Vissza a listához

AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fokozatválasztó kar 1

P: parkoló állás

R: hátramenet

N: üres állás

D: automata üzemmód

M: kézi üzemmód

+: felefelé kapcsoló fokozat

-: lefelé kapcsoló fokozat

A pillanatnyilag kiválasztott fokozat a kijelzőegységen (A) látható.

Megjegyzés: Nyomja meg a gombot 2, ha a D vagy az N állásból az R vagy a P állásba szeretne váltani.

Elindulás

A fokozatválasztó kar 1 P helyzetében kapcsolja be a gyújtást.

A P állásból történő kivételhez a biztosítógomb 2 lenyomása előtt feltétlenül nyomja le a fékpedált.

Tartsa a lábát a fékpedálon (a visszajelzőlámpa Ó nem világít a kijelzőn), vegye ki P állásból.

A fokozatválasztó kar D vagy R állásba kapcsolása kizárólag álló gépkocsinál, lenyomott fékpedál esetén, és a gázpedál felengedett helyzetében történhet.

Vezetés automata üzemmódban

Tegye a kart 1 D állásba.

A legtöbb közlekedési helyzetben nem kell a sebességváltóhoz nyúlni: a sebességváltás automatikusan és a motor fordulatszáma szerinti legalkalmasabb pillanatban történik, mivel az automatika figyelembe veszi a jármű terhelését, az út jellegét és a vezetési stílust.

Gazdaságos vezetés

Menet közben a kart hagyja mindig D állásban, ilyenkor a gázpedált kicsit felengedve alacsonyabb motorfordulatszámot biztosító fokozat kapcsolódik be.

Gyorsítás és előzés

Nyomja meg határozottan a gázpedált (a pedál ellenállási pontján túlhaladva).

Ez lehetővé teszi, hogy a motor lehetőségeit figyelembe véve az automatika visszakapcsoljon a megfelelő fokozatba.

Vezetés kézi üzemmódban

A választókar D állásában húzza a kart jobbra M állásig. A kar egymást követő megnyomásai teszik lehetővé a fokozatok kézzel történő váltását.

- sebességfokozat csökkentéséhez a kart mozdítsa előrefelé;

- a sebességfokozat növeléséhez a kart mozdítsa hátrafelé.

A kapcsolt sebességfokozat megjelenik a kijelzőegység kijelzőjén.

Különleges esetek

Bizonyos vezetési helyzetekben (például a motor kímélése vagy az elektromos menetstabilizáló rendszer ESC működésbe lépése mellett stb.) elképzelhető, hogy az automatika felülbírálja a kézi fokozatot és automatikusan egy másikba kapcsolja a váltót. A hibás műveletek elkerülése céljából lehetséges az is, hogy az automatika nem hajtja végre a kézi sebességváltást: ebben az esetben figyelmeztetésül a sebességfokozat kijelzése villog néhány másodpercig.

Különleges helyzetek

- Ha az út jellege vagy az időjárási feltételek (meredek emelkedők, hirtelen lejtős útszakaszok, mély hó, homok vagy sár) megnehezítik az automata üzemmód működését, ajánlatos a manuális üzemmód használata (a jármű típusától függően). Ezzel elkerülhetők az automatika ismétlődő sebességváltásai, és hosszú lejtőn lehetővé válik a motorfékhatás használata.

- Hideg időben, a motor lefulladásának elkerülése érdekében, a P vagy N helyzetből való kivétel előtt várjon néhány másodpercet, mielőtt a kart D vagy Rállásba kapcsolja.

Emelkedőn az álló helyzet megtartásához ne hagyja a lábát a gázpedálon.

Ez az automata sebességváltó túlmelegedését okozhatja.

Várakozás a járművel

Amikor megállt, tartsa a lábát a féken, és tegye a kart P állásba: a sebességváltó üres állásban, a meghajtott kerekek mechanikusan rögzítve vannak.

Húzza be a kéziféket, vagy - gépjárműtől függően - ellenőrizze, hogy az automata parkolófék be van-e húzva.

A manőverek során a gépkocsi alvázának felütközése (például útpadkának, járdaszegélynek stb.) a gépkocsi sérüléséhez vezethet (például a féltengely deformációja).

A baleset kockázatának elkerülése érdekében ellenőriztesse gépjárművét szakszervizzel.

Karbantartási periódus

Tájékozódjon a gépjármű karbantartási füzetéből, vagy forduljon a márkaképviselethez, hogy ellenőrizze, hogy az automata sebességváltó igényel-e karbantartást.

Ha a karbantartás nem szükséges, nem kell az olajszintet feltölteni.

Biztonsági okokból soha ne kapcsolja ki a gyújtást a gépjármű teljes megállása előtt.

Terheléses üzemmód

Nagy terhelés esetén nyomja meg a 3 gombot: a jármű kivitelétől függően a kijelzőegységen világítani kezd a Perfo vagy a Sport visszajelző.

A motor leállítása után a „terhelés fokozat” mindig kikapcsol. Ilyenkor ismét ki kell választani.

A terheléses üzemmód kézi és automata üzemmódban is használható.

Működési rendellenességek

- Menet közben, ha a kijelzőegységen a(z) „Automata váltót ellenőrizni” üzenet jelenik meg, akkor ez működési rendellenességet jelez.

Forduljon azonnal márkaszervizhez;

- Menet közben, ha a kijelzőegységen megjelenik a „Sebességváltó túlmelegedett” üzenet, álljon meg amint lehet, és hagyja lehűlni a sebességváltót, amíg az üzenet el nem tűnik.

- Automata sebességváltós gépkocsi mentése VONTATÁS: autómentés.

Indításkor, ha a kar P állásban ragad a fékpedál lenyomásakor (például az akkumulátor lemerülése esetén), kézzel is kiengedheti a kart a meghajtott kerekek feloldása érdekében. Ehhez akassza ki a gumiharang alját, és nyomja meg a 4 gombot a karon lévő 2 gomb egyidejű megnyomása mellett, a kar feloldásához, és N állásba való váltáshoz.

A lehető leghamarabb forduljon márkaszervizhez.