Vissza a listához

GUMIABRONCSOK NYOMÁSELLENŐRZŐ RENDSZERE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ha a gépjármű felszereltségéhez tartozik, ez a rendszer felügyeli a gumiabroncsok nyomásértékét.

A berendezés működési elve

Minden kerék (a pótkerék kivételével) fel van szerelve egy, a szelepbe épített érzékelővel, amely rendszeresen méri a levegő nyomását a gumiabroncsban.

A rendszer a kijelzőegységen 1 megjeleníti az aktuális nyomásértékeket és túl alacsony nyomás esetén figyelmezteti a vezetőt.

A megadott gumiabroncs-nyomás értékének újra beállítása

A következő esetekben szükséges elvégezni:

- amikor a megadott gumiabroncs-nyomás értékét a használat körülményeihez (üresen, terhelés esetén, autópályán haladáskor stb.) kell igazítani;

- a kerekek egymással való felcserélése után (ez a gyakorlat semmilyen esetben sem tanácsos);

- kerékcsere után.

Mindig azután kell elvégezni, hogy hideg motornál ellenőriztük mind a 4 gumiabroncs nyomását.

A gumiabroncsok nyomását a gépkocsi használati körülményeihez (üresen, terhelés esetén, autópályán haladáskor stb.) kell igazítani.

Ha a gépkocsi fel van szerelve navigációs rendszerrel, az érték visszaállítása a többfunkciós képernyőn 3 is elvégezhető. Válassza a(z) „Jármű”, „Abroncsnyomás” menüpontokat.

Alapértékre állítási eljárás

Bekapcsolt gyújtásnál a gépkocsi álló helyzetében:

- többször röviden nyomja meg a(z) 2 irányítót, hogy kiválassza a gumiabroncsnyomás kijelzését és a(z) „Abroncsnyomás” funkciót;

- a beállítás megkezdéséhez hosszan (körülbelül 3 másodpercen keresztül) nyomja meg a(z) irányítón a(z) 2 -t. A villogó gumiabroncsot követő „Megismertetés folyamatban” és „Kerekek azonosí-tása folyamatban” üzenet jelzi, hogy a rendszer elfogadta a gumiabroncsnyomás referenciaértékének alaphelyzetbe állítására vonatkozó kérelmet.

A beállítás menet közben több percig is eltarthat.

Ha a visszaállítás után rövid távolságokat tesz meg a gépkocsival, a(z) „Kerekek azonosí-tása folyamatban” üzenet több egymás utáni indítást követően is kijelezve maradhat.

Megjegyzés

A megadott nyomásérték nem lehet alacsonyabb az előírtnál (a vezető oldali ajtó belső részére ragasztott címkén van feltüntetve).

Kijelző.

A kijelzőegységen lévő visszajelzőlámpa 4 és a kijelző 1 tájékoztat a gumiabroncsokhoz kapcsolódó esetleges problémákról (leeresztett kerék, defekt, nem működő rendszer stb.).

A ® visszajelzőlámpa kigyulladása esetén biztonsági okokból, a forgalmi viszonyoknak megfelelően azonnal álljon meg.

„Állítsa be a guminyomásokat”

A kerék B narancssárga színnel jelenik meg, a(z) 4 visszajelző lámpa világítani kezd, és megjelenik a(z) „Állítsa be a guminyomásokat” üzenet.

Azt jelzik, hogy a kerék le van eresztve.

Szükség esetén hidegen ellenőrizze és állítsa be a nyomást a négy keréken.

A(z) 4 visszajelző lámpa néhány percnyi haladás után kialszik.

„Defekt”

Megjelenik egy pirossal jelzett kerék B , világítani kezd a visszajelző lámpa 4 , a rendszer hangjelzést ad, és megjelenik a következő üzenet: „Defekt”. Ez az üzenet mindig a következő visszajelző lámpa kíséretében látható: ®.

Azt jelzik, hogy az adott gumiabroncs defektes, vagy a nyomása rendkívül alacsony. Cserélje ki, vagy forduljon márkaszervizhez defekt esetén. Állítsa helyre a gumiabroncsok levegőnyomását, ha a kerék leeresztett.

„Ellenőriztesse a kerékjeladókat”

A kerék A eltűnik, a(z) 4 visszajelző lámpa néhány másodpercig villog, majd folyamatosan világítani kezd, és megjelenik a következő üzenet: „Ellenőriztesse a kerékjeladókat”.

Az üzenet mellett a visszajelzőlámpa © jelez. Arra figyelmeztetnek, hogy a gépjármű egyik kerekén nincs érzékelő (például a pótkeréken). Egyéb esetben forduljon márkaszervizhez.

Előfordulhat, hogy a rendszer nem észleli, ha a gumiabroncs nyomása hirtelen csökken le (például defekt esetén).

„Kerekek azonosí- tása lehetetlen”

A következő üzenet: „Kerekek azonosí-tása lehetetlen” akkor jelenik meg vezetés közben, ha egy vagy több kerékre nem a Renault által előírt érzékelők vannak felszerelve.

Forduljon a márkaképviselethez.

A gumiabroncsok nyomásának beállítása

A nyomást hidegen kell beállítani (tájékozódjon a vezető oldali ajtó belső részére ragasztott címkén). Ha a nyomás ellenőrzését nem lehetséges hideg gumiabroncsokon végezni, az előírt értéket növelje meg 0,2-0,3 barral (3 PSI).

Meleg abroncsból soha ne engedjen ki levegőt!

A kerekek/gumiabroncsok cseréje

Ez a rendszer speciális felszerelést igényel (kerekek, gumiabroncsok, dísztárcsák stb.). GUMIABRONCSOK

Forduljon a legközelebbi márkaszervizhez az új gumiabroncsok felszerelése érdekében, és érdeklődjön a szakszerviz hálózatában elérhető, és a rendszerrel kompatibilis tartozékokról: bármilyen más berendezés használata befolyásolhatja a rendszer helyes működését vagy károsíthatja az érzékelőt.

Pótkerék

Ha a gépjármű felszereltségéhez pótkerék tartozik, az nem rendelkezik érzékelővel.

Gumiabroncs-javító aeroszolok és defektjavító készlet

A szelepek speciális kialakítása miatt kizárólag a hálózatban jóváhagyott eszközöket használja. DEFEKTJAVÍTÓ KÉSZLET

Kerékcsere

a közlekedési feltételektől függően több perc is eltelhet, amíg a rendszer meghatározza a kerekek helyzetét és nyomását, minden beavatkozás után ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció.

Természetesen a funkció nem helyettesíti a vezetőt. Semmilyen esetben sem helyettesíti tehát sem a vezető éberségét, sem a felelősségét. Havonta ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását, beleértve a pótkerék nyomását is.