) a manőverezés során az autó holtterében.

elülső nézet 1

Az elülső kamera képe az 5 multimédia képernyőn jelenik meg.

Hátsó nézet 3

A hátsó kamera képe az 5 multimédia képernyőn jelenik meg.

Az 5 multimédia képernyő fordított képet jelenít meg a hátsó nézetről 3, a visszapillantó tükörhöz hasonlóan.

Az elülső vagy hátsó nézeten: lejtőn való manőverezés esetén előfordulhat, hogy a multimédia képernyőn megjelenő akadályok közelebb vagy távolabb helyezkednek el a valóságban.

Ezt mindig vegye figyelembe a manővereket megelőző távolságfelmérés során.

Fix segédvonal 6

Az 5 multimédia képernyőre továbbított „elülső” vagy „hátsó” nézet egy vagy két segédvonallal jelenik meg: 6 és 7.

A rendszer használata során először egy vagy több segédvonalat vegyen figyelembe (a mozgót a pálya és a fixet a távolság meghatározása érdekében).

A fix segédvonal a gépkocsi mögötti távolságot jelző színjelöléseket AB és C foglalja magában:

- A (piros) a gépkocsitól körülbelül 30 cm távolságra;

- B (sárga) a gépkocsitól körülbelül 70 cm távolságra;

- C (zöld) a gépkocsitól körülbelül 150 cm távolságra.

Mozgó segédvonal 7 (típustól függően)

Ez kék színben jelenik meg a multimédiás képernyőn 5. A kormánykerék helyzete alapján megadja a gépkocsi pályáját az elülső és hátsó nézetben.

Az elülső, hátsó és oldalsó nézet segédvonalai sík felületre vannak kivetítve, ezért az információt ne vegye figyelembe függőleges vagy a talajon elhelyezkedő tárgyak esetén.

A tárgyak multimédia képernyőn megjelenített képe torzított lehet.

A túlságosan erős fény (hó, napon álló gépkocsi stb.) zavarhatja a kamera által megjelenítet képet.

A kamerák képének kombinált megjelenítése:

- előfordulhat, hogy a kiemelkedő tárgyak (járda, jármű stb.) torzan jelennek meg madártávlatnézetben;

- a jármű tetején lévő tárgyak nem jelennek meg.

Madártávlatnézet

A madártávlatnézet az 12 és 3 kamerák képének kombinált megjelenítését jelenti.

A gépkocsi tetejét és környezetét jeleníti meg.

A jármű pozíciójának megerősítésére használható a közvetlen környezetéhez viszonyítva (elöl, hátul és oldalt).

8 nézet jelzi a jármű helyzetét. A 9 kamerák által le nem fedett területek feketén jelennek meg.

A „madártávlatnézet” módban a multimédia képernyőn megjelenő tárgyak a valóságban távolabb helyezkednek el.

Ezt mindig vegye figyelembe a manővereket megelőző távolságfelmérés során.

Elülső oldalsó nézet az utasoldalon 2

(típustól függően)

A visszapillantó tükörbe szerelt kamera az oldalsó nézetet továbbítja az 5 multimédia képernyőre.

A gépkocsi típusától függően a multimédia képernyőn madártávlatnézetből elülső oldalsó nézetre válthat. További információkért tájékozódjon a multimédia rendszer útmutatójában.

Az „Elülső oldalsó nézet az utasoldalon” a multimédia képernyőn fix segédvonalakkal jelenik meg, hogy lehetővé tegye a távolságok mérését.

Rögzített segédvonalak 10, 11 és 12

10 rögzített segédvonalak a jármű elülső részét jelölik.

12 rögzített segédvonalak a jármű szélességét jelölik, a visszapillantó tükrökkel együtt.

11 rögzített segédvonalak zölddel és szaggatottan jelennek meg. Ezek a 10 és 12 rögzített segédvonalak meghosszabbításai.

A gépkocsi típusától függően a multimédia képernyőn madártávlatnézetből elülső oldalsó nézetre válthat. További információkért tájékozódjon a multimédia rendszer útmutatójában.

Akadályészlelés

A rendszer működése során, ha a „Parkolást segítő rendszer” funkció egy vagy több akadályt észlel a jármű környezetében, a 13 jelzővonalak megjelennek:

- madártávlatnézetben;

- elülső oldalsó nézetben az utasoldalon (a gépkocsi típusától függően).

A hangjelzésen kívül ezek a jelzővonalak az akadály távolságát is jelzik különböző színekkel:

- Zöld: akadály kb. 50 és 70 cm közötti távolságban;

- Sárga: akadály kb. 30 és 50 cm közötti távolságban;

- Piros: akadály kb. 30 cm-en belül.

Ezek a jelzővonalak az akadályok észlelési helyét is kijelzik, az akadályok helyzetét a „jármű” szimbólumhoz viszonyítva jelzik.

További információ PARKOLÁST SEGÍTŐ RENDSZER.

