Vissza a listához

SÁVTARTÁS-RÁSEGÍTÉS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Az 1 kamera információi alapján a funkció az irányjelzők bekapcsolása nélkül hajt végre korrekciós intézkedéseket a gépkocsi kormányrendszerében, ha terelő- vagy záróvonalat lép át, vagy útpadkához közeledik (elválasztó, korlát, járda, rézsű stb.).

A gépkocsi típusától függően ha a hátsó lökhárító két oldalára (2 terület) felszerelt radarok információi alapján a rendszer észleli, hogy egy másik gépkocsi van az észlelési zónában, a funkció korrigálja a kormányzást, ha azt észleli, hogy a gépkocsi az irányjelzők aktiválása után átlépett egy folyamatos vagy szaggatott vonalat.

Az 1 kamera elhelyezkedése

Győződjön meg arról, hogy a szélvédőt ne takarja semmi (piszok, sár, hó, pára stb.).

Az 2 oldalradar elhelyezkedése

Győződjön meg róla, hogy a radar területét semmi sem takarja el (piszok, sár, hó vagy rosszul felszerelt rendszámtábla), nem érte ütés, és nem módosították (beleértve a fényezést is) vagy a gépkocsi elején (hűtőrács vagy embléma stb.) nincs felszerelt tartozék.

A gépkocsi irányítását a kormánykerék elfordításával bármikor átveheti.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

Bekapcsolás/kikapcsolás

A funkció bekapcsolásához nyomja meg a 3 gombot többször a „Sávtartás-rásegítés” lehetőség kiválasztásához a kijelzőegységen.

A kijelzőegységen megjelenik az „Sávelhagyásgátló bekapcsolva” üzenet és kigyullad a „” figyelmeztető lámpa.

Ha a Sávtartás-rásegítés funkció be van kapcsolva, a „Sávelhagyásra való figyelmeztetés” funkció automatikusan bekapcsol. SÁVELHAGYÁSRA VALÓ FIGYELMEZTETÉS.

A funkció kikapcsolásához nyomja meg a 2 gombot többször a „Sávelhagyásgátló kikapcsolva” lehetőség kiválasztásához a kijelzőegységen.

A figyelmeztető lámpa kialszik a kijelzőegységen.

Megjegyzés: a „Sávtartó rendszer” funkció kikapcsolása a „Sávelhagyásra való figyelmeztetés” funkciót is kikapcsolja.

A jármű minden egyes indításakor a funkció a motor legutóbbi leállításkor alkalmazott üzemmódtól folytatja működését.

Működés

Amikor a funkció be van kapcsolva, a figyelmeztető lámpa és a bal- és jobboldali vonalak 4 megjelennek szürkével a kijelzőegységen.

A funkció működő állapotba kerül, ha a jármű sebessége körülbelül 70 km/h és 180 km/h közötti, és ha a figyelmeztető lámpa és a 4 korrekciós jelzők fehérek.

A funkció akkor lép működésbe, ha a gépkocsi az irányjelzők bekapcsolása nélkül lép át egy záróvonalat, vagy ha a gépkocsi útpadkához közelít (elválasztó, korlát, járda, rézsű stb.).

Ezekben az esetekben:

- a funkció bekapcsol egy beavatkozást a gépkocsi kormányrendszerében a gépkocsi pályájának javításához;

- a visszajelzőlámpa és a 4 jelző az átlépett záróvonal oldalán sárgára változik a kijelzőegységen.

Megjegyzés: Egyes gépkocsiknál a rendszer a kanyarokban engedi a kanyar kis mértékű levágását.

Ha a kormányrendszer korrekciós intézkedése nem megfelelő, a figyelmeztető lámpa és a 4 jelző az átlépett záróvonal oldalán pirosra változik a kijelzőegységen, a kormánykerék rezgése kíséretében.

Egyes gépkocsiknálha az irányjelzők aktiválva vannak, és a rendszer egy, a holttérben A közlekedő, az Ön gépkocsijával azonos irányba haladó gépkocsit észlel, vagy azt észleli, hogy egy másik gépkocsi gyorsan közeledik hátulról, a szomszédos sávban, és már belépett az észlelési területre B, a kijelzőegységben megjelenik az „Oldalsó akadály észlelve” üzenet, a visszapillantó tükörben megjelenik a visszajelző lámpa 5, és egy sípoló hangjelzés is megszólal.

