Vissza a listához

AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fokozatválasztó kar 1

P: parkoló állás

R: hátramenet

N: üres állás

D: automata üzemmód

L: „Low” üzemmód (járműtől függően)

A kijelzőegységen található 4 kijelző tájékoztatja az 1 fokozatválasztó állásáról.

Megjegyzés: nyomja meg a 2 gombot a következőkhöz:

- a P állás kikapcsolása;

- váltás D, L vagy N állásból R vagy P állásba;

- váltás D állásból L állásba.

Elindulás

A fokozatválasztó kar 1 P helyzetben, indítsa be a motort.

A P állásból történő kivételhez a biztosítógomb 2 lenyomása előtt feltétlenül nyomja le a fékpedált.

Lábával a fékpedálon (a figyelmeztető lámpa 3 eltűnik a kijelzőről), vegye ki a P helyzetből, engedje fel a reteszelő gombot 2 és kapcsolja be a D helyzetet.

A fokozatválasztó kar D vagy R állásba kapcsolása kizárólag álló gépkocsinál, lenyomott fékpedál esetén, és a gázpedál felengedett helyzetében történhet.

5 és 6 sebességváltó kapcsolók

A gépkocsi típusától függően az 5 és 6 pedálokat fokozatváltáshoz is használhatja, ha a kar D helyzetben van.

5: Váltson alacsonyabb fokozatra.

6: Váltson magasabb fokozatra.

A P, N, L és R állásokhoz nem lehet hozzáférni a pedálokkal.

Vezetés automata üzemmódban

Tegye a kart 1 D állásba.

A legtöbb közlekedési helyzetben nem kell a sebességváltóhoz nyúlni: a sebességváltás automatikusan és a motor fordulatszáma szerinti legalkalmasabb pillanatban történik, mivel az automatika figyelembe veszi a jármű terhelését, az út jellegét és a vezetési stílust.

Gazdaságos vezetés

Menet közben a kart hagyja mindig D állásban, ilyenkor a gázpedált kicsit felengedve alacsonyabb motorfordulatszámot biztosító fokozat kapcsolódik be.

Gyorsítás és előzés

Nyomja meg határozottan a gázpedált (a pedál ellenállási pontján túlhaladva).

Ez lehetővé teszi, hogy a motor lehetőségeit figyelembe véve az automatika visszakapcsoljon a megfelelő fokozatba.

Vezetés kézi üzemmódban

Ha D állásban vezet, átválthat kézi üzemmódra a kormánykeréken található 5 és 6 kapcsolók segítségével. A gépkocsi típusától függően két kézi vezetési üzemmód áll rendelkezésre:

- egy „ideiglenes” kézi üzemmód, amely fokozatváltáshoz használható az egyik kapcsoló rövid megnyomásával. A D vezetési mód és a kapcsolt sebességfokozat megjelenik a kijelzőegységen.

Megjegyzés: a sebességváltó automatikusan visszatér automata D üzemmódba, ha a kapcsolt sebességfokozat nem optimális, vagy ha a kapcsolókat hosszú ideje nem használták.

- egy állandó kézi üzemmód aktiválható valamelyik kapcsoló nyomva tartásával. Az M vezetési mód és a kapcsolt sebességfokozat megjelenik a kijelzőegység 7 kijelzőjén.

Megjegyzés: térjen vissza automata üzemmódba a jobb oldali kapcsoló nyomva tartásával. Az automata D üzemmód megjelenik a kijelzőegységen.

Minden esetben :

- ha lefelé szeretne váltani, nyomja meg a bal oldali fogantyút;

- ha felfelé szeretne váltani, nyomja meg a jobb oldali fogantyút.

Megjegyzés: a kijelző típusától függően a + és - vagy és jelzők magasabb vagy alacsonyabb fokozatra való váltást javasolnak.

Különleges esetek

Bizonyos vezetési helyzetekben (például a motor kímélése vagy az elektromos menetstabilizáló rendszer ESC működésbe lépése mellett stb.) elképzelhető, hogy az automatika felülbírálja a kézi fokozatot és automatikusan egy másikba kapcsolja a váltót.

