Vissza a listához

KÜLSŐ VILÁGÍTÁS ÉS KÜLSŐ JELZÉSEK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Helyzetjelző lámpa

Forgassa a gyűrűt 3, hogy a szimbólum a jellel 2 szemben legyen.

Ez a visszajelző-lámpa világít a kijelzőegységen.

Oldalsó helyzetjelző lámpák

(típustól függően)

Lehetővé teszik a közlekedés többi résztvevője számára a jármű körvonalainak észlelését.

A helyzetjelző világítás bekapcsolásakor gyulladnak ki.

Nappali világítás bekapcsolás funkció

A nappali világítás a kapcsolókar 1 működtetése nélkül is automatikusan bekapcsol a motor beindításakor (kizárólag elöl), a motor leállításakor pedig kikapcsol.

k Tompított fényszórók

Kézi működtetés

Forgassa a gyűrűt 3, hogy a szimbólum a jellel 2 szemben legyen. Ez a visszajelzőlámpa világít a kijelzőegységen.

Automatikus működés

(típustól függően)

Forgassa a gyűrűt 3, hogy az AUTO szimbólum a jellel 2 szembe kerüljön: járó motor esetén a tompított fényszórók a külső fényviszonyok függvényében automatikusan bevagy kikapcsolódnak, a kapcsolókar 1 működtetése nélkül.

Éjszakai vezetés előtt ellenőrizze az elektromos berendezések állapotát, és állítsa be a fényszórókat (ha a jármű terhelése eltér a megszokottól). FÉNYSZÓRÓK BEÁLLÍTÁSA. Ellenőrizze, hogy a fényszórókat semmi sem takarja (piszok, sár, hó, szállított tárgy stb.).

„Külső tájékozódó világítás”

Ez a funkció lehetővé teszi a tompított fényszóró rövid idejű bekapcsolását (kapu nyitásához stb.).

Kikapcsolt gyújtás és világítás, valamint a gyűrű 3 pozícióba való állítása mellett AUTO húzza maga felé a kapcsolókart: 1 a tompított fényszórók körülbelül egy percre kigyulladnak. Az idő meghosszabbításához a kart négy alkalommal húzhatja meg (legfeljebb körülbelül négy perc időtartam).

A világításnak az automatikus kikapcsolódása előtt történő kikapcsolásához forgassa el a 3 gyűrűt bármelyik irányba, majd állítsa vissza AUTO helyzetbe.

Ha az úttest mentén mélyebben fekvő helyen parkol, a csomagtérajtó nyitott állapotban takarhatja a hátsó lámpát. Figyelmeztetnie kell a közlekedés többi résztvevőjét a gépkocsi jelenlétére, az adott ország előírásainak megfelelő elakadásjelző háromszög vagy egyéb eszköz használatával.

á Távolsági fényszórók

Bekapcsolt tompított fényszóróknál húzza meg az 1 kapcsolókart. Ez a visszajelző-lámpa világít a kijelzőegységen.

Ha ismét a tompított fényszórókat akarja bekapcsolni, húzza újra maga felé a kombinált kapcsolókart 1.

Automata távolsági fényszóró:

Gépkocsitól függően, a rendszer automatikusan be- és kikapcsolja a távolsági fényszórókat. A belső visszapillantó tükör mögött elhelyezett kamera segítségével felismeri a gépkocsi előtt és az ellentétes irányú sávban haladó járműveket.

A távolsági fényszórók automatikusan kigyulladnak, ha:

- - gyengék a külső fényviszonyok;

- - más jármű vagy külső világítás nem észlelhető;

- a gépkocsi sebessége nagyobb 45 km/óránál.

Ha a fenti feltételek közül egy sem teljesül, a rendszer a tompított fényszórókat kapcsolja be.

Megjegyzés: győződjön meg arról, hogy a szélvédőt ne takarja semmi (piszok, sár, hó, pára stb.).

