Vissza a listához

AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A fokozatválasztó 3 állásainak ábrája A

1: a fokozatválasztó alaphelyzete;

2: P gomb: parkoló állás

R: hátramenet

N: üres állás

D: automata üzemmód

+: Magasabb sebességfokozatba kapcsolás, manuálisan

-: Alacsonyabb sebességfokozatba kapcsolás, manuálisan

Ábra B a kijelzőegységen

- A bekapcsolt sebességfokozatot a zónában 5 jelzi a rendszer;

- Az elérhető funkciók a vezető által választott színben jelennek meg;

- Az el nem érhető funkciók szürkén jelennek meg, kivéve a P 4 állást, amely kb. 3 km/óra járműsebesség felett eltűnik az ábráról.

P állásba kapcsolás (2 gomb)

A gépkocsi álló helyzetében, járó motorral és bekapcsolt gyújtás mellett nyomja meg a gombot 2 a P állásba kapcsoláshoz. A gomb 2 visszajelző lámpája narancssárgán gyullad ki a sebességváltó Parkoló állásba kapcsolása után.

P állásból másikba kapcsolás

Álló gépjármű és járó motor mellett nyomja be a fékpedált és tegye a fokozatválasztót a kívánt állásba: R, N vagy D.

Ha a fékpedál nincs benyomva, a(z) „Féket lenyomni” üzenet és a visszajelzőlámpa megjelennek a kijelzőegységen.

Ha R vagy D állásba van kapcsolva, N megjelenik a kijelzőegységen és a gomb 2 visszajelzőlámpája kialszik.

Megjegyzés:

- Ha a vezető kinyitja a vezetőoldali ajtót, hogy kiszálljon a gépkocsiból, és a gépkocsi P állásban, hangjelzés hallatszik és a(z) „P fokozat nincs kiválasztva” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen.

- A visszajelző lámpa minden alkalommal kigyullad, amikor rá kell lépni a fékpedálra az automata sebességváltó fokozatának átváltásához.

Üres állásba kapcsolás

Álló gépjármű és járó motor mellett nyomja be a fékpedált és tegye a fokozatválasztót 3 balra:

- tartsa ott kb. 1 másodpercig, amíg az N fehéren megjelenik a kijelzőegységen, majd engedje el;

vagy

- azonnal engedje el.

Megjegyzés: ha a sebességváltó R vagy D állásba van kapcsolva, nem szükséges rálépni a fékpedálra az N állásba kapcsoláshoz.

Mielőtt elhagyja a gépkocsit, ellenőrizze, hogy a kijelzőegységen a visszajelzőlámpa P és a gombba 2 épített visszajelzőlámpa világít.

A gépkocsi elgurulhat.

A(z) „Automata váltót ellenőrizni”, „Az automata sebességváltó hibás P állása” vagy a(z) „VESZÉLY! Elekt- romos hiba” üzenet megjelenése, vagy az akkumulátor meghibásodása esetén az automata parkolófékkel tegye a gépkocsit mozdulatlanná.

Vezetés automata üzemmódban

Álló gépjármű és járó motor mellett, P, N vagy R állásban, nyomja be a fékpedált és tegye a fokozatválasztót balra, majd hátra, aztán engedje el.

Ha a feltételek valamelyike nem teljesül, a D villog körülbelül 5 másodpercen keresztül, és a(z) „Féket lenyomni” üzenet körülbelül 15 másodpercig megjelenik a kijelzőegységen.

A legtöbb közlekedési helyzetben nem kell a sebességváltóhoz nyúlni: a sebességváltás automatikusan és a motor fordulatszáma szerinti legalkalmasabb pillanatban történik, mivel az automatika figyelembe veszi a jármű terhelését, az út jellegét és a vezetési stílust.

Megjegyzés: járó motor mellett, ha a jármű sebessége 0 és 8 km/h közötti, és ha az aktuális fokozat N vagy R, meg kell nyomnia a fékpedált a D fokozatba kapcsoláshoz. Ez a parkolási manőverek során hasznos, amikor többször kell az előre- és a hátramenet között váltani.

Gazdaságos vezetés

Menet közben a kart hagyja mindig D állásban, ilyenkor a gázpedált kicsit felengedve alacsonyabb motorfordulatszámot biztosító fokozat kapcsolódik be.