A pályakorrekciót bármikor megszakíthatja a kormánykerék megmozdításával.

különleges eset

A funkció használatakor:

- ha a rendszer nem észleli, hogy a gépkocsivezető fogja a kormánykereket, a visszajelző lámpa narancssárgára vált a kijelzőegységen, megjelenik a „Kezeket a kormánykerékre” üzenet, és egy sípoló hangjelzés is megszólal. Hangjelzés hallatszik a visszajelzőlámpa és egy üzenet megjelenésével együtt, amíg a gépkocsivezető át nem veszi az irányítást;

- ha a rendszer túl sokáig aktív, hangjelzés hallatszik az érintett gépkocsi oldalán lévő 5 irányjelző villogásával együtt, amíg a gépkocsivezető át nem veszi az irányítást.

Átmenetileg nem elérhető

- terelő- vagy záróvonalon történő nagyon gyors áthaladáskor;

- ha a gépkocsi folytonosan a vonalon halad;

- a sávváltás után körülbelül négy másodpercig;

- éles kanyaroknál;

- rossz látási viszonyok közt;

- az egyik irányjelző lámpa bekapcsolásával;

- erős gyorsítással;

- vészfékezéssel;

- egyes gépkocsiknál ha az egyik radart takarja valami;

-...

Ha a funkció nem érhető el, a figyelmeztető lámpa és a bal/jobb oldali korrekciós visszajelző lámpa 4 szürke színnel jelenik meg a kijelzőegységen. Egyes gépkocsiknál ha az egyik radart takarja valami, a következő üzenet jelenik meg a kijelzőegységen: „Oldalsó kamera ellenőrizendő”.

A rendszer nem kapcsol be:

A rendszer nem kapcsolódhat be, ha:

- a motor hátramenetbe lett kapcsolva;

- a kamera látótere takarva van;

- a û figyelmeztető lámpa megjelenik.

A figyelmeztető lámpa és a bal/jobb vonaljelző lámpa szürkén jelennek meg a kijelzőegységen.

Beállítások

A funkció beállításainak elérésével kapcsolatban a 6 multimédia képernyőn, tájékozódjon a multimédia rendszer útmutatójában:

- „Intenzitás”: a kormánykerék rezgésének beállítás a „Sávelhagyásra való figyelmeztetés” funkcióhoz;

- „Érzékenység”: érzékenység: állítsa be a terelő- és záróvonalak észlelésének érzékenységi szintjét. Ehhez válassza a következők egyikét:

- „Late”: áthaladáskor észlelt terelő- vagy záróvonal;

- „Standard”: közeledéskor észlelt terelő- vagy záróvonal;

- „Early”: a gépkocsi közelében észlelt terelő- vagy záróvonal.

Működési rendellenességek

Ha a rendszer működési rendellenességet észlel, a kijelzőegységen megjelenik a(z) © visszajelző lámpa, a(z) Első kamera ellenőrizendő visszajelző lámpa és a(z) „Oldalsó kamera ellenőrizendő” üzenet.

Forduljon márkaszervizhez

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Az ütések módosíthatják a kamera helyzetét és teljesítményét. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- A kamera helyzete körüli területen bármilyen műveletet (javítás, csere, szélvédő módosítás stb.) csak képzett szakember végezhet.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos körülmények megzavarhatják vagy ronthatják a rendszer működését, például:

- szélvédő homályos (szennyeződés, jég, hó, pára stb. következtében);

- összetett környezeti feltételek (alagút stb.);

- rossz időjárási viszonyok (hó, jégeső, jegesedés stb.);

- rossz látási viszonyok (éjszaka, köd stb.);

- az útburkolati jelek szabálytalanok vagy nehezen megkülönböztethetőek (pl. részlegesen törölt, túl nagy távolságban felfestett, torz útfelületre festett);

- vakító körülmények ( vakító napsütés, szembejövő járművek fényszórói stb.) esetén;

- ha az út keskeny vagy kanyargós (éles kanyarok stb.);

- a gépkocsit hátulról szorosan követő gépkocsi.

Ebben az esetben a „Sávtartás-rásegítés” rosszul vagy egyáltalán nem aktiválódhat.

Nem kívánt, hibás korrekció vagy nincs pályakorrekció.

A funkció kikapcsolása

A funkció le kell tiltani, ha:

- a sebességmérő kamera és/vagy radarok területe megrongálódott (a szélvédő felől vagy a belső visszapillantó tükör felől);

- az út csúszós (hó, jegesedés, vízhártya, kavics stb.);

- rossz látási viszonyok (éjszaka, köd stb.);

- a szélvédő berepedt vagy torz (ne próbálja megjavítani a szélvédőnek ezt a részét, cseréltesse ki egy márkakereskedésben);

- a gépkocsi egy utánfutót vagy egy lakókocsit vontat;

- a gépkocsi egy több felületi jelöléssel ellátott területre hajt be (útmunkálatok területén stb.).

AZ AUTÓPÁLYA- ÉS KÖZLEKEDÉSI TORLÓDÁS ASSZISZTENS HASZNÁLATA