BIZTONSÁGI ÖVEK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Biztonsági okokból azt tanácsoljuk, hogy a gépkocsi minden utasa mindig használja a biztonsági övet, még rövidebb távolságra is. Ezenkívül tartsa be annak az országnak az erre vonatkozó előírásait, amelyikben éppen tartózkodik.

A rosszul beállított vagy összecsavarodott biztonsági övek baleset esetén sérülést okozhatnak.

Egy személyhez (felnőtt vagy gyermek) egy biztonsági övet használjon.

Még a terhes nőknek is használniuk kell a biztonsági övet. Ebben az esetben ügyeljen arra, hogy a medencét rögzítő heveder ne nyomja túlságosan a has alját, de túlságosan laza se legyen.

Indulás előtt végezze el a kezelőszervek helyzetének beállítását, majd a biztonsági övek beállítását minden utas részére, a megfelelő védelem biztosítása érdekében.

A vezetőülés beállítása

- Helyezkedjen el úgy az ülésen, hogy a háta végig támasztva legyen (miután levette kabátját, dzsekijét, stb.). Ez nagyon fontos a hát megfelelő helyzetben tartásához;

- állítsa be az ülést a pedálok függvényében. Úgy tolja hátra az ülését, hogy a tengelykapcsoló pedált még teljesen ki tudja nyomni. A háttámlát úgy állítsa be, hogy a karjai könyékben enyhén behajlított helyzetben legyenek;

- állítsa be a fejtámla helyzetét. A maximális biztonság érdekében a feje és a fejtámla közötti távolság a lehető legkisebb legyen;

- állítsa be az ülőrész magasságát. Ez lehetővé teszi a legjobb kilátás kialakítását;

- állítsa be a kormánykerék helyzetét.

A biztonsági övek beállítása

Dőljön jól hátra az ülésen úgy, hogy a háta teljesen felfeküdjön a támlára.

A vállheveder 1 minél közelebb húzódjon a nyak alsó részéhez anélkül, hogy azt elérné.

A medencét rögzítő heveder 2 feküdjön fel a combokra és a medencére.

Az övek feszesen feküdjenek a testre. Pl.: kerülje a túl vastag ruhákat, a heveder alá beszoruló tárgyakat stb.

Becsatolás

A hevedert lassan, rángatás nélkül húzza ki mindaddig, amíg az öv fémnyelve 3 hallhatóan bekattan a rögzítőházba 5 (a fémnyelv 3 meghúzásával ellenőrizze, hogy a csat nem old ki).

Ha a heveder megakad, végezzen egy széles mozdulatot hátrafelé, és húzza ki újra.

Ha a biztonsági öve teljesen elakadt, húzza lassan, de erőteljesen mintegy 3 cm-t. Hagyja visszatekeredni, majd húzza ki újra.

Ha a hiba nem szűnik meg, forduljon márkaszervizhez.

Könyöktámasszal rendelkező ülések

Ügyeljen rá, hogy a biztonsági öv a könyöktámasz 6 alatt haladjon, akassza be a nyelvet 3 a rögzítőházba 5.

Engedje le az ajtó felőli könyöktámaszt 7 (A mozdulat).

Húzza ki lassan, rángatás nélkül a hevedert.

A medencét rögzítő övet a könyöktámasz 7 alatt, a mellkashevedert a könyöktámasz 7 felett vezesse el.

Győződjön meg arról, hogy az övnyelv bekattant a rögzítőházba (a fémnyelv meghúzásával ellenőrizze a rögzítést).

ß A nem bekapcsolt első biztonsági övekre figyelmeztető visszajelzőlámpa

Ez jelenik meg a központi kijelzőn, ha a motor beindításakor a vezetőoldali biztonsági öv nincs bekapcsolva (feltéve, hogy az ülésen ülnek). Ha a biztonsági öv nincs bekapcsolva, és a gépkocsi több mint 20 km/h sebességgel halad, a figyelmeztetés villog, és hangjelzés hallatszik 120 másodpercen át.

Gépkocsitól függően ez a jelzés akkor látható, ha az első utasoldali öv nincs bekapcsolva.

Nyitás

Nyomja meg a gombot 4, és az övtekerő visszahúzza a hevedert. Kísérje a kezével.

Az első biztonsági övek magasságának állítása

Használja a gombot 8 az öv magasságának beállításához, és úgy állítsa be, hogy a vállheveder az előzőkben ismertetettek szerint haladjon;

Nyomja meg a gombot 8, és engedje le vagy emelje fel a biztonsági övet.

A beállítás után győződjön meg arról, hogy rendesen rögzítve van-e.

- Semmiféle módosítás nem végezhető a visszatartórendszer eredeti elemein: sem az üléseken, sem az öveken, sem pedig ezeknek a rögzítésein. Egyedi kívánságokkal (például gyermekülés beszerelése) forduljon márkaszervizhez.

- Ne használjon olyan tárgyakat, amelyek az övhézagokba kerülhetnek (pl.: ruhacsipesz, kapocs stb.), mert a túl laza öv baleset esetén sérülést okozhat.

- Figyeljen arra, hogy a vállheveder ne legyen a karja alatt vagy a háta mögött.

- Egy övet csak egy személy bekötésére használjon. Ölbe vett kisbabát vagy gyereket sose kössön be a saját biztonsági övével.

- Ügyeljen arra, hogy az öv ne csavarodjon meg.

- Baleset után ellenőriztesse és ha szükséges, cseréltesse ki az öveket. Akkor is azonnal cseréltesse ki az öveket, ha azokon az elhasználódás vagy károsodás jelei látszanak.

- Ügyeljen arra, hogy az övnyelvet a megfelelő rögzítőházba csatolja.

- Ügyeljen arra, hogy a biztonsági öv csatjának közelébe ne kerüljön olyan tárgy, amely zavarhatja annak megfelelő működését.

- Győződjön meg a biztonsági öv csatjának megfelelő elhelyezéséről (nincs elrejtve vagy megnyomva sem az utasok, sem más tárgyak által).