Vissza a listához

ADAPTÍV SEBESSÉGTARTÓ STOP AND GO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A radarból vagy a kamerából származó információk alapján a Stop and Go adaptív sebességtartó automatika funkció lehetővé teszi a kiválasztott sebesség fenntartását, ugyanakkor biztonságos távolságot tart az elöl haladó járműtől.

Ha az elöl haladó jármű leáll, a Stop and Go adaptív sebességtartó automatika teljesen leállíthatja a járművet, mielőtt újra elindulna.

A rendszer a motor és a fékrendszer segítségével szabályozza a jármű gyorsulását és lassulását.

A rendszer maximális hatótávolsága körülbelül 150 méter. Ez az útviszonyoktól függően változhat (terep, időjárási viszonyok stb.)

A Stop and Go adaptív sebességtartó automatika funkció 0 km/h és 170 km/h között aktiválható az útviszonyoknak (forgalom, időjárás stb.) megfelelően.

A funkciót a szimbólum jelzi.

Megjegyzés:

- a járművezetőnek be kell tartania a legnagyobb sebességhatárt és a biztonságos távolságokat az adott országban;

- a Stop and Go adaptív sebességtartó a fékezési teljesítmény egyharmadáig fékezheti a gépkocsit. Az adott helyzettől függően előfordulhat, hogy a vezetőnek ennél erősebben kell fékeznie.

A Stop and Go adaptív sebességtartó automatika nem kezdeményez vészleállást, és fékezési képessége korlátozott.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció.

Soha nem válthatja fel a sebességkorlátozások és a biztonságos távolságok betartását, valamint a vezető éberségét és felelősségét.

A járművezetőnek mindig uralma alatt kell tartania a járművet.

A járművezetőnek mindig a környezettől és a közlekedési viszonyoktól függően kell meghatároznia a sebességét.

A(z) Stop and Go adaptív sebességtartó automatika csak autópályán (vagy többsávos főúton elválasztó elemmel) használható.

A sebességtartó automatika nem használható sűrű forgalomban, kanyargós vagy csúszós úton (jegesedés, vízhártya, kavics) és kedvezőtlen időjárási körülmények között (köd, eső, oldalszél stb.).

Balesetveszély.

Az 1 kamera elhelyezkedése

Győződjön meg arról, hogy a szélvédőt ne takarja semmi (piszok, sár, hó, pára stb.).

2 radar elhelyezkedése

Győződjön meg róla, hogy a radar területét semmi sem takarja el (piszok, sár, hó vagy rosszul felszerelt rendszámtábla), nem érte ütés, és nem módosították (beleértve a fényezést is) vagy a gépkocsi elején (hűtőrács vagy embléma stb.) nincs felszerelt tartozék.

Kapcsolók

3 Biztonságos távolság beállításai

4 A funkció készenléti állapota (a szabályozott sebességérték memorizálásával) (0).

5 Stop and Go az adaptív tempomat fő leállítási/indítási kapcsolója .

6 A szabályozott sebesség bekapcsolása, elmentése, illetve csökkentése (SET/-).

7 Kapcsolja be az aktiváláshoz, és növelje a szabályozott sebességet, vagy hívja elő a memorizált szabályozott sebességet (RES/+).

Fontos: lábát mindig tartsa a pedálok közelében, hogy bármilyen eseményre fel legyen készülve.

A rendszer megfelelő működése érdekében a radar és a kamera zónáját tisztán kell tartani, ezeken módosítás nem végezhető.

Kijelzések

8 Stop and Go adaptív sebességtartó visszajelzőlámpája.

9 Jármű elöl.

10 Tárolt biztonságos távolság

11 Tárolt szabályozott sebességérték.

Üzembe helyezés

Nyomja meg a 5kapcsolót.

A visszajelző lámpa szürke színben kigyullad, és a(z) „Távolságtartó bekapcsolva” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen vonalakkal jelezve, hogy a funkció működik és várja a szabályozott sebesség megadását.

