Vissza a listához

MOTORHÁZTETŐ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bármely, motortérben végzett művelet előtt ki kell kapcsolnia a gyújtást. A MOTOR BEINDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA: kulccsal rendelkező gépjármű.

A beavatkozás során ügyeljen a forró motorra. A hűtőventilátor bármikor bekapcsolódhat. A figyelmeztetőlámpa a motortérben emlékezteti erre.

Sérülésveszély

A motorháztető kinyitása előtt győződjön meg arról, hogy az ablaktörlő-kapcsolókar kikapcsolt állapotban van.

Sérülésveszély

Ne támaszkodjon rá a motorháztetőre, mert véletlenül becsukhatja azt.

Ha a hűtőrácsot vagy a motorháztetőt akármilyen kis ütés is éri, ellenőriztesse a motorháztető zárszerkezetét márkaszervizben.

A motortérben végzett minden művelet után ellenőrizze, hogy nem felejtett-e ott valamit (rongyot, szerszámot stb.).

Ezek károsíthatják a motort, vagy tüzet okozhatnak.

A kinyitáshoz húzza meg a kart 1.

A motorháztető nyitásbiztosító nyelve

A kioldáshoz nyomja meg a balra található 2 fület, miközben felnyitja a motorháztetőt.

Motorháztető kinyitása

Emelje fel a motorháztetőt, és kísérje végig a mozgását; a rögzítő szerkezet megtartja felemelt helyzetben.

A motorháztető bezárása

Ellenőrizze, hogy semmit nem hagyott a motortérben.

A motorháztető zárásához fogja meg a motorháztetőt középen, és kísérje végig a mozgását, amíg az 30 cm távolságra nem kerül a zárt helyzetétől, majd engedje el. A saját súlyánál fogva bezáródik.

Ellenőrizze a motorháztető megfelelő rögzülését.

Győződjön meg arról, hogy semmi nem zavarja a rögzítőrendszer megfelelő rögzülését (kavics, rongy stb.).