Vissza a listához

SÁVELHAGYÁSRA VALÓ FIGYELMEZTETÉS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A kamera 1 információi alapján a funkció figyelmezteti a vezetőt záróvonal vagy szaggatott vonal irányjelző nélküli átlépésekor.

Az 1 kamera elhelyezkedése

Győződjön meg arról, hogy a szélvédőt ne takarja semmi (piszok, sár, hó, pára stb.).

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

A sávelhagyásra figyelmeztető funkció nem módosítja a gépkocsi pályáját.

Bekapcsolt gyújtásnál a funkció alapértelmezetten be van kapcsolva.

A funkció ki- és bekapcsolása

A kikapcsoláshoz nyomja meg a(z) 2 gombot:

- a(z) „Sávelhagyás fi- gyelő nem aktív” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen A;

- a(z) visszajelző lámpa elalszik a kijelzőegységen A és narancssárga színben jelenik meg a sebesség mértékegység kijelzője alatt 3.

A funkció bekapcsolásához nyomja meg a 2 gombot:

- a(z) „Sávelhagyás fi- gyelő aktív” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen A;

- a(z) visszajelzőlámpa szürke színben jelenik meg a kijelzőegységen A.

Működés

A funkció figyelmeztetésre készen áll, ha:

- a gépkocsi sebessége nagyobb kb. 70 km/h-nál;

és

- a rendszer terelő- vagy záróvonalat észlel.

A visszajelzőlámpa fehér színben jelenik meg a kijelzőegységen A, hogy értesítse a gépkocsivezetőt.

Művelet (folytatás)

A funkció figyelmeztet, ha anélkül halad át a terelővonalon, hogy az irányjelzők be lennének kapcsolva.

A funkció figyelmezteti a vezetőt:

- hangjelzés hallgató;

és

- a(z) visszajelzőlámpa fehér színben villog a kijelzőegységen A.

Átmenetileg nem elérhető

- - terelő- vagy záróvonal nagyon gyors átlépésekor;

- ha a gépkocsi folytonosan a vonalon halad;

- a sávváltás után körülbelül négy másodpercig;

- éles kanyaroknál;

- rossz látási viszonyok közt;

- az egyik irányjelző lámpa bekapcsolásával;

- erős gyorsítással;

-...

Ha a funkció nem érhető el, a visszajelző lámpa szürkén jelenik meg a kijelzőegységen A.

A rendszer nem kapcsol be:

A rendszer nem kapcsolódhat be, ha:

- a gépkocsi sebessége kb. 70 km/h alatt van;

- a motor hátramenetbe lett kapcsolva;

- a kamera látótere takarva van;

- a û figyelmeztető lámpa megjelenik.

A(z) visszajelzőlámpa szürke színben jelenik meg a kijelzőegységen A.

Működési rendellenességek

hiba esetén:

- a(z) visszajelző lámpa elalszik;

- a következő üzenet: „Sávelhagyás jelző hibás” jelenik meg a kijelzőegységen A, valamint a visszajelző lámpa © is világítani kezd.

Forduljon márkaszervizhez

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Az ütések módosíthatják a kamera helyzetét és teljesítményét. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- A kamera helyzete körüli területen bármilyen műveletet (javítás, csere, szélvédő módosítás stb.) csak képzett szakember végezhet.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos körülmények megszakíthatják a rendszer működését, vagy károsíthatják, például:

- összetett környezeti feltételek (alagút stb.);

- rossz időjárási viszonyok (hó, jégeső, jegesedés stb.);

- rossz látási viszonyok (éjszaka, köd stb.);

- kopott, kontraszt nélküli vagy nagy távolságra lévő (részlegesen törölt vonalak stb.) esetén;

- vakító körülmények ( vakító napsütés, szembejövő járművek fényszórói stb.) esetén;

- ha az út keskeny vagy kanyargós (éles kanyarok stb.);

- a gépkocsit hátulról szorosan követő jármű.

A téves vagy elmaradó riasztások esélye megnő