Vissza a listához

ELEKTRONIKUS PARKOLÓFÉK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rásegítéses működés

Parkolófék behúzása

A gépkocsi legyen álló helyzetben, rögzíthető az elektromos parkolófékkel:

- a motor indítás/leállítás gomb megnyomásával 1;

vagy

- ha a vezető biztonsági öve nincs bekapcsolva;

vagy

- ha a vezetőoldali ajtó nyitva van;

vagy

- amikor a sebességváltó állásban P van.

Más esetekben, például a motor lefulladása esetén, vagy ha a Stop and Start funkció miatt készenléti állapotba kerülne STOP AND START FUNKCIÓ, az automata parkolófék ilyenkor nem húz be automatikusan. Ilyenkor a parkolóféket kézzel kell behúzni.

Bizonyos országokban a rásegítéses fékbehúzás nem működik. Tájékozódjon a „Kézi működtetés” című fejezetben.

Az automata parkolófék behúzását a kijelzőegységen a(z) „Parkolófék behúzva” üzenet és a } visszajelzőlámpa igazolja vissza, a 2 kapcsolón pedig a 3 visszajelzőlámpa.

A motor leállítását követően, a visszajelző-lámpa 3 az automata parkolófék behúzása után néhány perccel kialszik, és a gépkocsi zárásakor kialszik a visszajelző-lámpa }.

Az elektronikus rögzítőfék használható a jármű indításgátlására. Mielőtt elhagyja a járművet, ellenőrizze, hogy az automatikus parkolófék be van-e húzva. A parkolófék behúzását az ajtók bezárásáig a 3 visszajelzőlámpa kigyulladása jelzi a 2 kapcsolón, a kijelzőegységen pedig a } visszajelzőlámpa kigyulladása. A járműtől függően a szélvédő felső részén matrica helyezkedik el, hogy emlékeztesse erre önt.

Rásegítéses művelet (folytatás)

Megjegyzés: bizonyos esetekben (elektronikus parkolófék meghibásodása, a rögzítőfék kézi kioldása, stb.), egy hangjelzés hallható és az „Húzza be a kéziféket” üzenet jelenik meg a műszerfalon, ami figyelmezteti a parkolófék kioldására.

- járó motornál: a vezetőoldali ajtó nyitásakor;

- álló motornál (például ha a gépjármű lefullad): az egyik első ajtó nyitásakor.

Ebben az esetben húzza meg, majd engedje el a kapcsolót 2 az automata parkolófék behúzásához.

A parkolófék rásegítéses kiengedése

A fék kioldódik, ha elinduláskor megnyomja a gázpedált.

Kézi működtetés

Az elektronikus parkolóféket manuálisan is vezérelheti.

Az elektromos parkolófék behúzása kézzel

Húzza meg a kapcsolót 2. A figyelmeztető lámpa 3 és a figyelmeztető lámpa } a kijelzőegységen világít.

Az elektromos parkolófék kioldása kézzel

Nyomja meg a kapcsolót 1 a pedálok lenyomása nélkül a gyújtás bekapcsolásához. Nyomja le a fékpedált, majd a kapcsolót 2: a visszajelző lámpa 3 a kapcsolón és a } kijelzőegységen kialszik.

Pillanatnyi megállás

Az elektronikus parkolófék kézi aktiválásához (ha megáll egy piros lámpánál vagy ha a járművet megállítja járó motor mellett stb.): húzza meg és engedje el a 2 kapcsolót. A gépjármű újraindításakor a kioldás automatikus.

Az elektronikus rögzítőfék használható a jármű indításgátlására. Mielőtt elhagyja a járművet, ellenőrizze, hogy az automatikus parkolófék be van-e húzva. A parkolófék behúzását az ajtók bezárásáig a 3 visszajelzőlámpa kigyulladása jelzi a 2 kapcsolón, a kijelzőegységen pedig a } visszajelzőlámpa kigyulladása. A járműtől függően a szélvédő felső részén matrica helyezkedik el, hogy emlékeztesse erre önt.

Különleges esetek

Lejtőn vagy vontatmánnyal történő parkoláskor húzza meg a kapcsolót 2 néhány másodpercre a maximális rögzítés elérésére.

Parkolás kiengedett parkolófékkel (például fagyveszély esetén):

- kapcsoljon P fokozatba: a meghajtott kerekek mechanikusan rögzítve vannak;

- állítsa le a motort az indító-/leállítógomb 1 megnyomásával;

- oldja ki a vezető biztonsági övét;

- nyissa ki a vezetőoldali ajtót;

- kézzel oldja ki az elektronikus parkolóféket (kérjük, olvassa el az előző oldal „Az elektromos parkolófék kioldása kézzel” című részét).

Ha a vezetőoldali ajtó nincs vagy rosszul van becsukva és a motor jár, biztonsági okokból, az automatikus kioldás kikapcsolt helyzetben van (nehogy a gépjármű elguruljon a vezető nélkül).

Ha a gépkocsivezető lenyomja a gázpedált, a kijelzőegységen megjelenik az „Engedje ki kézzel” üzenet.

Ha a(z) „VESZÉLY! Elekt- romos hiba” vagy az „Ellenőrizze az akkumulátort” vagy az „Fékrendszer hibás” üzenet jelenik meg, akkor a gépkocsi rögzítése érdekében váltson P állásba, vagy húzza be a(z) 2 kapcsolót kb. 10 másodpercig.

Ha a lejtő és a körülmények megkövetelik, ékelje ki a jármű kerekeit.

A gépkocsi elgurulhat.

Forduljon márkaszervizhez.

Működési rendellenességek

- Hiba esetén a visszajelző lámpa © kigyullad a kijelzőegységen, a(z) „Ellenőriztesse a parkolóféket” üzenet és bizonyos esetekben a visszajelző lámpa } kíséretében.

Forduljon sürgősen márkaszervizhez.

- Az automata parkolófék meghibásodása esetén, a visszajelző-lámpa ® kigyullad a(z) „Fékrendszer hibás” üzenet, hangjelzés és bizonyos esetekben a visszajelzőlámpa } kíséretében.

Azonnal álljon meg a forgalmi viszonyoknak megfelelően.

Sose hagyja el a gépkocsiját P váltás és a motor kikapcsolása nélkül. Erre azért van szükség, mert a gépkocsi elindulhat, ha álló helyzetben be van kapcsolva a motor, és sebességben van a gépkocsi.

Balesetveszély.

Ezért feltétlenül rögzíteni kell a gépkocsit a P fokozatba való váltással. Ha a lejtő miatt szükséges, támassza meg a jármű kerekét.

A kijelzőegység hibáját jelzi a (hang)jelzés hiánya. Ez arra figyelmezteti, hogy feltétlenül álljon meg, amint azt a forgalmi viszonyok lehetővé teszik. Rögzítse megfelelően a gépjárművet, és forduljon márkaszervizhez.