Vissza a listához

FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP: utazási paraméterek

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Az itt leírt kijelző-információk FÜGGNEK A GÉPJÁRMŰ FELSZERELTSÉGÉTŐL ÉS AZ ADOTT ORSZÁGTÓL.

Példák a funkciók kiválasztására

A kiválasztott kijelzés értelmezése

101778 km

a) Napi és összkilométer-számláló.

112.4 km

Atlag

b) Utazási paraméterek:

Átlagfogyasztás.

Az érték akkor jelenik meg, ha az utolsó nullázás után legalább 400 métert tett meg.

5.8 L/100

Pillanatnyi

Pillanatnyi fogyasztás.

A 20 km/h sebesség elérése után megjelenített érték, a gépjárműtől függően.

7.4 L/100

Példák a funkciók kiválasztására

A kiválasztott kijelzés értelmezése

Hatótáv

b) Utazási paraméterek (folytatás):

A maradék üzemanyaggal a következő tankolásig megtehető távolság.

A jelzett érték kiszámítása 400 méter megtétele után történik.

541 km

Megtett táv

Az utolsó nullázás óta megtett távolság.

522 km

Atlag

Az utolsó nullázás óta számított átlagsebesség.

A jelzett érték kiszámítása 400 méter megtétele után történik.

123.4 km/h

90 km/óra

c) Jelenlegi sebesség (a gépjárműtől függően).

Példák a funkciók kiválasztására

A kiválasztott kijelzés értelmezése

Fedélzeti számítógép a következő karbantartásig megtehető távolság kijelzésével

d) Szerviz távolsága.

Bekapcsolt gyújtásnál, nem járó motornál és „Karbantart. ese- dékesség jelző” beállítású kijelzőnél nyomja le a 2 vagy 3 gombot kb. 5 másodpercre, hogy a kijelző a szervizig hátralévő távolságot mutassa (a távolság vagy idő a következő szervizig). Ha a fennmaradó érték közelít a határértékhez, különböző kijelzési módok lehetségesek:

- a hátralévő távolság vagy idő kevesebb, mint 1500 km vagy 1 hónap: a „Olajcsere {.} múlva” üzenet jelenik meg a legközelebbi egységgel (távolság vagy idő);

- a megtehető távolság 0 km, vagy elérhete a szerviz üzemezett idejét: a „Karbantartás szükséges” üzenet jelenik meg a hozzá tartozó figyelmeztető lámpával ©.

A gépjárművön a karbantartást mielőbb el kell végeztetni.

Karbantart. ese- dékesség jelző

Követk. olajcs.:

30 000 Km / 12 hó

Karbantartás {.} múlva

300 Km / 24 nap

Karbantartás szükséges

Alaphelyzetbe állítás: a szervizig hátralévő távolság visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a 2 vagy 3 gombot, kb. 10 másodpercig, amíg a kijelző véglegesen a szervizig hátralévő távolságot mutatja.

Megjegyzés: ha olajcsere nélküli karbantartás történt, csak a következő karbantartásig megtehető távolságot kell alapértékre állítani. Motorolaj-csere esetében a következő karbantartásig és olajcseréig megtehető távolságot is alapértékre kell állítani.

Példák a funkciók kiválasztására

A kiválasztott kijelzés értelmezése

Fedélzeti számítógép a következő karbantartásig megtehető távolság kijelzésével (folytatás)

d) A következő karbantartásig megtehető távolság

Bekapcsolt gyújtásnál, nem járó motornál és „Karbantart. ese- dékesség jelző” kijelzésnél nyomja le a 2 vagy 3 gombot kb. 5 másodpercre, hogy a kijelző a következő szervizig hátralévő távolságot mutassa, majd nyomja le a 2 gombot a következő olajcseréig hátralévő távolság megjelenítéséhez (a távolság vagy idő a következő szervizig). Ha a fennmaradó érték közelít a határértékhez, különböző kijelzési módok lehetségesek:

- a hátralévő távolság vagy idő kevesebb, mint 1500 km vagy 1 hónap: a „Olajcsere {.} múlva” üzenet jelenik meg a legközelebbi egységgel (távolság vagy idő);

- a megtehető távolság 0 km, vagy elértze az olajcsere ütemezett dátumátl: a „Karbantartás szükséges” üzenet jelenik meg a hozzá tartozó figyelmeztető lámpával ©.

Ilyen esetben a gépjárművön az olajcserét mielőbb el kell végeztetni.

Karbantart. ese- dékesség jelző

Byt olja om

30 000 Km / 12 hó

Karbantartás {.} múlva

300 Km / 24 nap

Karbantartás szükséges

Gépkocsitól függően, az olajcserék között megtehető távolság függ a vezetési stílustól (gyakori lassú haladás, háztól házig szállítás, hosszas haladás alapjáraton, vontatás stb...). Ezáltal a következő olajcseréig megtehető távolság bizonyos körülmények között hamarabb bekövetkezhet, a valóságosan megtett kilométerektől függetlenül.

Alaphelyzetbe állítás: a szervizig hátralévő távolság visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a 2 vagy 3 gombot kb. 10 másodpercre, amíg a kijelző véglegesen az olajcseréig hátralévő távolságot mutatja.

Megjegyzés: ha olajcsere nélküli karbantartás történt, csak a következő karbantartásig megtehető távolságot kell alapértékre állítani. Motorolaj-csere esetében a következő karbantartásig és olajcseréig megtehető távolságot is alapértékre kell állítani.

Példák a funkciók kiválasztására

A kiválasztott kijelzés értelmezése

e) a gumiabroncsnyomás újra beállítása.

A GUMIABRONCSOK NYOMÁSCSÖKKENÉSÉRE FIGYELMEZTETŐ RENDSZER.

TPMS: gombot hosszan nyomni

f) Fedélzeti napló.

Váltakozó kijelzések:

- információs üzenetek (ESC kikapcsolva/bekapcsolva, STOP and START bekapcsolva stb.);

- működési hibaüzenetek (befecskendező ellenőrzése, airbag ellenőrzése stb.).

További jó utat!

g) A maradék reagenssel megtehető várható hatótáv.

REAGENS TARTÁLYA.

AdBlue feltöltés 2400 km-en belül

Példák a funkciók kiválasztására

A kiválasztott kijelzés értelmezése

h) A motor-hűtőfolyadék hőmérséklete.

i) Óra és külső hőmérséklet.

Beállítások

(tartsa nyomva)

j) Általános beállítások.

Nyomja meg a(z) 2 vagy a(z) 3 gombot kb. 5 másodpercig a kijelző nyelvének kiválasztásához.

Azt jelzi, hogy az „Általános beállítások” menü eléréséhez feltétlenül álljon meg.

Beállítások

hozzáférés a gépkocsi álló helyzetében

EASY LINK - MULTIMÉDIA ÉS NAVIGÁCIÓS RENDSZER