Gyorsítás és előzés

Nyomja meg határozottan a gázpedált (a pedál ellenállási pontján túlhaladva).

Lehetősége van átmenetileg alacsonyabb sebességfokozatba kapcsolni (pl. előzéskor), ehhez tegye a fokozatválasztót - állásba.

Hátramenetbe kapcsolás

Álló gépjármű és járó motor mellett, P, N vagy D állásban, nyomja be a fékpedált és tegye a fokozatválasztót balra, majd előre, aztán engedje el.

A tolatólámpa bekapcsolódik, amikor hátramenetbe kapcsolunk.

Ha nincs benyomva a fékpedál, akkor: hangjelzés hallatszik, az R állás kijelzése villog körülbelül 5 másodpercen keresztül a kijelzőegységen látható ábrán, és a(z) „Féket lenyomni” üzenet körülbelül 15 másodpercig megjelenik.

Megjegyzés: járó motornál, ha a gépkocsi 0 és 8 km/h közötti sebességgel halad, és a sebességváltó N vagy D állásban van, nem szükséges rálépni a fékpedálra a R fokozat kapcsolásához. Ez a parkolási manőverek során hasznos, amikor többször kell az előre- és a hátramenet között váltani.

Vezetés kézi üzemmódban

Vezetés átmeneti kézi üzemmódban

Az ideiglenes kézi üzemmód csak akkor választható, ha az automata üzemmód előzőleg D állásba lett kapcsolva, és a gépkocsi sebessége több mint kb. 10 km/óra.

Ha a sebességváltó D állásba lett kapcsolva, tegye a fokozatválasztót 3:

- hátra +, ha magasabb sebességfokozatba szeretne kapcsolni;

- előre -, ha alacsonyabb sebességfokozatba szeretne kapcsolni.

A kapcsolt sebességfokozat a kijelzőegységen a D jelzéstől jobbra jelenik meg.

Különleges esetek

Bizonyos vezetési helyzetekben (pl. a motor kímélése, a menetstabilizáló rendszer működésbe lépése: ESCstb.) elképzelhető, hogy az automatika felülbírálja a kézi fokozatot és egy másikba kapcsolja a sebességváltót.

Az automatika egy bizonyos ideig tartja a sebességváltót a kért fokozatban a lejtő vagy emelkedő és a vezetési stílus függvényében.

Az idő lejártakor az automatika veszi át az irányítást, ezért automatikusan másik sebességfokozatba kapcsolhat.

A hibás műveletek elkerülése céljából lehetséges az is, hogy az automatika nem hajtja végre a kézi sebességváltást. ebben az esetben figyelmeztetésül a(z) + vagy a(z) - sebességfokozat kijelzése hangjelzés kíséretében villog néhány másodpercig.

Vezetés állandó kézi üzemmódban

A kézi üzemmód csak akkor választható, ha az automata üzemmód előzőleg D állásba lett kapcsolva, és a gépkocsi sebessége több mint kb. 10 km/óra.

Ha a sebességváltó D állásba lett kapcsolva, tegye és tartsa a fokozatválasztót 3 kb. 1 másodpercig:

- hátra +, ha magasabb sebességfokozatba szeretne kapcsolni;

- előre -, ha alacsonyabb sebességfokozatba szeretne kapcsolni.

A kapcsolt sebességfokozat először a kijelzőegységen a(z) D jelzéstől jobbra jelenik meg, majd a(z) M jelzés és a kapcsolt sebességfokozat megjelenik a(z) + jelzés alatt az állandó kézi üzemmód bekapcsolása után.

Az állandó kézi üzemmód kikapcsolásához és az automata üzemmódba való visszatéréshez tegye a fokozatválasztót a(z) D felé.

Minden más elérhető sebességfokozatba kapcsolási kérés (P vagy R vagy N) kikapcsolja az állandó kézi üzemmódot.

Különleges esetek

Bizonyos vezetési helyzetekben (pl.: a motor védelme) előfordulhat, hogy a sebességváltás automatikusan történik, ha fennáll a túl alacsony vagy a túl magas fordulatszám elérésének veszélye. Az állandó kézi üzemmód ennek ellenére bekapcsolva marad. Hasonlóképpen, előfordulhat, hogy a sebességváltó a „hibás művelet” elkerülése érdekében nem hajtja végre a sebességváltást. Ebben az esetben figyelmeztetésül néhány másodpercig villog a kívánt sebességfokozat kijelzője + vagy -.

