Trafic

Ismerje meg, mit jeleznek a gépkocsi visszajelző lámpái

A helyzetjelző lámpák visszajelzője
A távolsági fényszórók vissza-jelzőlámpája
A tompított fényszórók vissza-jelzőlámpája
Az első ködlámpa visszajelzőlámpája
A hátsó ködlámpa visszajelző-lámpája
A bal oldali irányjelzők vissza-jelzőlámpája
Jobb oldali irányjelzők vissza-jelzőlámpája
Irányjelző lámpa
     Airbag
Tankolásra figyelmeztető lámpa
A feltétlen megállásra felszólító lámpa
A kézifék működését és a fékrendszer meghibásodását jelző lámpa
Az akkumulátor töltésellenőrző lámpája
Az olajnyomás visszajel- zőlámpája
Figyelmeztető lámpa
Dinamikus menetstabilizáló rendszer 
     (ESC)
      és kipörgésgátló rendszer visszajelzőlámpája
A környezetvédelmi rendszer visszajelzőlámpája
A blokkolásgátló berendezés (ABS) visszajelzőlámpája
A kibocsátáscsökkentő rendszer reagensszintjét és a hibás működését jelző lámpa.
A hűtőfolyadék túlmelegedését jelző lámpa
A fékpedál benyomására figyelmeztető visszajelzőlámpa
A sebességhatároló és a sebességtartó visszajel-zőlámpája.
A motor készenléti üzemmódjának visszajelzőlámpája
A motor készenléti üzemmódjának nem elérhetőségét jelző visszajelzőlámpa
A gumiabroncsok nyomáscsökkenésére figyelmeztető rendszer
Az előizzítás visszajelzője (dízel változat)
A tapadásellenőrző rendszer visszajelzőlámpája
A sebességváltás jelzői
Az ECO üzemmód visszajelzőlámpája
Az első biztonsági övek bekapcsolására figyelmeztető visszajelzőlámpa
Nyitott ajtóra figyelmeztető visszajelzőlámpa

A helyzetjelző lámpák visszajelzője

A távolsági fényszórók vissza-jelzőlámpája

A tompított fényszórók vissza-jelzőlámpája

Az első ködlámpa visszajelzőlámpája

A hátsó ködlámpa visszajelző-lámpája

A bal oldali irányjelzők vissza-jelzőlámpája

Jobb oldali irányjelzők vissza-jelzőlámpája

Irányjelző lámpa Airbag

A gyújtás bekapcsolásakor vagy a motor indításakor kigyullad, majd néhány másodperc után kialszik.

Ha a lámpa a gyújtás bekapcsolásakor nem gyullad ki vagy járó motor esetén világít, ez a rendszer valamilyen hibájára utal.

Forduljon azonnal márkaszervizhez.

Tankolásra figyelmeztető lámpa

A gyújtás bekapcsolásakor kigyullad, majd néhány másodperc után elalszik.

Ha menet közben világít, tankoljon minél előbb. Még mintegy 50 km megtételére van elegendő üzemanyag.

A feltétlen megállásra felszólító lámpa

A gyújtás bekapcsolásakor kigyullad, majd a motor beindításakor elalszik. Más visszajelző-lámpával vagy üzenettel együtt jelenik meg, és hangjelzés kíséri.

Kigyulladása esetén biztonsági okokból, a forgalmi viszonyoknak megfelelően azonnal álljon meg. Állítsa le a motort és ne indítsa újra.

Forduljon márkaszervizhez.

A kézifék működését és a fékrendszer meghibásodását jelző lámpa

A gyújtás bekapcsolásakor kigyullad, majd a kézifék kiengedésekor elalszik.

Ha fékezéskor gyullad ki a visszajelzőlámpá- val ® együtt hangjelzés kíséretében, akkor vagy azt jelzi, hogy a rendszerben csökkent a folyadékszint, vagy azt, hogy meghibásodott a fékrendszer.

Álljon meg és forduljon márkaszervizhez.

Az akkumulátor töltésellenőrző lámpája

A gyújtás bekapcsolásakor kigyullad, majd néhány másodperc után elalszik.

Ha menet közben gyullad ki a visszajelző-lámpával ® együtt, egy hangjelzés kíséretében, akkor ez az elektromos rendszer túlterhelését vagy lemerülését jelzi.

Álljon meg és forduljon márkaszervizhez.

Az olajnyomás visszajel- zőlámpája

A gyújtás bekapcsolásakor kigyullad, majd néhány másodperc után elalszik.

Ha menet közben gyullad ki a visszajelző-lámpával ® együtt, hangjelzés kíséretében, akkor feltétlenül álljon meg, és kapcsolja ki a gyújtást.