Ez a funkció nem aktiválható, ha:

- a parkolófék be van húzva;

- a parkolássegítő rendszer már be van kapcsolva AUTOMATA PARKOLÁS.

A(z) Távolságtartó nem elérhető üzenet jelenik meg a kijelzőegységen.

A sebességszabályozás indítása

Ha a jármű álló helyzetben van, vagy állandó sebességgel halad, nyomja meg a 6 (SET/-) vagy 7 (RES/+) gombokat a funkció bekapcsolásához és az aktuális sebesség tárolásához. A legkisebb szabályozott sebesség 30 km/h.

A szabályozott sebességérték 11 megjelenik a vonalak helyén, és a sebességtartó funkció működését a szabályozott sebesség zöld háttér előtt való megjelenése és a visszajelzőlámpa kigyulladása jelzi. Ha a 170 km/h sebességnél nagyobb sebességgel próbálja aktiválni a funkciót, akkor megjelenik a „Hibás érték” üzenet, és a funkció inaktív marad.

Ha van elmentett sebességérték, és a szabályozás be van kapcsolva, leveheti a lábát a gázpedálról.

Megjegyzés: ha a jármű sebessége körülbelül 30 km/h-nál alacsonyabb, a funkció 30 km/h alapértelmezett szabályozott sebességértéket alkalmaz. A jármű addig gyorsít, amíg el nem éri a tárolt szabályozott sebességértéket.

A követési távolságra figyelmeztető rendszer bekapcsolása

Amint a sebességtartó automatikát bekapcsolja, az alapértelmezett 10 biztonságos követési távolság zöld háttérrel megjelenik a kijelzőegységen. Az alapértelmezett biztonságos követési távolság körülbelül két másodpercnek felel meg (lásd a következő oldalakon).

Ha sávjában a rendszer egy gépkocsit érzékel, egy gépkocsi körvonala 9 jelenik meg a távolságmérő felett 10 a kijelzőegységen.

A jármű beállítja a sebességét az elöl haladó jármű sebességére, és szükség szerint aktiválja a fékeket (a féklámpák kigyulladnak), hogy megtartsa a kijelzőegységen látható távolságot.

Megjegyzés:9 körvonal mérete az elöl haladó jármű és az Ön járműve közötti távolságtól függ. Minél nagyobb ez a körvonal, annál közelebb van a jármű az elöl haladó másik járműhöz.

A szabályozott sebesség beállítása

A sebességet módosíthatja, ha ismételten megnyomja (kisebb módosításhoz), vagy nyomva tartja (nagyobb módosításhoz) a 6 vagy a 7 gombot:

- használja a (SET/-) gombot 6 a sebesség csökkentéséhez;

- használja a (RES/+) gombot 7 a sebesség növeléséhez.

A követési távolság beállítása

A gépkocsi és az előtte haladó jármű közötti biztonságos követési távolságon bármikor változtathat a 3 gomb egymás után többszöri megnyomásával.

A vízszintes távolságmérő a kijelzőegységen a különböző rendelkezésre álló biztonságos követési távolságokat jelzi:

- távolságmérő A: nagy távolság (körülbelül 2,4 másodpercnek felel meg);

Biztonságos távolság beállítása (folyt.)

- távolságmérő B: 2. közepes távolság (körülbelül 2 másodpercnek felel meg);

- távolságmérő C: 1. közepes távolság (körülbelül 1.6 másodpercnek felel meg);

- távolságmérő D: kis távolság (körülbelül 1,2 másodpercnek felel meg).

A kiválasztott távolsági zöld háttér előtt jelenik meg a kijelzőegységen. A többi műszer szürke hátterű marad.

Megjegyzés: a távolságot a forgalom, a helyi előírások és az időjárási körülmények függvényében kell beállítani.

