Ismerje meg, mit jeleznek a gépkocsi visszajelző lámpái

A helyzetjelző lámpák visszajelzője

A helyzetjelző lámpák visszajelzője

A távolsági fényszórók vissza-jelzőlámpája

A távolsági fényszórók vissza-jelzőlámpája

Irányjelzők visszajelzőlámpája

Irányjelzők visszajelzőlámpája

Az indításgátló berendezés visszajelzőlámpája

Az indításgátló berendezés visszajelzőlámpája

Lásd az 1. fejezet „Indításgátló berendezés” című részét.

Indulásra kész gépkocsi visszajelző-lámpája

Indulásra kész gépkocsi visszajelző-lámpája

Tájékozódjon a 2. fejezet „A motor beindítása, leállítása” című részében.

A légzsák visszajelzője

A légzsák visszajelzője

A gyújtás bekapcsolásakor kigyullad, majd néhány másodperc után kialszik.

Ha a gyújtás bekapcsolásakor nem gyullad ki, vagy menet közben gyullad ki, a rendszer hibáját jelzi.

Forduljon azonnal márkaszervizhez.

A töltőzsinór csatlakoztatását jelző visszajelzőlámpa

A töltőzsinór csatlakoztatását jelző visszajelzőlámpa

Kigyullad, amint elektromos áramforráshoz csatlakoztatja a töltőzsinórt.

Figyelmeztető lámpa

Figyelmeztető lámpa

A gyújtás bekapcsolásakor kigyullad, majd elalszik a motor beindításakor. A kijelzőegység más visszajelzőlámpáival együtt világíthat.

Vezessen kíméletesen, és keresse fel minél hamarabb a márkaképviseletet. Ezen előírás figyelmen kívül hagyása a gépkocsi károsodásához vezethet.

A feltétlen megállásra felszólító lámpa

A feltétlen megállásra felszólító lámpa

A gyújtás bekapcsolásakor kigyullad, majd elalszik a motor beindításakor. Más visszajelző-lámpával együtt jelenik meg, és hangjelzés kíséri.

Kigyulladása esetén biztonsági okokból, a forgalmi viszonyoknak megfelelően azonnal álljon meg. Állítsa le a motort és ne indítsa újra.

Forduljon márkaszervizhez.

Speciális funkció:Meredek lejtőn a visszajelző lámpa kigyulladása és a hangjelzés arra figyelmeztetnek, hogy a jármű sebessége túl nagy, ezért feltétlenül le kell lassítani a járművet. Csökkentenie kell a sebességét. Fennáll a motor megrongálódásának veszélye. A visszajelzőlámpa kialszik, ha a jármű sebessége ismét a maximális alá csökken.

A szélvédő jégmentesítésének visszajelzőlámpája

A szélvédő jégmentesítésének visszajelzőlámpája

.

A 12 V-os akkumulátor töltésellenőrző lámpája

A 12 V-os akkumulátor töltésellenőrző lámpája

Ha kigyullad, lehetőleg ne használja azokat a kiegészítő berendezéseket, amelyeket nem szükséges, mivel ezek energiát fogyasztanak.

Ha továbbra is világít, forduljon minél hamarabb márkaszervizhez.

Ha a®visszajelzőlámpa és hangjelzés kíséretében gyullad ki, a 12 V-os akkumulátor töltőkörének hibáját jelzi. Álljon meg, és forduljon márkaszervizhez.

A kézifék működését és a fékrendszer meghibásodását jelző lámpa

A kézifék működését és a fékrendszer meghibásodását jelző lámpa

A gyújtás bekapcsolásakor kigyullad, majd a kézifék kiengedésekor elalszik.

Ha fékezéskor gyullad ki a vissza-jelzőlámpával®együtt, hangjelzés kíséretében, akkor vagy azt jelzi, hogy a rendszerben csökkent a folyadékszint, vagy azt, hogy meghibásodott a fékrendszer.

Álljon meg és forduljon márkaszervizhez.

Elektrotechnikai rendszer hőmérsékletének visszajelző-lámpái

Elektrotechnikai rendszer hőmérsékletének visszajelző-lámpái

Ha a visszajelzőlámpa kigyullad, a motor vagy a vontató-akkumulátor túl magas hőmérsékletét jelzi. Alkalmazzon rugalmasabb vezetési stílust.

A visszajelzőlámpa kigyulladása a gépjármű teljesítményének csökkenését eredményezi.

A vontató-akkumulátor alacsony töltöttségi szintjére figyelmeztető visszajelzőlámpa

A vontató-akkumulátor alacsony töltöttségi szintjére figyelmeztető visszajelzőlámpa

Akkor gyullad ki, amikor a vontató-akkumulátor töltöttségi szintje kritikusan alacsonnyá válik. Tájékozódjon az 1. fejezet „Kijelzők és mutatók” című részében.

Elektrotechnikai rendszer visszajelző-lámpája

Elektrotechnikai rendszer visszajelző-lámpája

Ha menet közben kigyullad, az „58 V-os” áramkör elektrotechnikai hibáját jelzi. Forduljon sürgősen márkaszervizhez.

A gépkocsi indításakor vagy vezetés közben, ha villog a®kíséretében a visszajelző lámpa világít és hangjelzést ad, akkor azt jelzi, hogy a töltés fedele nyitva van vagy nincs megfelelően lezárva. Állítsa le és kapcsolja ki a gyújtást, győződjön meg arról, hogy a töltőzsinór le van csatlakoztatva és hogy a fedél teljesen le van zárva.