A hibás műveletek elkerülése céljából lehetséges az is, hogy az automatika nem hajtja végre a kézi sebességváltást: ebben az esetben figyelmeztetésül a sebességfokozat kijelzése villog néhány másodpercig.

Emelkedőn az álló helyzet megtartásához ne hagyja a lábát a gázpedálon.

Ez az automata sebességváltó túlmelegedését okozhatja.

A gépkocsi elhagyása előtt ellenőrizze, hogy a P visszajelzőlámpa világít-e a kijelzőegységen.

A gépkocsi elgurulhat.

Különleges helyzetek

Ha az út típusa vagy időjárási feltételek (meredek emelkedők, hirtelen lejtő útszakaszok, mély hó, homok vagy sár) megnehezítik az automata üzemmódot, a gépkocsi típusától függően ajánlatos:

- kormányváltóval szerelt járműveknél: váltson kézi üzemmódra a lapátok segítségével. Ez azért szükséges, hogy elkerülje az „automatika” által kezdeményezett állandó sebességváltásokat, vagy hogy hosszú lejtőknél legyen motorfék.

- nem kormányváltóval szerelt járműveken: használja a „Low” módot, amely lehetővé teszi a rossz tapadású felületeken (hó, sár stb.) alacsony, 50 km/h alatti sebességgel történő vezetést, lejtőn felkapaszkodást vagy motorfékezést dombról való ereszkedéskor. Ehhez állítsa a kart L állásba.

Megjegyzés: „Low” üzemmódban, a motor fordulatszámának ingadozása folyamatos és a gyorsulások egyenletesebbek.

Hideg időben a motor lefulladását elkerülendő, a P vagy N helyzetből való kivétel előtt várjon néhány pillanatot, mielőtt a választókart D, R vagy L állásba kapcsolja.

Várakozás a járművel

Amikor megállt, tartsa a lábát a féken, és tegye a kart P állásba: a sebességváltó üres állásban, a meghajtott kerekek mechanikusan rögzítve vannak.

Győződjön meg arról, hogy az automata parkolófék aktiválva van-e.

Karbantartási periódus

Tájékozódjon a gépjármű karbantartási füzetéből, vagy forduljon a márkaképviselethez, hogy ellenőrizze, hogy az automata sebességváltó igényel-e karbantartást.

Ha a karbantartás nem szükséges, nem kell az olajszintet feltölteni.

Működési rendellenességek

- menet közben, ha a kijelzőegységen a(z) „Automata váltót ellenőrizni” üzenet jelenik meg, akkor ez működési rendellenességet jelez.

Forduljon azonnal márkaszervizhez;

- menet közben, ha a kijelzőegységen megjelenik a „Sebességváltó túlmelegedett” üzenet, álljon meg amint lehet, és hagyja lehűlni a sebességváltót, amíg az üzenet el nem tűnik;

- automata sebességváltós jármű hibaelhárítása VONTATÁS: autómentés.

Indításkor, ha a kar P állásban ragad a fékpedál lenyomásakor (például az akkumulátor lemerülése esetén), kézzel is kiengedheti a kart a meghajtott kerekek feloldása érdekében. Ehhez akassza ki a gumiharang alját, és nyomja meg a 9 gombot a karon lévő 8 gomb egyidejű megnyomása mellett, a kar feloldásához, és N állásba való váltáshoz.

A lehető leghamarabb forduljon márkaszervizhez.

A(z) P helyzet használata csak álló járműben lehetséges.

Biztonsági okokból soha ne kapcsolja ki a gyújtást a gépjármű teljes megállása előtt.

A manőverek során a gépkocsi alvázának felütközése (például útpadkának, járdaszegélynek stb.) a gépkocsi sérüléséhez vezethet (például a féltengely deformációja).

A baleset kockázatának elkerülése érdekében ellenőriztesse gépjárművét szakszervizzel.