A biztonságos távolságot a rendszer alapértelmezetten beállítja a távolságmérőn B.

A beállított szabályozott sebesség átlépése

Minden pillanatban lehetőség van a szabályozott sebesség túllépésére a gázpedál megnyomásával.

Ha túllépik, a szabályozott sebesség 11 piros színben jelenik meg.

A műszer villog, ha a jármű és az előtte haladó jármű közötti távolság kisebb, mint a kiválasztott biztonságos követési távolság: a Biztonságos távolság tartása funkció már nem aktív.

Majd engedje fel a gázpedált: a sebességtartó automatika és a biztonságos távolság tartása funkció automatikusan visszaállítja a korábban beállított sebesség- és távolságértékeket.

Előző manőver

Ha előzni kívánja az Ön előtt haladó járművet, a jelző aktiválása ideiglenesen kikapcsolja a biztonságos távolság tartását, és lehetővé teszi a kellő sebességet az előzés elvégzéséhez.

A jármű leállítása és elindulás

Ha az elöl haladó jármű lelassít, a rendszer szükség szerint igazodik a sebességhez, akár a teljes megállásig (pl. nagy forgalomban). A jármű néhány méterre az elöl haladó járműtől áll meg. A „Stop and Start” funkció a motort készenléti állapotba helyezheti STOP AND START FUNKCIÓ. Ha az elöl lévő jármű újra elindul:

- ha a megállás nem haladja meg a kb. három másodpercet, a jármű automatikusan elindul a vezető közbeavatkozása nélkül;

- ha a megállási idő meghaladja a kb. három másodpercet, akkor nyomja le a gázpedált, vagy nyomja meg a 7 (RES/+) gombot a jármű ismételt elindulásához. A „Nyomja le: RES/+ vagy gyorsítson” üzenet megjelenik a műszerfalon a megerősítéshez.

Ha a megállás meghaladja a kb. három percet, az elektronikus parkolófék automatikusan aktiválódik, és a Stop and Go adaptív sebességtartó automatika kikapcsol. A jelző kialszik, jelezve a funkció kikapcsolását.

A funkció készenléti állapota

A funkciót készenléti módba állíthatja, ha:

- ön működteti a kapcsolót 4 (0);

- a fékpedált a jármű haladása közben lenyomja.

A rendszer inaktiválja a funkciót, ha:

- a sebességváltót P, R vagy N állásba kapcsolja;

- kioldja a vezető biztonsági övét;

- kinyitja az egyik ajtót;

- megnyomja a motor indítás/leállítás gombját;

- a lejtő túl meredek;

- a jármű sebessége 180 km/h felett van;

- bizonyos vezetési segédfunkciók és korrekciós eszközök aktiválódnak (aktív vészfékezés, ABS, ESC stb.)

A készenlétet mindig a műszerfalon szürke színnel megjelenő figyelmeztető lámpák és a(z) „Adaptív seb. szabályozó KI” üzenet erősítik meg.

A Stop and Go „adaptív sebességtartó automatika” készenléti állapotba helyezése vagy kikapcsolása nem okoz gyors sebességcsökkenést: a fékpedállal kell fékezni szükség esetén.

Kilépés a készenléti állapotból

A tárolt szabályozott sebesség alapján

Ha van elmentett sebességérték, van mód annak előhívására, miután meggyőződött arról, hogy a forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik (forgalom, út állapota, időjárási viszonyok stb.). Nyomja meg a 7 (RES/+) gombot a megerősített sebességtartományban.

Amikor a tárolt sebességet újra előhívja, a sebességtartó automatika aktiválását megerősíti a zölden megjelenő szabályozott sebesség.

Megjegyzés: ha a korábban tárolt sebesség nagyobb, mint az aktuális sebesség, a jármű felgyorsul, hogy elérje ezt a sebességet.

