Vissza a listához

AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fokozatválasztó kar 1

P: parkoló állás

R: hátramenet

N: üres állás

D: automata üzemmód

M: kézi üzemmód

+: felefelé kapcsoló fokozat

-: lefelé kapcsoló fokozat

Az aktuális sebességfokozat látható a műszerfalon B és - gépjárműtől függően - a kijelzőn A.

Megjegyzés: nyomja meg a gombot 2, ha a D vagy az N állásból az R vagy a P állásba szeretne váltani.

Elindulás

A fokozatválasztó kar 1 P helyzetében kapcsolja be a gyújtást.

A P állásból történő kivételhez a biztosítógomb 2 lenyomása előtt feltétlenül nyomja le a fékpedált.

Tartsa a lábát a fékpedálon (a visszajelzőlámpa Ó nem világít a kijelzőn), vegye ki P állásból.

A fokozatválasztó kar D vagy R állásba kapcsolása kizárólag álló gépkocsinál, lenyomott fékpedál esetén, és a gázpedál felengedett helyzetében történhet.

Vezetés automata üzemmódban

Tegye a kart 1 D állásba.

A legtöbb közlekedési helyzetben nem kell a sebességváltóhoz nyúlni: a sebességváltás automatikusan és a motor fordulatszáma szerinti legalkalmasabb pillanatban történik, mivel az automatika figyelembe veszi a jármű terhelését, az út jellegét és a vezetési stílust.

Gazdaságos vezetés

Menet közben a kart hagyja mindig D állásban, ilyenkor a gázpedált kicsit felengedve alacsonyabb motorfordulatszámot biztosító fokozat kapcsolódik be.

Gyorsítás és előzés

Nyomja meg határozottan a gázpedált (a pedál ellenállási pontján túlhaladva).

Ez lehetővé teszi, hogy a motor lehetőségeit figyelembe véve az automatika visszakapcsoljon a megfelelő fokozatba.

Vezetés kézi üzemmódban

A választókar D állásában húzza a kart balra M állásig. A fokozatok közötti manuális váltáshoz nyomja meg többször egymás után a kart vagy a kapcsolókat:

- sebességfokozat csökkentéséhez a kart mozdítsa előrefelé;

- a sebességfokozat növeléséhez a kart mozdítsa hátrafelé.

A kapcsolt sebességfokozat megjelenik a kijelzőegység kijelzőjén.

Különleges esetek

Bizonyos vezetési helyzetekben (például a motor kímélése vagy az elektromos menetstabilizáló rendszer ESC működésbe lépése mellett stb.) elképzelhető, hogy az automatika felülbírálja a kézi fokozatot és automatikusan egy másikba kapcsolja a váltót. A hibás műveletek elkerülése céljából lehetséges az is, hogy az automatika nem hajtja végre a kézi sebességváltást: ebben az esetben figyelmeztetésül a sebességfokozat kijelzése villog néhány másodpercig.

Különleges helyzetek

Ha az út felszíne és minősége miatt nem lehetséges, hogy automata üzemmódban maradjon (pl. a hegyekben), ajánlatos átváltani kézi üzemmódba. Ez azért szükséges, hogy elkerülje az „automatika” által kezdeményezett állandó sebességváltásokat, vagy hogy hosszú lejtőknél legyen motorfék.

Emelkedőn az álló helyzet megtartásához ne hagyja a lábát a gázpedálon.

Ez az automata sebességváltó túlmelegedését okozhatja.

Várakozás a járművel

Amikor megállt, tartsa a lábát a féken, és tegye a kart P állásba: a sebességváltó üres állásban, a meghajtott kerekek mechanikusan rögzítve vannak.

Húzza be a kéziféket, vagy - gépjárműtől függően - ellenőrizze, hogy az automata parkolófék be van-e húzva.

A(z) P helyzet használata csak álló járműben lehetséges.

A manőverek során a gépkocsi alvázának felütközése (például: útpadkának, járdaszegélynek stb.) a gépkocsi sérüléséhez vezethet (például a féltengely deformációjához).

A baleset kockázatának elkerülése érdekében ellenőriztesse gépjárművét szakszervizzel.

Biztonsági okokból soha ne kapcsolja ki a gyújtást a gépjármű teljes megállása előtt.

Karbantartási periódus

Tájékozódjon a gépjármű karbantartási füzetéből, vagy forduljon a márkaképviselethez, hogy ellenőrizze, hogy az automata sebességváltó igényel-e karbantartást.

Ha a karbantartás nem szükséges, nem kell az olajszintet feltölteni.

Működési rendellenesség

- menet közben, ha a kijelzőegységen a(z) „Automata váltót ellenőrizni” üzenet jelenik meg, akkor ez működési rendellenességet jelez. A lehető leghamarabb forduljon márkaszervizhez;

- menet közben, ha a kijelzőegységen megjelenik a „Sebességváltó túlmelegedett” üzenet, álljon meg amint lehet, és hagyja lehűlni a sebességváltót, amíg az üzenet el nem tűnik;

- automata sebességváltós jármű hibaelhárítása VONTATÁS: autómentés.

Aktivált állapotban, abban az esetben, ha a kar beragadt a P állásba, nyomja le a fékkapcsolót. A kart szabad kézzel is ki lehet oldani. Ehhez pattintsa ki a kar aljzatát, majd helyezzen egy szerszámot (merev rúd) a nyílásba 4 és ezzel egy időben nyomja meg a 2 gombot a kar kioldásához.

Minél hamarabb forduljon a márkaképviselethez.