Bekapcsolás/kikapcsolás

Automata üzemmód

Bekapcsolt gyújtásnál az automata üzemmód a hátrameneti sebességfokozat kiválasztásakor aktív. A hátsó nézet és a madártávlatnézet az 5 multimédia képernyőn jelenik meg.

Ha hátrameneti fokozatból gyorsan vált előremeneti fokozatba, a hátsó nézet és madártávlatnézet helyét az elülső nézet és a madártávlatnézet veszi át az 5 multimédia képernyőn.

Az automatikus üzemmód kikapcsolása:

- ha a sebességváltó kar üres állásban (mechanikus sebességváltó), vagy N vagy P állásban (automata sebességváltó) van kb. három másodpercig;

- ha a gépkocsi sebessége átlépi a 10 km/ h-t.

Kézi üzemmód

A manuális üzemmód aktiválásához álló gépkocsinál, bekapcsolt gyújtásnál nyomja meg a 14 gombot: az elülső nézet és a madártávlatnézet megjelenik a multimédia képernyőn.

A manuális üzemmód kikapcsolása:

- ha a gépkocsi sebessége eléri a 10 km/h-t;

- ha a váltót kb. három perce nem használja;

- ha megnyomja a 14 gombot.

- Ne használja ezt a funkciót, ha a külső visszapillantó tükrök behajtott helyzetben vannak.

- A funkció használata előtt győződjön meg róla, hogy a csomagtartó megfelelően be van csukva.

- Ne tegyen semmit a kamerákra vagy a kamerák elé.

A becsült távolság és a tényleges távolság közötti különbség

Meredek emelkedőn való haladás vagy tolatás

15 rögzített segédvonalak a távolságokat közelebbinek mutatják a valóságnál.

A képernyőn megjelenő tárgyak a valóságban távolabb helyezkednek el a lejtőn.

Például, ha a képernyőn egy tárgy a D pozícióban van, a tényleges távolságot az E jelzi.

Meredek lejtőn való haladás vagy tolatás

15 rögzített segédvonalak a távolságokat távolabbinak mutatják a valóságnál.

Ezért a képernyőn megjelenő tárgyak a valóságban közelebb helyezkednek el a lejtőn.

Például, ha a képernyőn egy tárgy a G pozícióban van, a tényleges távolságot az F jelzi.

Haladás vagy tolatás kilógó tárgy felé

A képernyőn a H pozíció távolabbinak tűnik, mint a J pozíció. A H pozíció azonban ugyanolyan távolságban van, mint a K pozíció.

A rögzített és mozgatható segédvonalak által jelölt pálya nem veszi figyelembe a tárgyak magasságát. Így fennáll a veszélye, hogy a jármű összeütközik a tárggyal, ha a K pozíció felé tolat.

A rendszer működésének korlátai

A rendszer bizonyos területeken nem képes megjeleníteni a tárgyakat.

Elülső vagy hátsó nézet módban a rendszer nem tudja megjeleníteni az L területen lévő tárgyakat.

madártávlatnézetben a rendszer nem tud nagy tárgyakat megjeleníteni az M területen (a megjelenített terület szélének közelében).

A kijelzés beállítása

A funkció használatához bekapcsolt gyújtásnál nyomja meg a 14 gombot, vagy tegye a sebességváltó kart R állásba (automata sebességváltónál) vagy hátramenetbe (mechanikus sebességváltónál).

A funkció különböző nézeteket jelenít meg a képernyőn, a sebességváltó helyzete alapján.

A gépkocsi típusától függően a „madártávlatnézet” vagy az „elülső oldalsó nézet az utasoldalon” lehetőségek közül választhat.

Ezeket a beállításokat biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze el.

Ha a sebességváltó R állásban (automata sebességváltónál) vagy hátramenetben van (mechanikus sebességváltónál), a következő nézetek állnak rendelkezésre:

- megosztott képernyő a hátsó/madártávlatnézet között;

vagy

- megosztott képernyő a hátsó/elülső oldalsó nézet között (a gépkocsi típusától függően).

Amikor hátrameneti állásból P állásba (automata sebességváltónál) vagy üres állásba (mechanikus sebességváltónál) vált, a következő nézetek állnak rendelkezésre:

- megosztott képernyő a hátsó/madártávlatnézet között;

vagy

- megosztott képernyő a hátsó/elülső oldalsó nézet között (a gépkocsi típusától függően).

Amikor hátrameneti állásból D állásba (automata sebességváltónál) vagy egy előremeneti fokozatba (mechanikus sebességváltónál) vált, a következő nézetek állnak rendelkezésre:

- megosztott képernyő az elülső/madártávlatnézet között;

vagy

- megosztott képernyő az elülső/elülső oldalsó nézet között (a gépkocsi típusától függően).

A kamerabeállítások módosítása

Módosíthatja a következő paramétereket:

- fényerősség;

- színek;

- kontraszt.

További információkért tájékozódjon a multimédia rendszer útmutatójában.

Megjegyzés: biztonsági okokból a nézetek a jármű mozgása közben nem jelennek meg a „Beállítások” menüben.

A 360°-OS NÉZET HASZNÁLATA