Az aktuális sebesség alapján

A sebességtartó rendszer felfüggesztett állapotában a 6 (SET/-) kapcsoló egyszeri megnyomása bekapcsolja a funkciót, a memorizált sebességérték figyelembevétele nélkül: a rendszer a gépkocsi aktuális haladási sebességét veszi figyelembe.

„Take control of the vehicle” figyelmezetés

Bizonyos helyzetekben (például egy sokkal lassabb járműhöz közeledve, gyorsan sávot váltó járművek stb.) előfordulhat, hogy a rendszernek nem lesz ideje reagálni.

A helyzettől függően a rendszer hangjelzést ad:

- narancssárga figyelmeztetéskor E, ha a helyzet a vezető figyelmét igényli;

vagy

- piros figyelmeztetéskor F, amelyhez a(z) Fékezzen üzenet tartozik, ha a helyzet a vezető azonnali figyelmét igényli.

Minden helyzetben reagáljon megfelelően, és hajtsa végre a megfelelő manővereket.

A funkció kikapcsolása

A „Stop and Go adaptív sebességtartó automatika” kikapcsol, ha megnyomja a 6 gombot. A figyelmeztető lámpa kialszik a műszerfalon, annak megerősítésére, hogy a funkció már nem aktív.

Ideiglenes elérhetetlenség

A radar képes érzékelni az elöl haladó járműveket. A rendszer nem működik megfelelően, ha a radar észlelési területe el van takarva, vagy ha a jele megszakad.

Ha a radar észlelési területe takarva van, vagy a radarjel megszakad, a „Első radar kitakarva” üzenet jelenik meg a műszerfalon, és a „Stop and Go adaptív sebességtartó automatika” kikapcsol. A zöld figyelmeztető lámpa kialszik, hogy jelezze, a funkció automatikusan kikapcsolt.

Győződjön meg róla, hogy a radar területét semmi sem takarja el (piszok, sár, hó vagy rosszul felszerelt rendszámtábla), nem érte ütés, és nem módosították (beleértve a fényezést is) vagy a gépkocsi elején (hűtőrács vagy embléma stb.) nincs felszerelt tartozék.

Bizonyos földrajzi területeken fennálló körülmények akadályozhatják a funkció működését, például:

- építési zónák, alagutak, hosszú hidak vagy ritkán használt utak útjelző vonalak nélkül, közeli táblák vagy fák nélkül;

- katonai vagy repülőtéri zóna.

A funkció működéséhez el kell hagynia az ilyen területeket.

Minden esetben, ha az üzenet nem törlődik a motor újraindítása után, forduljon egy hivatalos márkakereskedőhöz.

Működési rendellenességek

A(z) „Stop and Go adaptív sebességtartó automatika” funkció működési rendellenessége esetén a(z) „Seb. szabályozó ellenőrizendő” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen, és a(z) „Stop and Go adaptív sebességtartó automatika” funkció megszakad.

Ha működési hiba az „Autópálya és forgalmi segéd” működési hibája FORGALMI ÉS AUTÓPÁLYA ASSZISZTENS észlelhető, a(z) „Stop and Go adaptív sebességtartó automatika” funkció megszakad.

Forduljon márkaszervizhez

A rendszer működésének korlátai

Járműészlelés

A rendszer csak olyan járműveket (autókat, teherautókat, motorkerékpárokat) észlel, amelyek a járművel azonos irányba mozognak.

Az ugyanabba a sávba forduló járművet (pl. G) a rendszer csak akkor veszi figyelembe, amikor az belép a kamera és a radar észlelési területére.

A rendszer hirtelen vagy késleltetett fékezést kezdeményezhet.

A rendszer nem tudja észlelni a következőket:

- kereszteződéshez érkező járművek: csúszós utak (pl. H) stb.;

- az út rossz oldalán haladó, vagy Ön felé tolató járművek.

A(z) Stop and Go adaptív sebességtartó automatika csak autópályán (vagy többsávos főúton elválasztó elemmel) használható.

