A DÍZELMOTOROS VÁLTOZATOK SAJÁTOSSÁGAI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dízelmotor fordulatszáma

A dízelmotorok olyan befecskendező rendszerrel rendelkeznek, amely nem teszi lehetővé a megengedett fordulatszám túllépését egyik sebességfokozatban sem.

Ha a(z) „Környezetvédel- met ellenőrizni” üzenet jelenik meg a visszajelző lámpák felgyulladásával együtt Ä és ©, azonnal keressen fel egy márkakereskedést.

Menet közben, az üzemanyag minőségétől függően, fehér füst jelenhet meg.

Ez a részecskeszűrő automatikus tisztulásának következménye, a jármű viselkedését nem befolyásolja.

Elfogyott az üzemanyag

Miután egy teljes üzemanyag-leeresztést követően feltöltötte a tartályt, az üzemanyagellátó rendszert légteleníteni kell ÜZEMANYAGTARTÁLY a motor újraindítása előtt.

Motorfüst zavarosságának címkéje

További 1 információkat találhat A a motortérben elhelyezett címkén.

1 Diesel káros anyag kibocsátás.

Téli tudnivalók

Ha hideg időben is problémamentesen szeretne autózni:

- ügyeljen arra, hogy az akkumulátor mindig feltöltött állapotban legyen;

- ne hagyja, hogy a gázolaj szintje nagyon lecsökkenjen az üzemanyagtartályban, mert ekkor a tartály alján kondenzvíz gyűlhet össze.

Járó motorral soha ne álljon meg olyan helyen, ahol a forró kipufogórendszer gyúlékony anyagokkal (pl. száraz fű, levelek) kerülhet érintkezésbe!

Részecskeszűrő

A részecskeszűrő kezeli a dízelmotorok kipufogógázait.

A gépkocsitól függően a(z) visszajelző lámpa jelenik meg a kiejlzőegységen, ami jelzi a szűrő eltömődését, ekkor tisztítás szükséges.

Automatikus regenerálás

Ehhez a visszajelzőlámpa megjelenésekor továbbra is hajtson a forgalmi körülményeknek megfelelően, és tartsa be a sebességkorlátozást, amíg ki nem alszik a visszajelzőlámpa. Lehetőség szerint ne engedje a motor fordulatszámát 2000 ford/perc alá esni.

A visszajelzőlámpának 10-20 perc után ki kell aludnia. KIJELZŐK ÉS MUTATÓK.

A visszajelzőlámpa megjelenését a kijelzőegységen kísérheti a motor fordulatszámának emelkedése, valamint a hűtőrendszer működése, hogy megtisztuljon a részecskeszűrő.

Megjegyzés: a visszajelző lámpa megjelenhet, ha a vezetési körülmények nem teljesülnek maradéktalanul a szűrőtisztítás tekintetében. Ha a jármű megáll, vagy a motor fordulatszáma kisebb, mint 2000 ford/perc a visszajelző lámpa kikapcsolása előtt, lehet hogy újra kell indítania a műveletet.

Az automatikus részecskeszűrő regenerálásának megkönnyítéséhez vezessen hosszabb távokat (legalább 20 percig) főútvonalakon, 200 km-enként.

Kézi regenerálás

(típustól függően)

Ha nem lehet betartani a körülményeket (szükséges vezetési idő stb.), a visszajelzőlámpa megjelenik a kijelzőegységen a következő üzenet kíséretében: „FAP regenerálás regenerálandó”, amely azt jelzi, hogy a telítettségi szint túl magas az automatikus regenerálás elvégzéséhez.

Ebben az esetben elengedhetetlen a részecskeszűrő tisztításának manuális elvégzése.

Ehhez a(z) visszajelzőlámpa megjelenésekor parkolja le a járművet a forgalomtól távol. Járó motornál:

- kapcsolja le a(z) Stop and Start funkciót, ha a jármű rendelkezik vele STOP AND START FUNKCIÓ;

- húzza be a kéziféket;

- állítsa a kart üres állásba;

- nyomja meg és tartsa lenyomva a(z) 3 vagy a(z) 4 gombot, amíg a(z) „FAP: regenerálni [hosszan nyomni]” üzenet meg nem jelenik;

- nyomja meg és tartsa lenyomva a(z) 2 gombot, amíg a(z) „FAP regenerálás reg. folyamatban” üzenet meg nem jelenik. A figyelmeztető lámpa villog.

Várjon, amíg a visszajelzőlámpa kialszik (kb. 20 perc).

A „FAP regenerálás kész” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen.

Ha a feltételek nem teljesülnek a regenerálás előtt vagy alatt, a visszajelzőlámpa kialszik, és megjelenik a „FAP Regenerálás megszakadt” üzenet, az eljárás pedig megszakad.

A „FAP: regenerálni [hosszan nyomni]” üzenet ismét megjelenik, jelezve, hogy ismét megkezdheti a kézi eljárást.

Megjegyzés:

- a regenerációs folyamat során a motor fordulatszáma először körülbelül 3000 ford/percre növekszik, hogy felmelegedjen a motor. Ezután a regeneráció végéig körülbelül 1700 ford/percre csökken;

- a kézi regenerálás nem lehetséges, ha a motor, a hűtőrendszer vagy a környezeti hőmérséklet hideg. Csak a motor felmelegedése után indul el;

- a regenerálás során gyakran fehér füst és szokatlan szag keletkezik a kipufogórendszerben. Ez nem azt jelenti, hogy a rendszer nem működik megfelelően;

- az egyik pedál megnyomására a részecskeszűrő regenerálása megszakad.

Különleges esetek

Ha a szűrő túlságosan megtelik, a © visszajelzőlámpa és típustól függően a visszajelzőlámpa felgyullad a kijelzőegységen, az alábbi üzenettel együtt: „Ellenőriztesse a befecskendezést”. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a márkaképviselettel.

Ha a(z) ® visszajelző lámpa, és típustól függően a(z) visszajelző lámpa felgyullad a(z) „Motor meghibáso- dás veszélye” kíséretében, álljon meg, állítsa le a motort és vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedéssel.

A folyamatban lévő regeneráció leállítása

A részecskeszűrő regenerálásának megszakításához nyomja meg az egyik pedált.

A visszajelzőlámpa ® kigyulladása esetén biztonsági okokból azonnal álljon meg, a forgalmi viszonyoknak megfelelően. Állítsa le a motort és ne indítsa újra. Forduljon márkaszervizhez.

Ne kezdje el a regenerálást garázsban vagy zárt területen.

A kipufogógáz mérgezést vagy fulladást okozhat.

Ügyeljen rá, hogy regeneráláskor senki ne legyen a kipufogógáz környezetében.

Égési sérülések veszélye

Soha ne álljon meg olyan helyen, ahol a forró kipufogócső gyúlékony anyagokkal (pl. száraz fű, levelek) érintkezhet.

Tűzveszély.