Ellenőrizze az olajszintet. Ha az olajszint megfelelő, a jelenségnek más oka van. Forduljon márkaszervizhez.

Figyelmeztető lámpa

A gyújtás bekapcsolásakor kigyullad, majd elalszik a motor beindításakor. Más visszajelzőlámpákkal és/vagy üzenetekkel együtt világíthat a kijelzőegységen.

Vezessen kíméletesen, és keresse fel minél hamarabb a márkaképviseletet. Ezen előírás figyelmen kívül hagyása a gépkocsi károsodásához vezethet.

Dinamikus menetstabilizáló rendszer (ESC) és kipörgésgátló rendszer visszajelzőlámpája

A gyújtás bekapcsolásakor kigyullad, majd néhány másodperc után elalszik.

Az ellenőrzőlámpa kigyulladásának több oka lehet: tájékozódjon a 2. fejezet „Vezetést segítő berendezések” című részében.

A környezetvédelmi rendszer visszajelzőlámpája

Ha van, a motor beindításakor kigyullad, majd kialszik.

–Ha folyamatosan világít, forduljon mielőbb márkaszervizhez ;

–Ha villog, csökkentse a fordulatszámot a villogás megszűnéséig. Forduljon azonnal márkaszervizhez.

Tájékozódjon a 2. fejezet „Karbantartási és környezetvédelmi tanácsok” című részében.

A blokkolásgátló berendezés (ABS) visszajelzőlámpája

A gyújtás bekapcsolásakor kigyullad, majd néhány másodperc után elalszik.

Ha menet közben világít, a blokkolásgátló berendezés hibáját jelzi.

A fékrendszer ekkor az ABS nélküli gépkocsik fékezési jellemzőivel rendelkezik. Forduljon sürgősen márkaszervizhez.

A kibocsátáscsökkentő rendszer reagensszintjét és a hibás működését jelző lámpa.

Lásd az „Reagenstartály”-ra vonatkozó információkat az 1. fejezetben.

A hűtőfolyadék túlmelegedését jelző lámpa

Kigyulladhat kék színben, ha a gyújtás be van kapcsolva, vagy ha a motor már jár, de a motorhőmérséklet még alacsony.

Ha piros színben gyullad ki, álljon meg, és hagyja járni a motort alapjáraton egy-két percig.

A hőmérsékletnek csökkennie kell, a visszajelzőlámpának pedig ki kell aludnia. Ha a hőmérséklet nem csökken, állítsa le a motort. Hagyja kihűlni, mielőtt ellenőrizné a hűtőfolyadék-szintet (lásd a 4. fejezet „Hűtőfolyadék-szint/Szűrők” című részét).

Ha a szint normál, a visszajelző lámpa valami mást jelez. Forduljon márkaszervizhez.

A fékpedál benyomására figyelmeztető visszajelzőlámpa

Akkor gyullad ki, ha rá kell lépni a fékpedálra. Lásd a 2. fejezet „Automata sebességváltó” című részét.

A sebességhatároló és a sebességtartó visszajel-zőlámpája.

Olvassa el a 2. fejezetben a „Sebességtartó” és „Sebességhatároló” című részeket.

A motor készenléti üzemmódjának visszajelzőlámpája

Lásd a 2. fejezet „Stop and Start funkció” című részt.

A motor készenléti üzemmódjának nem elérhetőségét jelző visszajelzőlámpa

Tájékozódjon a 2. fejezet „Stop and Start funkció” című részében.

A gumiabroncsok nyomáscsökkenésére figyelmeztető rendszer

Tájékozódjon a 2. fejezet „A gumiabroncsok nyomáscsökkenésére figyelmeztető rendszer” című részében.

Az előizzítás visszajelzője (dízel változat)

Bekapcsolt gyújtásnál világítania kell. Az izzítógyertyák működését jelzi. Az előizzítás végén kialszik. A motor indítható.

A tapadásellenőrző rendszer visszajelzőlámpája

Lásd a 2. fejezet „Vezetést segítő berendezések” című bekezdését.

A sebességváltás jelzői

A kigyulladásuk azt jelzi, hogy ajánlott magasabb (felfelé mutató nyíl) vagy alacsonyabb (lefelé mutató nyíl) sebességfokozatba kapcsolni. Részletek a 2. fejezet „Vezetési tanácsok, Környezettudatos vezetés” című részében.

Az ECO üzemmód visszajelzőlámpája

Kigyullad az ECO üzemmód bekapcsolásakor.

Tájékozódjon a 2. fejezet „Vezetési tanácsok, takarékos vezetés” című részében.

Az első biztonsági övek bekapcsolására figyelmeztető visszajelzőlámpa

Tájékozódjon az 1. fejezet „biztonsági övek” című részében.

Nyitott ajtóra figyelmeztető visszajelzőlámpa