Észlelés kanyarban

Előfordulhat, hogy kanyarba való belépéskor a radar és/vagy a kamera ideiglenesen nem tudja észlelni az elöl haladó járművet (például J).

A rendszer gyorsulást kezdeményezhet.

A kanyarból való kilépéskor az elöl haladó jármű felismerése megszakadhat vagy késlekedhet.

A rendszer hirtelen vagy késleltetett fékezést kezdeményezhet.

Járművek észlelése szomszédos sávokban

A rendszer felismeri a szomszédos sávban közlekedő járműveket:

- kanyarba való belépéskor (például K);

- keskeny sávú úton történő haladáskor;

- ha a szomszédos sávban haladó jármű sebessége kisebb, és ha az egyik ilyen jármű túl közel van a másik jármű sávjához.

A rendszer helytelenül kezdeményezheti a jármű lassítását vagy fékezését.

A terep miatt nem látható járművek

A rendszer nem észleli a terep miatt nem látható vagy a kamera és a radar észlelési területén kívül lévő járműveket emelkedőn vagy lejtőn.

Járművek a kamera és a radar észlelési területén kívül.

A rendszer későn vagy egyáltalán nem reagál, ha az érzékelt járművek a kamera és a radar észlelési területén kívül vannak, különösen a következő esetekben:

- túl hosszú tárgyakat szállító járművek;

- magas járművek (például L) tényleges hossza a radar észlelési területén kívül (építőgép, mezőgazdasági gép, vontatójármű stb.);

- a sávban nem eléggé középen haladó járművek;

- keskeny járművek, amelyek túl közel vannak (pl. M).

Álló és lassan mozgó járművek

Ha sebessége meghaladja a kb. 50 km/h-t, a rendszer nem érzékeli a következőket:

- álló járművek (pl. N);

- nagyon lassan mozgó járművek.

Ha a sebesség kisebb, mint kb. 50 km/h, a rendszer nem reagál, vagy nagyon későn reagálhat a következőkre:

- álló járművek (pl. N);

- nagyon lassan mozgó járművek;

- az elöl haladó 12 járművek, amelyek sávot váltanak, és felfednek egy álló járművet 13 (pl. P);

- ha a gépkocsi álló helyzetben van 14, amikor sávot vált (pl. Q).

Mindig álljon készen arra, hogy átvegye az irányítást a jármű felett, ha álló vagy nagyon lassan mozgó járművekhez közelít (pl. N).

A Stop and Go adaptív sebességtartó automatika nem kezdeményez vészleállást, és fékezési képessége korlátozott.

A rögzített akadályok és kis méretű objektumok nem észlelhetők

A rendszer nem tudja észlelni a következőket:

- gyalogosok, kerékpárok, robogók stb.;

- állatok;

- rögzített akadályok (útdíjfizetési helyek, falak stb.) (pl. R).

Ezeket a rendszer nem veszi figyelembe. Nem váltanak ki riasztást vagy reakciót a rendszerben.

Nagy sebességgel sávba haladó járművek észlelése

Ha az Ön járművét egy másik, nagy sebességgel haladó jármű megelőzi 15 (motorkerékpár, autó stb.), és a jármű ideiglenesen Ön és az Ön előtt haladó jármű között van 16, a rendszer indokolatlan gyorsítást, lassítást vagy fékezést válthat ki.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Soha nem válthatja fel a sebességkorlátozások és a biztonságos távolságok betartását, valamint a vezető éberségét és felelősségét.

A járművezetőnek mindig uralma alatt kell tartania a járművet.

A járművezetőnek mindig a környezettől és a közlekedési viszonyoktól függően kell meghatároznia sebességét, függetlenül a rendszer jelzéseitől. A sávot körülhatároló vonalak kivételével a rendszer nem ismeri fel a forgalomjelző eszközöket (közlekedési lámpák, táblák, gyalogos átjárók stb.). Ezek nem váltanak ki riasztást vagy reakciót a rendszerben.