Várakozás a járművel

A(z) P fokozat automatikusan bekapcsol, és, ha fel van szerelve, az elektronikus parkolófék aktiválódik, amikor:

- leállítja a motort;

- a biztonsági öv ki van csatolva;

- a vezetőoldali ajtó ki van nyitva, és a gépkocsi álló helyzetben van.

A P gomb visszajelzőlámpája felgyullad, és a P megjelenik a kijelzőegységen.

Különleges esetek

Mivel a motor leállításakor a P állásba kapcsolás automatikus, néha szükség lehet a gépkocsit Nállásba kapcsolni, például bizonyos kefés mosóberendezések használatakor.

N állásba a vezetőoldali ajtó kinyitása előtt is kapcsolhat, legfeljebb körülbelül 25 másodperccel a motor leállítása után.

Ennek elmúltával vagy a vezetőoldali ajtó kinyitását követően be kell kapcsolnia a gyújtást, ha el szeretné hagyni a P állást.

Járó motornál, az automata sebességváltó D vagy R vagy N vagy M állásában, és anélkül, hogy rálépne a fékpedálra, a(z) „P nincs kiválasztva” és a(z) „Sebességváltót kapcsolja P-be” üzenetek jelennek meg a kijelzőegységen, amint kinyitja a vezetőoldali ajtót.

Álló motornál, az automata sebességváltó N (üres) állásában, a „P fokozat nincs kiválasztva” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen.

A(z) P helyzet használata csak álló járműben lehetséges.

Ha a kijelzőegységről eltűnnek az információk, állítsa le és tegye mozdulatlanná a gépkocsit az automata parkolófék vagy a P gomb használatával.

Soha ne hagyja a járművet járó motorral anélkül, hogy előzőleg a parkolóállást (P) bekapcsolta volna.

A Stop and Start funkció sajátossága: ha kikapcsolja a biztonsági övet, mielőtt a motor a Stop and Start funkció miatt készenléti állapotba kerülne, gondoskodjon róla, hogy a sebességváltó P állásban legyen. Ennek megerősítésére a műszerfalon kigyullad a P visszajelzőlámpa. A gépkocsi elgurulhat.

Különleges helyzetek

- Ha az út felszíne és jellege miatt nem lehetséges automata üzemmódban maradni (pl. a hegyekben), ajánlatos átváltani átmeneti vagy állandó kézi üzemmódba.

Ez azért szükséges, hogy elkerülje az automatika által kezdeményezett állandó sebességváltásokat az emelkedőn, vagy hogy hosszú lejtőknél legyen motorfék.

- Nagyon hideg időben, hogy a motor lefulladását elkerülje, várjon néhány pillanatot, mielőtt a választókart kiveszi P vagy N helyzetből, és D vagy R állásba kapcsolja.

Nagyon hideg időben a rendszer letilthatja a sebességfokozatok kézi üzemmódban történő kapcsolását, amíg a sebességváltó el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.

Karbantartási periódus

Tájékozódjon a gépjármű karbantartási füzetéből, vagy forduljon a márkaképviselethez, hogy ellenőrizze, hogy az automata sebességváltó igényel-e karbantartást.

Ha a karbantartás nem szükséges, nem kell az olajszintet feltölteni.

Működési rendellenességek

- Menet közben, ha a kijelzőegységen a(z) „Automata váltót ellenőrizni” üzenet jelenik meg, akkor ez működési rendellenességet jelez.

Forduljon azonnal márkaszervizhez.

- Menet közben, ha megjelenik a(z) „Sebességváltó túlmelegedett” üzenet a kijelzőegységen, akkor álljon meg és hagyja lehűlni a sebességváltót.

Forduljon azonnal márkaszervizhez.

- Automata sebességváltós gépkocsi mentése VONTATÁS: hibaelhárítás.

A manőverek során a gépkocsi alvázának felütközése (például: útpadkának, járdaszegélynek, utcai tárgynak stb.) a gépkocsi sérüléséhez vezethet (például a féltengely deformációjához).

A baleset kockázatának elkerülése érdekében ellenőriztesse gépjárművét szakszervizzel.