A rendszert bizonyos körülmények megzavarhatják :

- szélsőséges időjárási viszonyok (eső, hó, köd stb.);

- a szélvédőn vagy kamerán szennyeződés, eléjük helyezett tárgyak, stb;

- a gépkocsi mögött vagy ellentétes irányban haladó jármű gyenge vagy rosszul észlelhető világítása;

- az első fényszórók hibás beállítása;

- fényvisszaverő felületek;

- ...

A szélvédő közelében a kamera alatt elhelyezett hordozható navigációs berendezés éjszakai használata megzavarhatja a távolsági fényszórók automatikus ki- és bekapcsolásáért felelős rendszer működését (fényvisszaverődés a szélvédőn).

Automata távolsági fényszóró (folytatás)

Bekapcsolás/Kikapcsolás

Az automata távolsági fényszórók bekapcsolásához:

- forgassa a gyűrűt 3, hogy az AUTO szimbólum a 2 jellel szembe kerüljön;

- húzza a kapcsolókart 1 maga felé;

A kijelzőegységen megjelenik a visszajelzőlámpa.

Az automata távolsági fényszórók kikapcsolásához:

- húzza a 1 kapcsolókart ismét maga felé;

- vagy forgassa a 3 gyűrűt egy másik helyzetbe, mint a AUTO.

A visszajelzőlámpa kialszik a kijelzőegységen.

Működési rendellenességek

Ha a(z) „Ellenőriztesse a világítást” üzenet jelenik meg a visszajelzőlámpa © kíséretében, és a visszajelző lámpa k villog a kijelzőegységen, ez a világítás meghibásodására utal.

Ha cserélni kell, ügyeljen arra, hogy az eredetivel megegyező típust válasszon! Forduljon márkaszervizhez.

A távolsági fényszórók automatikus ki- és bekapcsolásáért felelős rendszer nem helyettesíti a vezetőt, aki a gépkocsi külső világítását az aktuális fény- és útviszonyoknak megfelelően kell, hogy alakítsa.

A motor minden egyes beindításakor húzza meg, majd húzza maga felé a kapcsolókart 1 a rendszer újbóli bekapcsolásához.

g Első ködlámpák

Forgassa el a 1 jelölésű kombinált kapcsolókar 4 jelölésű középső gyűrűjét, hogy a megfelelő szimbólum a 5 jelzéssel szembe kerüljön.

A ködfényszórók csak akkor működnek, ha a külső világítás be van kapcsolva. A kijelzőegységen a visszajelzőlámpa kigyullad.

Hátsó ködlámpák

Forgassa el a 1 jelölésű kombinált kapcsolókar 4 jelölésű középső gyűrűjét, hogy a megfelelő szimbólum a 5 jelzéssel szembe kerüljön.

A hátsó ködlámpák csak akkor működnek, ha a külső világítás be van kapcsolva. A kijelzőegységen a visszajelzőlámpa kigyullad.

Ne felejtse kikapcsolni a ködlámpát, ha már nincs rá szükség, hogy ne zavarja a közlekedésben résztvevőket.

A külső világítás lekapcsolásakor a rendszer a hátsó ködlámpát is lekapcsolja vagy visszaáll első ködlámpa állásba (ha a van ilyen).

A világítás kikapcsolása

Automatikusan kialszanak a motor leállítása után, a vezetőoldali ajtó kinyitásakor vagy a gépkocsi központi zárásakor. Ebben az esetben a motor indításakor a lámpák újra felgyulladnak, ha a gyűrű 3 a megfelelő helyzetben van.

Figyelmeztető hangjelzés arra az esetre, ha a világítás égve maradt

A vezetőoldali első ajtó kinyitásakor, ha a gyújtás ki van kapcsolva, hangjelzés figyelmeztet, ha a lámpák égve maradtak (az akkumulátor lemerülésének megakadályozásának érdekében).