A rendszer semmilyen esetben sem szolgál akadályérzékelő vagy ütközéselkerülő rendszerként.

A(z) Stop and Go adaptív sebességtartó automatika csak autópályán (vagy többsávos főúton elválasztó elemmel) használható.

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Egy esetleges ütközés módosíthatja a radart és/vagy a kamera helyzetét és teljesítményét. Kapcsolja ki a rendszert, és forduljon egy hivatalos márkakereskedőhöz.

- A radar és/vagy kamera helyzete körüli területen bármilyen műveletet (csere, javítás, szélvédő módosítás, fényezés stb.) csak képzett szakember végezhet.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A funkció kikapcsolása

A funkció le kell tiltani, ha:

- a gépkocsi kanyargós úton halad;

- a gépkocsit vontatják (autómentés);

- a gépkocsi egy utánfutót vagy egy lakókocsit vontat;

- a járművet alagútban vagy egy fémszerkezet közelében vezetik;

- a jármű egy útdíjfizetési pontra, útépítési területre vagy túl keskeny sávba érkezik;

- a járművet nagyon meredek lejtőn vezetik felfelé vagy lefelé;

- a láthatóság rossz (ragyogó nap, köd stb.);

- a járművet csúszós útfelületen vezetik (eső, hó, kavics stb.);

- az időjárási viszonyok rosszak (eső, hó, oldalszél stb.);

- a radarterület sérült (ütések stb.);

- a kamera területe megsérült (pl. a szélvédő belsején vagy külső felén);

- a szélvédő megrepedt vagy deformálódott.

Ha a rendszer rendellenesen viselkedik, kapcsolja ki, és vegye fel a kapcsolatot egy márkaszervizzel.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos körülmények megzavarhatják vagy ronthatják a rendszer működését, például:

- a szélvédő vagy a lökhárító felületét takarja valami a radar területén (piszok, jég, hó, pára, rendszámtábla stb.);

- összetett környezeti feltételek (alagút stb.);

- rossz időjárási viszonyok (hó, nagy eső, jégeső, fekete jég stb.);

- rossz látási viszonyok (éjszaka, köd stb.);

- rossz a kontraszt a gépkocsi és az azt körülvevő terület között (pl. fehér gépkocsi egy havas területen stb.);

- vakító körülmények ( vakító napsütés, szembejövő járművek fényszórói stb.) esetén;

- keskeny, kanyargós vagy hullámos út (szűk kanyarok stb.);

- lassabb jármű, jelentős sebességkülönbséggel;

- a járműhöz nem alkalmas szőnyegek használata. A vezető oldalán csak a típusnak megfelelő, olyan kiegészítő szőnyeget használjon, amely illeszkedik a gépkocsi előzetesen felszerelt elemeihez. Rendszeresen ellenőrizze a szőnyeg rögzítését. Ne tegyen egymásra több szőnyeget. A pedálok beakadásának veszélye.

Ezekben az esetekben a rendszer hibásan avatkozhat be.

Nem kívánt fékezés vagy gyorsulás veszélye.

Számos előre nem látható helyzet befolyásolhatja a rendszer működését. Bizonyos tárgyakat vagy járműveket, amelyek a kamera vagy a radarérzékelő zónájában megjelenhetnek, a rendszer helytelenül értelmezhet, ami esetleg nem megfelelő gyorsulást vagy fékezést eredményezhet.

Mindig figyeljen a hirtelen eseményekre, amelyek a vezetés közben előfordulhatnak. Mindig tartsa az irányítása alatt a járművet azáltal, hogy lábát a pedálok közelében tartja, így bármilyen esetben készen állhat a közbelépésre.

AZ AUTÓPÁLYA- ÉS KÖZLEKEDÉSI TORLÓDÁS ASSZISZTENS HASZNÁLATA